Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

Tomb Raider 2: The Dagger of Xian

3. června 2009 v 9:13 | Misaki |  Tomb Raider

Tomb Raider 2: The Dagger of Xian

Návod

The Great Wall
Po seskoku z vrtulníku sjela Laura po šikmé stene do jeskyne. Pokracovala v prímém smeru, prebrodila jezírko a po výstupcích ve skalním masivu vyskákala ke chrámu. Cestou sebrala stríbrného draka (tajemství). Pod chrámem z výstupku preskocila šikmo pod otvor v obvodové zdi a vylezla jím do místnosti. Pokracovala propadlem v pravém rohu do spodní místnosti s vodou. Vystoupila po výstupcích vlevo a preskocila k protejší páce, kterou prehodila. Otevrenými dvermi vstoupila na nádvorí. Sklouzla do jezírka vpravo napravo pod hradbami, kde v zatopeném výklenku nalezla klíc. Po zelených výstupcích vylezla z jezírka zpet na zed a na nádvorí otevrela dvere a vstoupila do další místnosti. Po žebríku vylezla na malou plošinu, kde sebrala další klíc. Otevrela další dvere. Odsunula kvádr a šikmou plošinou sjela k vode. Prasklinou v levé stene preruckovala místnost se smrtícími vrhacími disky a na druhé strane vylezla do chodby. Rychle prebehla padající strop a utíkala pred valícími se koulemi. V dolní cásti chodby preskocila jedovaté trny a dopadla do uzavreného prostoru. Pred lisovacími kvádry s trny vylezla výklenkem u kostry do další chodby. Znovu prebehla padající strop a sekající brity a zahnula vlevo. Cestou pred lisovacími kvádry sebrala další tajemství a utíkala do zadní cásti chodby. Zde se propadla do jeskyne. Probehla mezi rotujícími brity a zavesila se na lanovku. Prejela rokli, na jejím konci se pustila a zabila dva tygry. Probehla kolem táborište s ohnem k zavreným cerveným dverím se symbolem draka do další úrovne.
Venice
Úzkými ulickami probehla Laura k drevené chýši u vody. Zlikvidovala muže s baseballovou pálkou a vešla dovnitr. Postupne nahodila dva vypínace a po žebríku vyšplhala na strechu. Vylezla na parapet u okna, prostrelila sklo a vstoupila do místnosti. Protejším oknem preskocila na cervenou plátenou stríšku a dále na balkon, kde sebrala klíc. Vrátila se a z drevené chýše skocila do vody. Proplavala pod protejšími vraty, zasunula klíc k otevrení vrat a nahodila vypínac. Vrátila se na strechu drevené chýše, vlezla do místnosti a v její zadní cásti prehodila deon. Vrátila se kousek zpet, rozstrelila okno a preskocila na protejší plátenou stríšku. Preskákala pres ostatní stríšky až na podestu se žebríkem. Vylezla po nem do místnosti a prehodila páku. Skocila zpet do vody ke clunu a vjela otevrenými vraty do zatopeného sklepení. Preskocila vodopád, zahnula doprava a vystoupila na drevenou plošinu. Vpravo od žebríku nalezla tajemství. Prošla tajným vchodem a proplavala zpet pres vodopád v zatopeném sklepení. Pod vodopádem našla další tajemství. Doplavala k zaparkovanému clunu a na protejší strane u dverí vylezla na drevenou plošinu. Rozbila okno a v místnosti prehodila páku, kterou vyrovnala hladiny v zatopeném podzemí. Vrátila se na plošinu, vylezla po žebríku a v zatopeném koridoru nahodila pod vodou páku. Otevrela dvere a vstoupila do Benátek. Z otevrených vrat se dala vlevo. U zaparkovaných gondol vylezla na bedny, preskocila na protejší plátenou stríšku a z ní na kamenný most. Zlikvidovala neprátele a sebrala klíc. Na dvore odemkla dvere. V místnosti seskocila o patro níž a prehodila deon na stene. Vrátila se zpet na kamenný most. Naskocila do clunu a dojela až k šikmé drevené plošine, která vycnívala z vody. Vylezla po ní, rozbila okno a sebrala náboje a symbol draka. Proskocila oknem k zaparkovaným gondolám a vylezla na drevenou plošinu. Zbavila se muže s baseballovou pálkou. V místnosti nahodila páku, kterou otevrela další dvere. Vstoupila dovnitr a sebrala stríbrný klíc. V pravém rohu vyšplhala do horního pokoje. Zabila neprátele a prehodila páku. Pak doplavala zpet ke kamennému mostu, kde vylezla na betonovou rampu a odemkla dvere. Uvnitr nahodila deon. Doplavala k rohové místnosti zcásti zatopené vodou a prehodila vypínac. Pod dvermi proplavala zpet k betonové rampe. Od rampy proplavala pod vodními minami a vešla do otevrených vrat.
