Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

Tomb Raider 6: The Angel Of Darkness 2 čast návodu

3. června 2009 v 9:30 | Misaki |  Tomb Raider
Parisian Ghetto

balkon, ze kterého slezla po žebříku níž, pověsila se rukama v otvoru podlážky a seskočila dolů. Seběhla po schodech, pověsila se rukama za okraj a spustila se do ulice Rue De Clef. Nyní již se vyznala ve městě natolik, že pro ni nebyl problém doběhnout do…


Rennes' Pawnshop

zastavárny, oslovila Reného a nabídla mu k prodeji nově nasbírané předměty (z položky "ITEMS"). Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpát-ky dveřmi na ulici…


Parisian Ghetto

Známou ulicí, okolo náklaďáku, do kopce a vlevo vešla dvířky do zahrady "Parc Da Lune", kde předala chlápkovi dózu, za kterou od něho do-stala informaci, že musí najít "Dobrmana" na ulici Rue Dominique", ale hlavně heslo "Pluit Noir", které mu musí sdělit (jinak by vstup stál 800 Euro). Takže vyšla brankou na ulici (branka vede přímo na Rue Dominique), dala se po ní doleva okolo chrámu, kde vpravo oslovila chlapíka stojí-cího za mříží. Sdělila mu heslo a ten ji propustil bránou na hřbitov.


Zde se obě cesty - buďto přes "Café Metro" [1], nebo "Podzemím" [2] - setkávají.


Popis [1] cesty: Lara po rozhovoru s Janice, když se podívala na orientační mapu vlevo na protější zdi (tyto mapy jsou rozmístěny po celém městě), dala se doprava, v podloubí sebrala bankovky, přeběhla poklop kanálu (neotvírala ho) a po schodišti vlevo vyběhla nahoru. Proběhla uličkou na hlavní ulici, dala se doleva a na přechodu pro chodce zabočila doprava, kde v rohu sebrala další bankovky. Pokračovala dál doleva, proběhla mezi sloupky na náměstíčko "Place D´Arcade", kde vešla vpravo do bistra…


Café Metro

Oslovila barmana za pultem a po absolvování (dalšího větveného) rozhovoru, od něho obdržela klíč "Bartender´s Key" od disko-klubu "Ser-pent Rouge". Vyšla z baru na…


Parisian Ghetto

náměstíčko, dala se doleva, proběhla mezi sloupky, zabočila doprava, kde na plácku poblíž stromu sebrala další bankovky. Po úzkých schodech u zábradlí seběhla na hlavní ulici, dala se doleva a okolo šlapky Janice pokračovala kupředu. V krátkém videu viděla Kurtise, chlapíka jak odjíždí na motorce. Neběžela však za ním, ale zabočila do uličky vpravo, kde si klíčem odemkla dveře, kterými prošla do…