Bartoli´s Hideout
Laura projela ve clunu otevrenou bránou a zaparkovala u prvních dverí vlevo. Vybehla po drevených schodech do místnosti, kde prehodila deon. Vešla do místnosti, odkud vybehl hlídac. Rozbila okno vlevo, zastrelila dva psy a v kryté zahrade sebrala lékárnu a další inventár. Probehla skrze tri figuríny rytíru a na konci tmavé chodby vlevo prehodila páku. Vrátila se zpet do místnosti a s pomocí dreveného šikmého dílu vyskocila na drevený strop, odkud prošla na balkon vlevo. Posunula kamenný kvádr a z podesty preskocila na protejší balkon se zábradlím. Pomocí žebríku vylezla na venkovní balkon. Z jeho otevrené strany skocila na protejší plátenou stríšku, preruckovala doleva a zpetným saltem skocila pres zábradlí protejšího balkonu. Odtud preskocila na sousední drevenou plošinu a dále na šikmou plátenou cervenou stríšku. Seskocila na rampu pod ní a dále do protejších dverí. Vybehla po schodech a v místnosti se žlutou tapetou prehodila na stene páku. Vrátila se do sousední místnosti a na venkovním balkone nalezla tajemství. V místnosti s nahozenou pákou rozbila okno a prošla na venkovní balkon. Zastrelila hlídace a sebrala mu náboje do UZI. Rozbila druhé okno a vešla dovnitr. Ve vyhaslém krbu posunula cihlový kvádr a vešla do místnosti roubené drevenými trámy. Prekonala dva ostré brity a v casovém limitu preskákala ctyri pole se zhasnutými ohni. Vstoupila do místnosti s krištálovými lustry. Vyskákala po nich ke stropu, kde na jednom z trámu prehodila páku. Po krajním lustru preskákala na další a na drevenou plošinu s pákou, kterou prehodila. Seskákala na nejníže zavešený lustr a z nej preskocila do odhalené skrýše pro klíc. Zpet po lustrech se dostala na drevenou plošinu vlevo nad krbem. Prehodila páku a rozbitým oknem prošla po rímse a pruduchem za krbem skocila do vody. Nalezenou páku prehodila. Otevrenými dvermi proplula do vedlejšího zatopeného sklepa, kde v zadní cásti nahodila páku a objevila tajemství. Vrátila se zpet do vedlejší místnosti a odemkla dvere do knihovny. Probehla její vstupní halou a zamírila k protejšímu vchodu. Vyšplhala po regálech knihovny a prehodila páku, címž otevrela další dvere. Vbehla do nich a opet po regálech knihovny vyšplhala ke stropu. Rozbila okno a preskocila naproti na vysunutý balkon. Odtud pres doškovou stríšku preskocila na cihlovou zed. Prošla doprava a preskocila na strechu drevené chaty. Došla ke komínu a skocila na malou cihlovou zídku. Za ní ve vode našla UZI. Vrátila se do drevené chaty. Ze stolu sebrala klíc k odpálení dynamitu. Protejšími dvermi se dostala pres dvur zpet do knihovny, kde ve vstupní hale prehodila páku. Vešla do místnosti a rozbitými okny na dvur se zahradním altánem. Vodou proplavala vlevo, vylezla na zed a odpálila dynamit. Preplavala na protejší stranu do zatopených rozvalin a v pravém rohu vylezla na strechu budovy. Za krovem strechy probehla ke skluzavce a šup...
Opera House
Z drevené plošiny s kývající se bednou skocila Laura pres protejší strechu do vody. Vlevo na zdi nalezla žebrík. Vyšplhala do prvního patra a na další mezipodeste prehodila deon. Vyšplhala výš a preskákala po protejších plošinách zpet na výchozí plošinu s bednou. Skocila kolmo do otvoru v protejší streše, sebrala klíc a po schodišti vyšla k puvodne nahozenému deonu. Stejným zpusobem se dostala na plošinu s kývající se bednou. Skocila doprava a pak z malé plošiny na šikmou strechu, na které se nad oknem zachytila. Pustila se a znovu se zachytila na okenním parapetu. Rozbitým oknem prošla mezi strepy k žebríku a vylezla na rozbitou strechu opery. Cestou odemkla jedny dvere. Polorozpadlou strechou preskákala a na jejím konci skocila do úzké chodby. Tou se dostala až ke kupoli opery. Seskocila na volné prostranství a na protejší strane preskocila z kupole na sloup s kývající se bednou. V otvoru za sloupem prehodila vypínac, který otevrel propadlo do horních lóží opery. Vstoupila dovnitr a prehodila oba deony. Dvermi vlevo se dostala k dalšímu prepínaci. Prehodila jej. Vyskocila na zavešený žebrík a prelezla do otvoru. Seskocila do hledište opery. Chodbou vlevo prošla k výtahum. Nahodila deon. Vrátila se zpet a seskákala k zatopenému orchestrišti pred pódiem. Vylezla na nej a v místnosti vlevo nahodila deon. Prebehla do protejší místnosti, kde vylezla na plošinu s nastraženými strepy. Z plošiny preskocila vlevo do praskliny a preruckovala k deonu, který nahodila. Spustila tak padací most k dalším plošinám. Stejnou cestou na ne vystoupila a pokracovala až k horním plošinám s kývajícími se pytli. Probehla kolem nich a nahodila další deon. Ten uvolnil pytel a dále otvor do pódia. Vlezla do nej a zatopenými prostory se dala nejprve vlevo. Na malé drevené vyvýšenine nahodila další deon. V úzkém otvoru naproti objevila tajemství. Vrátila se zpet a vydala se cestou vpravo. Na podeste se žebríkem sebrala Relay Box. Rychle seskocila do jedoucího výtahu a sjela do prízemí, kde nahodila deon. Když vyjel výtah nahoru, seskocila do vody a plavala vlevo. Pod místností vedle pódia sebrala pocítacovou kartu. Plavala zpet a mezi sloupy nahodila pod vodou páku, kterou otevrela roletu od výtahu. Proplavala skrz a vylezla na první podestu. V prvním patre se dala chodbou vpravo. Rozbila sklo a seskocila do šatny, kde nahodila deon. Sjela šikmou chodbou, preskocila vetrák klimatizace a vyskocila na sloup s klícem. Sebrala ho. Vyskákala nahoru a po šikmé ploše sjela do otvoru nad vetrákem. Propojovací chodbou došla na križovatku kanálu vzduchotechniky. Preskocila v prímém smeru pred vetrák. Znovu o patro výš v prímém smeru k dalšímu vetráku. Posledním skokem v prímém smeru o patro výš se dostala do malé místnosti s kvádrem. Skokem z malé místnosti ješte o patro výš získala další tajemství. V místnosti odsunula kvádr a prehodila vypínac za ním. Znovu vstoupila do šatny. Kvádr z malé místnosti presunula do šatny ke schudkum. Rozbila sklo ve vyšším patre a na posunutý kvádr presunula další. Po takto navršených kvádrech vylezla zpet do chodby v prvním patre. Preskákala o patro výš ke dverím se zlatým klícem v zadní cásti hledište. Proskocila otevrenými dvermi a v místnosti zamáckla vypínac. Vyšplhala podruhé po zavešeném žebríku a mezi dvema nahozenými deony vložila pocítacovou kartu do desky. Vyskákala do nejvyššího podlaží k výtahum, kde vedle Relay Boxu znovu nahodila deon. Když sjel výtah dolu, skocila na žebrík vpravo a vylezla vzhuru. V místnosti nalezla tajemství a ve výklenku nahodila deon. Ten otevrel tajný východ do hledište. Seskákala na pódium a vešla do zákulisí mezi bedny. Vysunula jednu z nich a ve skryté malé místnosti nahodila deon. Vylezla po bednách ke svetlu a do rozbité lóže. Pred houpajícím se pytlem nahodila deon. Probehla kolem pytle do skladište s bednami. Preskákala do levého rohu a prepnula tlacítko. Otevrenými dvermi v protejším rohu místnosti vybehla ven a vnikla do zavazadlového prostoru nákladního letadla.
Offshore Rig
Ve skladišti s bednami jich Lara nekolik odsunula z ulicky a otevrela zakrytou chodbu, kde nahodila deon. Rychle vybehla otevrenými dvermi a skocila do vody. Pod vodou vedle lodního šroubu prehodila páku. Otevrenou mríží vpravo od šroubu proplavala zatopeným kanálem do malé místnosti. V této místnosti pod vodou nahodila další páku, která otevrela prostor za lodním šroubem a tajemství. Z malé místnosti se dostal do haly se zaparkovaným letadlem. Skocila na protejší plošinu a pak na plošinu pod ní, kde prehodila vypínac. Tím otevrela poklop ve spodní cásti trupu letadla. Proplavala jím a v letadle prepnula další vypínac, kterým zastavila chod vrtulí. Skocila zpet do vody a stejnou cestou podél lodního šroubu se dostala znovu na rampu v hala se zaparkovaným letadlem. Od vypínace z velitelského mustku skocila v míste pravé vrtule na krídlo letadla. Prebehla po nem a propadla se do zadní cásti zavazadlového prostoru letadla. Sebrala pistole a naposledy se dostala známou cestou na rampu v hale. Preskocila na sousední plošinu, rozbila sklo a zabila oba hlídace. Jednomu z nich sebrala žlutou kartu, kterou vložila do schránky v místnosti s monitory. Otevrenými dvermi probehla do vedlejší místnosti a prehodila vypínac. Odbocila do chodby vpravo. Otevrela dvere a prošla do další místnosti. V místnosti s kovovou naklonenou rampou otevrela dvere vpravo. Vešla dovnitr, sebrala náboje a zamírila do další místnosti s podlouhlými boxy. Na jednom z nich prehodila vypínac a rychle prebehla na druhou stranu. Otvorem ve strope vylezla do úzké chodby. Skluzavkou se dostala do místnosti s ohni. Povytáhla obe bedny tak, aby z nich preskocila ohen na protejší žebrík. Zabila strážného a sebrala mu cervenou kartu. Vlevo po žebríku vylezla na strechu a objevila tajemství. Sestoupila zpet do chodby a skocila do vody. Známým místem se dostala do strážní místnosti se žlutou kartou. V místnosti za ní se nyní chodbou vlevo vydala ke dverím s cervenou kartou. Otevrela je a po vstupu do místnosti se zapnul alarm. Na vyvýšené rampe vlevo posunula kvádr tak, aby z nej vyskocila rovnou do protejšího výklenku, kterým se dostala do velínu se schránkou na zelenou kartu. Prehodila deon a precerpala vodu do druhého bazénu. Bazén preplavala. Na šikmé rampe mezi bazény prehodila deon a vrátila se do velínu. Otvorem v podlaze se spustila dolu a sjela po šikmé ploše do velké místnosti s vodou a ochozy. Skocila do vody a na jednom ze sloupu nalezla tajemství. U jednoho ze zadních sloupu vylezla po žebríku na plošinu a postupne preskákala až k výklenku se zelenou kartou. Rozbila sklo, sebrala ji a jinou šikmou chodbou se vrátila do velínu. Deonem precerpala vodu do puvodního bazénu. Zasunula zelenou kartu, vylezla ven a preplavala bazén do protejšího otvoru. V zatopeném tunelu prehodila páku, proplula dvermi a vylezla z vody.