The Serpent Rouge

chodby. V krátkém videu viděla strážného v kanceláři nalevo. Po skončení videa se přikrčila (Ne! Klekla, ale opravdu přikrčila), proplížila se chodbou kupředu, kde pákou na zdi vypnula elektriku v kanceláři. Zašla se schovat do rohu malé místnůstky, počkala až strážný projde okolo ní, pak se mu připlížila za záda a chvatem karate ho zabila. Sebrala pistoli co po něm zbyla, opět zapnula elektriku a šla ke kanceláři, odkud vyšel. Z beden vpravo před prvními veřejemi sebrala zásobník nábojů a v kanceláři ze stolu pak pistoli "Desert Ranger", klíče od sálu "Stage Door Key", čokoládu i zásobník nábojů. Vyšla na chodbu, dala se doleva, vyběhla po schodech a klíčem si odemkla dveře do sálu diskotéky. Ihned zastřelila strážného proti sobě i jeho kolegu vpravo za reprobednami. Sebrala po nich pistole, vrátila se ke dveřím kterými sem vešla a sousedními dveřmi (vlevo) prošla na chodbu. Seběhla po schodech, prošla dalšími dveřmi do sklepa, kde z beden v zadním levém rohu sebrala láhev koňaku. Pak po žebříku nedaleko výtahu slezla níž, kde z beden sebrala zásobník nábojů a čokoládu. Teď už se mohla vrátit stejnou cestou do sálu diskotéky. Došla za barový pult, kde si přivolala výtah, ze kterého sebrala dvě krabičky nábojů. Z pultu pak ještě láhev koňaku a dvě čokolády. V sále blízko dveří viděla podium. Vpravo v rohu pod ním (jakoby pod okny) sebrala tablety, oběhla podium a nahoře sebrala z aparatury starou desku "Antique Records". Pak přehodi-la páku na zdi, kterou spustila hudbu a od stropu se začal pohybovat světelný panel. To již vyběhli další dva strážní, které zastřelila (opět nepřehlédla zbraně, co po sobě nechali). Nyní již mohla vyběhnout po železných schodech na ochoz. Zastřelila strážného, který vyběhl z kumbálu blízko schodů, sebrala pistoli a oběhla ochoz do míst, kde stála bedna u oblého zábradlí. Tu k němu přistrčila a přes bednu se vytáhla na konstrukci nad hlavou. Rozeběhla se po ní kupředu a dříve než se konstrukce zřítila, přeskočila na protější ochoz. Ihned se otočila doprava, zabila strážného vpravo a ná-sledně hned dalšího, který na ni přibíhal zezadu. Když po nich sesbírala zbraně (nepřehlédla ani lékárnu), došla do místa, kde je přerušené zábradlí, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na pohybující se světelný panel. Zachytila se jeho konstrukce, vytáhla se nahoru a přeskočila na jeho protější stranu. Došla ke sloupku vlevo, vyšplhala o kousek výš a vnějškem pak na jeho vrchol. Opět přeskočila na protější stranu, odkud ve vhodný okamžik přeskočila na nejvyšší ochoz. Šla po něm doleva (podél zdi), sklouzla po jeho šikmé části, odrazila se a doskočila na další jeho část v rohu. Opět se dala doleva a z konce přeskočila k protější konstrukci pod stropem, zachytila se jí a ručkovala po ní doleva až do míst, kde se mohla vytáhnout naho-ru. To již mohla dojít na konec konstrukce a přeskočit na ochoz k ovládací kabince. Tady nejprve kopla do zvednuté části ochozu vlevo (ta se sklopi-la) a pak se dveřmi dostala do ovládací kabinky. Uvnitř nejprve sebrala z podlahy klíč "Ticket Office Key" od prodejny vstupenek. Potom si stoupla k ovládacímu panelu u okna a dvakrát zatáhla za páky, které jsou na pultu vlevo (dvakrát se přesunuly reflektory na světelném panelu). Pak zatáhla jednou za páky na pultu v jeho pravé části (jeden z reflektorů vyjel do opravárenského bloku). Vyšla z kabinky, přeběhla po sklopeném ochozu k žebříku (to si již všimla, že vlevo od žebříku leží další zásobník nábojů na nádržích pod šikmou částí ochozu po kterém vylezla nahoru), došla k reflektoru, ze kterého vyndala dózu "Trinket Box". Vrátila se po žebříku a ochoz do kabinky, kde zastřelila strážného, který se ukrýval za dveřmi. V kabince našla vlevo žebřík, po kterém slezla dolů, sebrala ze země čokoládu a dveřmi vyšla na ochoz. Jak se pohybovala po ochoze, pozorně se dívala dolů a ihned jak zahlédla dalšího strážného, tak ho zastřelila. Pak přeskočila ve známém místě na konstrukci a přes bednu seskočila na spodní ochoz. Z něho pak po schodech dolů, kde zabila posledního strážného. Doběhla do rohu, kde si odemkla prodejnu lístků. Uvnitř sebrala ze stolu další klíč "Ticket Office Key", balíček bankovek, čokoládu a vyšla do sálu. Známou cestou se vrátila na prostřední ochoz, po žebříku vyšplhala do kabin-ky a vydala se pro zásobník s náboji. Tedy po ochoze, po žebříku výš, pozadu sklouzla po šikmé části ochozu, na konci se zachytila rukama a ručko-vala doleva, kde vytáhla nahoru, sebrala zásobník a spustila se na ochoz pod nohama. Naposledy se vrátila do horní kabinky a prošla dveřmi na…


Parisian Ghetto

balkon, ze kterého slezla po žebříku níž, pověsila se rukama v otvoru podlážky a seskočila dolů. Seběhla po schodech, pověsila se rukama za okraj a spustila se do ulice Rue De Clef. Nyní již se vyznala ve městě natolik, že pro ni nebyl problém doběhnout do…


Rennes' Pawnshop

zastavárny, kde oslovila Reného a nabídla mu k prodeji nově nasbírané předměty (z položky "ITEMS"). Když vyinkasovala peníze, vrátila se zpátky dveřmi na ulici…


Parisian Ghetto

Známou cestou se vydala, po nejbližších schodech vlevo nahoru, na hlavní ulici doleva, mezi sloupky na náměstí a vstoupila do bistra.