Diving Area
Z chodby Lara skocila na protejší žebrík. Vypínacem zastavila chod lodního šroubu v bazénu. Skocila do bazénu a pod vodou prehodila páku. V prostoru za lodním šroubem našla náboje do granátometu. Vylezla z vody a vstoupila do místnosti s jeráby. Po plošinách pod jeráby preskákala na druhou stranu. Prošla do další místnosti, sjela po šikmé ploše do otvoru, kde nalezla tajemství. Vylezla ven a preskocila nádrž s kyselinou na protejší plošinu. Chodbou vlevo se po druhém žebríku dostala do místnosti s otvorem v podlaze. Spustila se na šikmou plošinu a preskocila na kovovou lávku. Z lávky skocila do šikmého otvoru ve stene pro modrou kartu. Druhým otvorem se potom znovu po žebríku a šikmé ploše dostala na kovovou lávku. Vpravo otevrela dvere pomocí modré karty a prošla do ctvercové místnosti. Zlikvidovala psy a plamenometcíka. Probehla na protejší stranu a otevrela dvere. Vstoupila do místnosti s bazénem. V bazénu v zatopeném labyrintu postupne nahodila dve páky. Vrátila se do ctvercové místnosti s plamenometcíkem a otevrela druhé dvere. Chodbou se dostala do haly, odkud odlétá vrtulník. Prošla do velínu. Nejprve prepnula vypínac vlevo a pak nahodila deon vpravo. Rychle probehla chodbou, kde zmizely ohne a na jejím konci sebrala zelenou pocítacovou kartu. Vrátila se zpet do velínu. Stejným zpusobem skocila v chodbe do propadla a sebrala M16. Vrátila se do místnosti s bazénem. Odsunula kvádr vlevo a vložila pocítacovou kartu. Dvermi probehla do strojovny s bazénem a proplavala do další místnosti. Na malém výstupku vyskocila k deonu a nahodila jej. A zpátky do strojovny s bazénem. U tlakové nádoby se náhle otevrely dvere do chodby a na jejím konci prehodila Lara vypínac. Prošla do vedlejší místnosti, kde pred chvílí instalovala zelenou pocítacovou kartu. Ve velínu prehodila deon a posunula jeráb se zavešeným panelem do stredu místnosti. Pres panel doskocila na protejší breh a za bednami vpravo prehodila v chodbe vypínac. Vrátila se do haly, odkud odletel vrtulník, a u sloupu skocila do podzemí. Chodbou se dostala do velínu a spustil se alarm. Zlikvidovanému hlídaci sebrala pocítacovou kartu, kterou v místnosti s jerábem se zavešeným panelem vložila do desky. Zastavila tak chod kotoucové pily a sebrala cervenou kartu. Vrátila se zpet do velínu, kde pred chvílí spustila alarm. Vložila cervenou kartu a prošla do místnosti s bazénem. Na protejším ochozu prošla k zavreným dverím. Spustila se vlevo podzemím do haly se zajatcem. Zlikvidovala stráže a prošla do další úrovne.
40 Fanthoms
Podél barelu a rozbitých beden proplavala Lara otvorem u kotvy vraku lodi dovnitr. Pod vodou prehodila páku a vynorila se v podpalubí u modrých beden. Za nimi proplavala do modré místnosti, kde prehodila páku a vypustila vodu. Vrátila se zpet a prošla do další místnosti, kde sebrala tajemství. Propadla se o patro níž a po bednách vyšplhala do chodby s blikajícím svetlem. Odbocila do chodby vpravo a vylezla po žebríku do místnosti. Pákou otevrela dvere. Vrátila se k místu, kde vstoupila do chodby s blikajícím svetlem. Prehodila další páku a rychle probehla chodbou. Na jejím konci zabocila vlevo. V další místnosti proplavala k zelenému draku. Sebrala ho a vrátila se zpet. Prebehla v prímém smeru chodbou, odbocila vpravo a v místnosti nahodila páku, která vypnula dva horící rošty v úzké chodbe. Bežela k nim a další pákou otevrela dvere vlevo od vstupu do tajemství se zeleným drakem. V této místnosti nahozením páky vypnula dva zadní horící rošty. Rychle probehla k páce na protejší stene a znovu vypnula tentokrát dva prední rošty. Prebehla je a na konci chodby vlevo otevrela pákou dvere. Proplavala vodním kanálem a v jeho horní cásti nahodila páku, která dole otevrela vchod do zatopené místnosti s tajným místem a další pákou. Tou otevrela východ ze zatopené místnosti. Prošla chodbou a proskákala otvory v podlaze o dve úrovne níž do místnosti s bednou, kterou posunula. Vylezla na ni a vyhoupla se do výklenku s pákou. Jejím nahozením zpusobila ve vedlejší místnosti menší otres. Pres rozvaliny se dostala prvním otvorem vlevo do horní místnosti a stropem dále k páce, kterou nahodila. Vrátila se a druhým otvorem v místnosti, kde zpusobila otres, se pres horní podlaží dostala do výklenku s pákou a nahodila ji. Otevrenými vraty ve stropu se spustila o patro níž a otvorem naproti výklenku s posunutou bednou dobehla k zatopené místnosti. Otvorem u dna proplavala do místnosti, kde otevrela dvere nahozením páky a poklusem do další úrovne.
Wreck of The Maria Doria
Chodbou vlevo pod vodou se Lara dostala do další místnosti. Sjela po šikmé plošine a propadla se do místnosti pod ní. Bežela prímo a za první zdí vlevo vylezla otvorem ve strope. Tak se dostala do tajné místnosti se stríbrným drakem. Sebrala ho a vrátila se zpet. Pokracovala dál. Presunula bedny do slepé ulicky a uvolnila tak dva vchody. Nejprve se dala vpravo do velkého sálu s mozaikovým stropem. Vpravo zahnula do chodby, prešla strepy a v díre v podlaze sebrala klíc Vrátila se na místo s odsunutými kvádry a vešla do druhé místnosti s prevrácenými stoly a židlemi, kde vložila klíc do zámku. Za otevrenými dvermi prehodila vypínac, který otevrel protejší dvere s dalším vypínacem. Ten otevrel chodbu v místnosti s mozaikovým stropem. Tam se dostala preruckováním z podesty a pokracovala chodbou k nekolika dverím. Otevrela dvere na konci vpravo a pomocí presunutých kvádru prehodila deon. Prošla dál, odsunula bedny a sebrala klíc. Nahozením páky otevrela pruchod zpet do chodby, kde odemkla další dvere. V místnosti pomocí jednoho kvádru vysunula druhý ze zdi a dostala se do chodby s padajícím stropem. Prebehla po nem a vyhnula se valícím se sudum. V chodbe za nimi nalezla tajemství. Dalším otvorem se dostala do cástecne zatopené místnosti s rošty. Ze clunu skocila do vody a prehodila páku. Rychle vyskocila do protejšího otvoru a nahodila další páku. Vpravo se dostala k další páce. Jejím nahozením otevrela pruchod do velké místnosti. Prehodila vypínac a propadlem v podeste se dostala o patro níž. Zde rovnež prehodila vypínac a sebrala první ctyrhranný klíc. Vrátila se do místnosti se clunem a predcházejícím vypínacem vypustila vodu. Otevrela dvere a šikmou chodbou vyšplhala vzhuru. Na rozcestí odbocila vlevo a v místnosti s prevrácenými stoly prehodila vypínac vlevo, který již jednou nahodila. Vrátila se do chodby na rozcestí, seskocila, prehodila vypínac a sebrala druhý ctyrhranný klíc. Vrátila se na rozcestí a vyskákala do místnosti s mozaikovým stropem. Preskocila na protejší podestu a sebrala tretí ctyrhranný klíc. Seskocila a bežela do místnosti, do které se puvodne propadla. V pravém rohu se potopila a pod vodou nahodila páku. Otvorem vylezla do místnosti, kde použila ctyrhranné klíce. Posunula kvádr za rošty pod otvor nad klíci a v místnosti prehodila páku. Z otvoru preskákala na protejší stranu a skocila do vody. Proplavala do místnosti s blikajícím svetlem. Pokracovala pres vodu do místnosti vlevo a prímo ke dverím. V místností prehodila deon a rychle prebehla do další, kde za posunutým kvádrem prehozením deonu otevrela vstup do vody. Pod vodou se vyhnula žralokum a doplavala pro klíc. Vrátila se do místnosti a odemkla dvere. Nahozením deonu uvolnila propadlo a tím získal prostor na posunutí kvádru k deonu. Jeho prehozením otevrela vstup do úzké chodby a do místnosti s bazénem. Skocila do vody a v prostoru potopených sudu proplavala skalním tunelem za dalším dobrodružstvím...