Café Metro

Oslovila barmana za pultem, předala mu dózu a po absolvování rozhovoru, od něho obdržela lístek s kódem "15328 Café Owners Contact". Z notebooku si přečetla adresu "Francine, 17. Rue Dominique", tak se tam vydala. Vyšla z baru na…


Parisian Ghetto

náměstíčko, dala se doleva, proběhla mezi sloupky, rovně přes přechod pro chodce, kde blízko popelnice našla dům č. 17. Do elektronického zámku namačkala kód 15328 a dveřmi vlevo vešla na…


St. Aicard's Graveyard

dvůr s náklaďákem. Lara vyběhla po schodech vpravo a vešla dveřmi do místnosti, kde oslovila ženu, která ji přivítala v Paříži a sdělila ji, že musí najít Dobrmana. Po skončení rozhovoru Lara ze šuplíků za ženou sebrala sportovní hodinky "Sport Watch", čokoládu a vyšla skleněnými dveřmi na balkon. S rozběhem přeskočila k protějšímu balkonu, zachytila se ho rukama a vytáhla nahoru. Přeskočila zábradlí k okapové rouře, po které vyšplhala nahoru, přeručkovala doprava a vytáhla se na ochoz. Bez zastavení přeběhla bortící se desky ochozu až na roh budovy. Tady se pověsila za ruce, přeručkovala okolo rohu budovy doprava, kde seskočila na balkon pod nohama. Tady se zachytila rukama za svazek kabelů, po kterém neručkovala na balkon u protější budovy, ze kterého se v místě poškozeného zábradlí spustila na náhrobek pod nohama.


Zde se obě cesty - buďto přes "Café Metro" [1], nebo "Podzemím" [2] - setkávají.

Další popis hry tedy platí po odehrání kteroukoliv z obou variant:


Vlevo od hlavního vstupu (dřevěná brána), v rohu za náhrobkem našla a sebrala lékárničku. Pokračovala od brány kupředu až do místa, kde ulička mezi náhrobky odbočovala doprava. Tam vpravo zastřelila psa a u protější brány, vpravo v rohu za náhrobkem sebrala obvazový balíček. Nyní se vracela uličkou zpátky až do místa, kde vlevo viděla kapičku s dřevěnými dveřmi. Vpravo od ní se z boku vytáhla na středně vysoký náhro-bek, z toho přeskočila na sousední vyšší hrobku, ze které s rozběhem přeskočila přes uličku na protější hrobku. Odsud přeskočila k porostlé obvodo-vé zdi, zachytila se okraje obruby a vytáhla nahoru. Vlevo sebrala čokoládu a mohla se vrátit na nejbližší hrobku. Z té přeskočila podél zdi (měla ji po levé ruce) na nižší náhrobek za oplocením. Spustila se na zem, vyrazila v ní dveře (mají na sobě kříž) a uvnitř sebrala zásobník nábojů. Vyšla ven z hrobky, dala se doleva, kde na konci zezadu vylezla na podstavec za zády sochy anděla s křížem. Strčila do sochy, ta spadla a prorazila víko protěj-šího artefaktu (cesta dál). Lara však nejdříve vylezla na střechu hrobky (kde předtím našla zásobník), přeskočila na sousední vyšší náhrobek za plo-tem a spustila se na zem. Běžela uličkou směrem k zatáčce, cestou zabila psa který se tam objevil a vytáhla se v rohu na hrobku, ze které mohla přeskočit na náhrobek za plotem (na dveřích opět kříž). Spustila se na zem, vyrazila dveře, uvnitř sebrala zásobník nábojů a obvazový balíček. Potom se stejnou cestou jako poprvé vrátila k povalené soše anděla s křížem a vlezla poškozeným víkem do sarkofágu, kudy se dostala do podzemí…