Living Quarters
Lara je vo vode a pláva k páke za prvou stenou v ľavo. Ta otvorí prepadlo. Prejde šikmo cez strojovňu s veľkými piestmi, chodbami do miestnosti s ohňom. Z podesty skočí ponad oheň a zachytí sa v otvore v stene, prerúčkuje na koniec prepne páku, vylezie hore. V ďalšej miestnosti prepne páku a skočí do otvoru v strede. Príde do strojovne preskáče po piestoch na druhu stranu /na konci vľavo sivý artefakt/ chodbou sa dostane k bedni. Zasunie ju úplne dozadu a prejde k druhej bedni tiež ju zatlačí. Skočí dole prehodí naspäť páku /=piesty/ a vylezie naspäť hore a ide do strojovne cez piesty na druhu stranu v pravo a prepne páku. Vráti sa do miestnosti kde boli ohne /už zatopená/ a stlačí vodnú páku a prepláva otvorenými dverami cez malú miestnosť do veľkej. Hneď vedľa je otvor s nezatopenou miestnosťou. Nadýchne sa a cez prasklinu v bočnej stene prepláva k páke. Naspäť a do otvorenej diery. Tam v strede miestnosti prepne páku a prejde dverami oproti nej do miestnosti so sudmi. Prepne rýchlo dve páky vedľa seba a rýchlo preskočí na druhu stranu na zdvihnuté plechy a prerúčkuje na koniec kde prepne tretiu páku. Vráti sa do miestnosti späť a vyskočí hore cez klesnuté plechy na vzduchotechniku. Potiahne bedňu, preskočí a prerúčkuje do výklenku. Otočí sa skočí do chodby a prejde na druhu časť vzduchotechniky a odtiaľ skočí do ďalšej miestnosti s obrazmi. V pravo skočí do diery pre zlatý artefakt, vylezie a prejde doprava a sklzne dole cez prepadlisko, kde cez okno vidí zelený artefakt. V mláke vody sa postaví na prepadlisko a pláva pre artefakt plus štyri páky do m16. Prejde do šikmej miestnosti a cez prepadlisko skočí ďalej. Skočí a chytí sa pukliny v stĺpe, prerúčkuje, vylezie a pokračuje dierou v pravom rohu do izby s posteľami. Ide do ďalšej miestnosti. Prejde okolo zábradlia a na koniec miestnosti zatlačí bedňu. Ide chodbou do miestnosti pod zábradlím v ľavom zadnom rohu v jame otiahne bedňu, zoberie kľuč ide späť chodbou kde zatlačila bedňu. Teraz ju potiahne za sebou a skočí do miestnosti cez zábradlie a tou istou chodbou prejde na druhu stranu. Použije kľúč "Theatre". Vojde do sály a v pravej lóži stlačí spínač. Odhrnie sa opona. Za ňou pritiahne bedňu a prelezie do zákulisia, kde v tmavom ľavom zadnom rohu stlačí spínač. Vráti sa späť do miestnosti kde nasla kľúč a preplava na druhu stranu...
The Deck
Lara cez jedno z okien oproti do vody, vylezie na lavej strany na výbežok. Preskáče na druhu stranu, zoberie "Stern" kľúč, skočí do vody prepláva cez puklinu a vypláva cez otvoru v lodi. Pôjde doprava medzi dvoma časťami lode. Na konci vľavo prisunie bedňu vyskočí na ňu a zasunie ďalej vrchnú bedňu. Znovu odtiahne prvú bedňu a ešte tu čo bola pod vrchnou. Vloží kľúč, vojde do vody a za zákrutou spusti vodnú páku, vráti sa von ide vpravo na hrdzavý výklenok lode a vojde cez padacie dvere dnu. Vylezie na výklenok stlačí páku a vráti sa späť na miesto kde spustila vodnú páku a potiahne bedňu. chodbou sa dostane do jaskynky za utrhnutým lodným šróbom. Príde k veľkému jazeru. Prepláva vľavo ku bedniam na výbežku a vezme náboje. Pláva do zadnej časti jazera na dno po sivý artefakt a do pukliny v ľavej zadnej časti. Vypláva a ide jaskyňou nahor. Na rozcestí rovno zobrať lekárničku do miestnosti s dierou v strede. Spusti sa na čln /plne zdravie/ zoberie kľúč, náboje. Znova dopláva k ľavému zadnému koncu jazera v jaskyni dôjde na rázcestie a ide vľavo hore, vyjde na hornú palubu. Prejde na prednú časť paluby, zíde o jednu palubu nižšie a v rohu bazénu prejde cez dvierka k artefaktu. Zíde na ďalšiu palubu na pravej strane a preskočí na drevený výčnelok, na ďalší. Skočí vpravo a prerúčkuje po zelený artefakt plus štyri páky granátov a skočí späť cez črepiny /doplní zdravie/. Preskočí na hrdzavú prevrátenú časť lode, beží rovno a na konci sa spusti, zachytí v praskline, prerúčkuje do výklenku a skočí do jaskyne oproti. Vybehne hore jaskyňou, preskočí na strechu lode, potom na pravú stranu strechy s hrdzavým valcom a cez padacie dvere dnu. Na konci chodby pri dverách vytiahne bedňu a stlačí spínač. Vyjde z dverí vpravo a za rohom vpravo do otvorených dverí. V miestnosti so zámkou na "Cabin" kľúč v tmavom rohu náboje do m16. V kabíne stlačí spínač. Vracia sa k dverám pri ktorých odsunula bedňu, vojde do dverí oproti. Vyjde schodmi do jaskyne ktorú sa dostane k diere nad hrdzavým valcom na lodi kde je "Storage" kľúč. Zíde zo všetkých palúb až k miestu kde na začiatku presúvala bedne. Kúsok ďalej sú dvere na kľúč kde Lara nájde špec. zlatý artefakt... /animácia/
Tibetan Foothills
Lara sa sklzne dole briežkom a preskočí dve valiace sa gule a skryje sa v ľavom výklenku pred ďalšími dvoma. príde k zamrznutej ľadovej tabuli cez ktorú skočí sklzne sa po šikmine a skočí na stenu oproti a prerúčkuje. Vyjde z jaskyne a zachytí sa na útese a spusti sa na ďalší kde je ďalší vchod. Chodbou sa dostane na pravú stranu vody pokračuje ďalej jaskyňou hore. Na rázcestí smerom hore vidí cez mreže sivý artefakt. Vráti sa na rázcestie, pôjde vpravo dole a sklzne šikminu, prejde cez vodu a chodbu a preskáče k lekárničke a potom vylezie až na vrch. Vpravo vezme sivý artefakt a ide do veľkej jaskyne vľavo od chaty. Prejde na veľké priestranstvo kde vidí v útese snehovú stenu. Voje tam Chodbou v stene vľavo. odtiahne snehovú bedňu nabok spred výbežku vonku a vráti sa k chate pre skúter. Na skútri sa vráti a z plošiny v strede vyskočí na širokú plochu vpravo. /pridá rýchlosť = klávesa streľba./ Tam sa nasmeruje a presviští popri bedni čo posunula a preskočí veľkú jamu Dôjde k miestu s cestou po stranách jamy. Vystúpi a ide najprv vpravo na konci vyšplhá a pákou otvorí dvere na ľavej strane cesty. Nasadne na skúter a prejde cez: dvere, dole, hore, most a troch strážcov. Preskočí útes v ďalšom údolí vojde kúsok do jaskyne s guľami pod stropom. Vystúpi zo skútra a zošplhá pred guľami do jamy kde je výklenok a kľúč. Pokračuje dierou v zemi a príde k dreveným dverám. vedľa je páka. vyjde do údolia a na druhej strane vezme dole granáty, vylezie a zoberie zelený artefakt. Vráti sa k dreveným dverám a popri nich vylezie hore a pokračuje na skútri. Prejde popod gule a dostane sa do veľkej jaskyne hneď na začiatku vloží kľúč a vytvorí rampu cez ktorú prejde a ďalej popod guľami vpravo. Vojde do chodbičky a steny kde boli gule sa zrútia. Lara preskočí jamu a cez vráti sa späť na miesto s rampu. Na mieste kde bolo zamrznute jazierko nájde kľúč od chaty. Nasadne na svoj skúter /druhy strieľa ale nepreskočí jamy/ a vráti sa skútrom do jaskyne čo viedla od chaty tam ho musí nechať. Prejde ku chate otvorí, zoberie náboje m16, uzi, lekárnička a potom stlačí páku čo otvorí drevene dvere vedľa chaty. Cez ne vojde do ďalšej jaskyne. Tam nasadne na skúter a preskočí jamu. Zastaví, vystúpi, zlezie po zlatý artefakt. /2X :-)/ Vyjde na skútri na veľké priestranstvo. Dole v strede potlačí bedľu a na skútri skočí do vody, na ľavej strane vojde do chodby...
Barkhang Monastery
Lara vybehne z jaskyne ku chrámu a pomôže mníchom zničiť gangstrov. Vylezie po rebríku na vysokom mure oproti hlavnému vchodu, hore prejde po murive ku skalám, spusti sa do pukliny a rúčkuje k výklenku a skočí na rímsu a cez okno do knižnice a rovno. Vyjde cez okno na rímsu a vezme granáty. Späť na rázcestie a ide doľava a hore rebríkom do sály s veľkým zlatým Budhom. Na výbežku v strede vezme kľúč, pokračuje ďalej po balkóne, na konci vhupne do chodby. Na rázcestí ide vľavo hore k bazénu a popri kraji prepláva k otvoru. Vynorí sa a prejde k hlbokému otvoru kde skočí do vody. Prebehne cez chodbu s nožnicovými dverami, a vylezie po rebríku do miestnosti. vbehne do vedľajšej preskáče zábradlia a vezme zlatý modlitebný valec, preskáče späť a popresúva bedne. Dostane sa k rebríku a tadiaľ k rázcestiu kotúľajúcimi guľami. Vráti sa do sály s Budhom, po rebríku sa vráti späť na rázcestie pri knižnici a vľavo hlavnou chodbou ide do sály s Budhom, použije kľúč na dvere. Ide vpravo. Za izbou so stolmi vezme v malej izbičke zlatý kľúč. Vyjde späť do hlavnej haly a prejde k soche Budhu ktorý ma v zadnej časti zeleného draka. Vojde do chodby po Budhovej ľavej ruke, v prvej miestnosti vľavo odtiahne dve bedne a vezme náboje. Pokračuje ďalej po miestnosti cez chodbu s padacími dverami. na konci pôjde hore k oknu ktoré prestreli, rýchlo sa