Bouchard's Hideout

Zastřelila krysu na podlaze, šla chodbou kupředu do místa, kde zatáčela doprava. Co nejrychleji přeběhla bortící se část podlahy až před hlubo-kou jámu (pokud by se Lara zřítila dolů (musela tam zabít krysy) - stejně jako při překonávání další jámy, mohla by vylézt po stěně první jámy v druhé zatáčce). Tady se pověsila rukama za trubku v prasklé pravé stěně a přeručkovala doleva až na nepoškozenou podlahu. Lara si sice všimla prasklé zdi vpravo, ale místo toho skočila do vody, potopila se na dno a podplavala neporušenou částí až na konec za zatáčku, kde vylezla po pravé stěně k prasklině, kterou přeručkovala doleva až na podlahu. Pokračovala kupředu, zastřelila krysu vylézající z mříže v pravé stěně a doběhla až k závalu na konci chodby. Tady zatáhla za největší kámen, aby uvolnila zadní část závalu. Vrátila se k mříži, vykopla ji a protáhla se do místnosti za ní. Sebrala zde zásobník nábojů, dveřmi prošla do chodbičky a dalšími dveřmi do chodby. Dala se doleva, přelezla zával a došla k další části zatope-né chodby, kterou opět přeplavala. Z místnosti, kam se dostala prošla otvorem ve zdi do katakomb. Vysazenými dveřmi vlevo prošla do sousední kobky, kde vlevo od mutanta na lůžku sebrala lékárničku. Otevřenou mříží prošla na chodbu a v protější kobce v zadním pravém rohu za artefaktem sebrala zásobník nábojů. Vrátila se na chodbu, dala se doprava a dveřmi na konci se dostala do místnosti, kde absolvovala další větvený rozhovor (pokud by vedla rozhovor špatně, chlapík by ji zastřelil (druhé volby jsou ty správné)). Po absolvování rozhovoru dostala o chlapíka tři pasy "Wad Of Passports". Aby se Lara dostala z podzemí, blízko skříněk u dveří zatáhla za páku, kterou otevřela jednu z kobek. Došla do ní (v pravém zadním rohu sebrala zásobník), posunula si bednu ke vstupu kobky a přes bednu se dostala na podestu nad vstupem. I tady zatáhla za páku, kterou si otevřela dveře místnosti s chlapíkem. Právě otevřenými dveřmi se dostala do chrámu….


St. Aicard's Church

V chrámu bylo tréninkové středisko boxerů. Přistoupila k trenérovi u ringu a dala se s ním do řeči, na konci kterého získala zlaté hodinky "Gold Watch" (druhá volba), nebo sportovní (první volba). Nyní došla k průčelí chrámu, po schůdkách vyběhla k soše, kde posunula kamenný kvádr před sochou doleva. Vylezla na kvádr, vyskočila, zachytila se rukama za okraj podesty nad hlavou a vytáhla se nahoru. Po stěně pak vyšplhala do horního okna, odkud přeskočila na trámy. Po těch vpravo došla až do místa, kde viděla, že jsou trámy vlevo naříznuty. Odsud přeskočila přes naříz-nutý trám (ten se zřítil) k obrubě protější zdi vlevo. Pověsila se rukama za obrubu, pustila se a ihned se zachytila vrcholu sloupu okolo kterého právě padala dolů. Vytáhla se nahoru, sebrala dva zásobníky nábojů a opět přes vis za ruce se spustila na zem chrámu. Podruhé absolvovala cestu přes okno na horní trámoví, došla do míst, kde bylo vlevo to zřícené a v přímém směru přeskočila na další trámy, odtud se dostala na stříšku na konci chrámu, kde se spustila na balkon. Uvnitř pak našla blízko varhan na podlaze diamantový prsten. Vrátila se na stříšku, po trámech přešla do místa které musela před tím přeskočit a podívala se dolů. Na vrcholu sloupu viděla lékárničku, takže již známým způsobem se k ní dostala, sebrala ji, spustila se na zem a dvířky ve vratech chrámu vyšla na….


Parisian Ghetto

ulici. Dala se doleva, z kopce dolů, u náklaďáku doprava, pokračovala rovně, až k zátarasu na konci ulice, kde dveřmi vpravo vešla do zasta-várny, že prodá nově posbírané předměty….