zvrtne, zavesí a pusti sa do miestnosti kde po rebríkoch vyšplhá po ďalší valec a vráti sa dole. Pakou otvorí dvere a vráti sa späť na chodbu pri soche Budhu. Pokračuje na jej koniec k pohyblivým prekážkam. V chodbe poslednej kotúľajúcej prekážky je zlatý artefakt. V miestnosti za prekážkami vezme kľúč a prejde do miestnosti s vodou, v jej pravom rohu oproti dopláva po sivý artefakt. Vráti sa do sály s Budhom. Do červeno modrej zámky vloží "Trapdoor" kľúč a vojde do chodby v podlahe. Vylezie v miestnosti a pokračuje vpravo von z budovy do kopca. Príde k veľkému stĺpu, vedľa ktorého vo výklenku vyšplhá na horne plošiny a prejde po rebríku k malej búdke, na ktorú skočí z "balkónového" výklenku na pravej strane steny. Vezme modl. valec a vráti sa späť do sály s Budhom a späť do miestnosti oproti knižnici. Použije kľúč "Strongroom" a vezme ďalší kľúč. Prejde do vedľajšej miestnosti s pohyblivými valcami a použije kľúč "Rooftops" a vyjde na strechu. Vpravo za dvoma zlatými lamami stlačí páku a preskáče horiace ohne. Ide vpravo a po rebríku vylezie po náboje. Zlezie a prepne páku a vojde do jedných z otvorených dverí v podlahe v miestnosti prestreli sklo a vezme dva diamanty. Pakou spusti ďalšie padacie dvere, vylezie a na streche prejde k miestu s veľkou zlatou hviezdicou. Na stene oproti vloží diamant a za odsunutou hviezdicou vezme valec. Vráti sa do sály a druhou chodbou v pravo vyjde po rebríku k ľavej ruke Budhu. Skočí na ňu, na vrch sochy a z pravej ruky do výklenku kde osadí druhy diamant, zíde pod sochu Budhu a vyjde do miestnosti, so zdrojom vody. Prepne páku a vojde do otvorených dverí kde zatlačí bedňu a zablokuje vodu. Spusti sa do miestnosti kde bola voda. Odsunie bedňu Vezme valec vráti sa k Budhovi a v miestnosti za nim osadí modlitebne valce na svoje miesta a vojde otvorenými dverami. Kde v zlatom kruhu osadí "Seraph" a vojde do chodby...
Catacombs of The Talion
Lara vojde do miestnosti a po rebríku zlezie. Dole prepne páku. Vylezie späť a skočí do pukliny a prerúčkuje a vo výklenku vezme sivý artefakt a svetlice. Prerúčkuje späť, sklzne sa a preskočí na druhu stranu do miestnosti s bazénom. V pravom rohu ide pre lekárničku a späť. Skočí na výbežok a vyhne sa guliam. Po výklenkoch preskáče k rebríku, vylezie a prepne páku. Zábere z klietky masku a vypusteným bazénom ide do ďalšej miestnosti. Vľavo skočí do jaskyne so zamrznutým jazierkom. V pravej miestnosti s ľadovou stenou skočí na výklenok a do vody po masku. Späť do hlavnej miestnosti. V pravom zadnom rohu vylezie rebríkom na balkón po granáty, zíde dole, osadí masku a v tmavej miestnosti na stene medzi mrežovými dverami stlačí páku. Zatlačí bedňu pod jednu z mreži a stlačí páku za nimi. Zoberie dole na konci klietok dve veľké lekárničky, 2x uzi a granáty. Vráti sa do jaskyne so zamrznutým jazierkom. Vojde do otvorených dverí a prejde po moste a potom preskočí na visiaci rebrík, vylezie a skočí do jazera za ľadovou stenou. Prepláva popod oblúk a vyjde z vody. Prejde popri vode na koniec výbežku a vylezie na rebrík a na vrchu sa odrazí. Vezme zeleného draka. Zíde dole a prepláva do ďalšej miestnosti. Vylezie na výbežok trčiaci z vody, na rebrík a hore sa odrazí. Dopadne na plošinu a spusti páku. Späť do vody a otvorených dverí. Stlačí páku na kamennom štvorci. Vráti sa do hlavnej jaskyne a otvorenými vrátami preskočí na miesto s kotúľajúcimi guľami. Spusti sa dole, zastreli "mačičky" vezme lekárničku a stlačí páku. Znova vyjde hore, preskočí na druhu stranu a vyhne sa guliam. Vojde do bočnej miestnosti prebehne cez druhy drevený štvorec na zemi a vylezie do otvorených dverí. Prejde pomaly cez pichliače k dverám vedúcim späť. Vľavo od dverí vylezie po stene hore a vezme zlatého draka 2x granáty 2x M-16. Zlezie späť a prejde dverami späť do miestnosti s drevenými štvorcami na zemi. Ale prejde po výklenku po ľavej strane k prvej drevenej kocke na zemi. Teraz rýchlo naň skočí, preskočí gule, rozbehne sa a skočí do dverí a rýchlo prebehne ďalšími, ktoré sa otvorili a preskočí k rebríku. Dole a do chodby... /do tejto lokácie sa Lara ešte vráti na tie vrchne podlažia/

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!