Rennes' Pawnshop

V chodbě zastavárny se však potkala s neznámým mužem. V kanceláři (vlevo) však René jako obvykle nebyl. Prošla tedy do zadní místnosti, kde Reného našla zavražděného. Poblíž jeho mrtvoly našla jeho peněženku, kterou sebrala. Brzy také zjistila, že jsou v zastavárně nastražené časo-vané nálože. Lara se podívala do peněženky, ze které vyndala papírek "Sevap Of Paper" s kódem "14529" k elektronickému zámku, kterým si ode-mkla dveře trezoru, kde našla: elektronickou pistoli "K2-Impactor" a baterie do ní; nálož plastické trhaviny s časovačem "Explosives"; mapu "Map Of Sewers Around Louvre"; mapu "Map of Archeological Dig"; pistoli (Dart SS" a náboje do ní. Jakmile však sebrala poslední předmět (bez ohledu na pořadí), trezor se zavřel, byl doslova "prošpikován" infračervenými paprsky a odjistily se nálože (začalo odpočítávání času ). Jediným možným řešením se Laře nabízelo: tlačítkem na stěně otevřít dveře trezoru, vpravo pak otevřít poklop v podlaze, seskočit do spodní tajné chodby, tou utíkat kupředu, seskočit do kruhové kanalizační roury a tou opět utíkat kupředu až….. (Pokud byla dost rychlá (absolvoval jsem několik pokusů), přeběhla v kruhové kanalizaci určitou, blíže nespecifikovatelnou pomyslnou čáru, za kterou ji už plameny nezabily, pouze ji tlaková vlna vymrštila z kanalizace ven).

V prvním videu její pád sledoval Kurtis, chlapík kterého již viděla (sedět v bistru "Café Metro" - pokud tam zašla při absolvování verze pod-zemím [2];, nebo ho viděla odjíždět na motorce od uličky disko-klubu "Serpent Rouge" - pokud absolvovala verzi [1], přes bistro "Café Metro").

Ve druhém videu proběhla poradu několika osob, mezi kterými poznala tajemného muže, který do ni vrazil v chodbě zastavárny a poprvé zde zaslechla jeho jméno "Eckhardt".

Po skončení videa se Lara ocitla v…


Louvre Storm Drains

podzemní chodbě, kterou došla na křižovatku kanalizačního systému. Nejdříve zastřelila krysu hned z rohem vpravo a pak druhou ve štole na-pravo. Pak vlevo sebrala čokoládu a vyběhla si po schodech pro lékárnu, co ležela před zamčenými dveřmi. Vrátila se po schodech dolů a vběhla do štoly hned po levé ruce. Minula odbočku vlevo a vyšla na další křižovatce kanalizačního systému, která byla pod vysokou šachtou. Tady zastřelila krysu ve štole napravo, pak obešla (levou stranou) díru uprostřed a po trubce blízko dvou velkých rour vyšplhala nahoru, kde přelezla na ochoz vlevo. Tady sebrala zásobník nábojů a na opačném konci pákou na stěně vypnula větrák. Po trubce sešplhala zpátky dolů, přeskočila dvojici velkých rour a vešla do štoly hned za nimi. Brzy narazila na žebříček vpravo, kterým vylezla k větráku, kterým musela (pravděpodobně) pootočit, aby mohla v místě, kde mu schází jeden list prolézt na druhou stranu. Rychle sebrala ze země tablety, doběhla do místnůstky na konci, kde otočila kolečkem na potrubí (rozsvítila se první zelená kontrolka na panelu čerpadle) a rychle se vrátila okolo větráku a po žebříku do štoly. Vrátila se na křižovatku, tu přeběhla zleva okolo panelu čerpadel do protější štoly. Dveřmi před jejím koncem (vlevo) prošla do chodbičky, kde sebrala zásobník nábojů, v míst-nůstce na konci zastřelila krysu a otočila dalším kolečkem na potrubí (rozsvítila se druhá zelená kontrolka na panelu čerpadel). Chodbičkou a štolou se vrátila na křižovatku, opět po trubce (vlevo u dvojice rour) vyšplhala na ochoz, ze kterého v místě poškozeného zábradlí přešla na traverzu. Po ní se dostala k dalšímu kolečku, kterým opět otočila (rozsvítila se třetí zelená kontrolka na panelu čerpadel) a Lara viděla, jak se hluboká díra dole uprostřed plní vodou. Od tohoto kolečka šla po ochozu doprava, na konci vyskočila, zachytila se skob na stěně, po kterých pak vyšplhala na další ochoz. Přešla kousek doleva a po dalších skobách vyšplhala opět výš. Tady ze skop vstoupila na ochoz vlevo a toto místo si zapamatovala! Po tra-verze přešla do chodbičky naproti, kde sebrala další zásobník nábojů, vrátila se na traverzu a přibližně v jedné její čtvrtině se pověsila rukama za trubku nad hlavou, po které přeručkovala k dalšímu kolečku, kterým opět otočila (rozsvítila se čtvrtá zelená kontrolka na panelu čerpadel). Opět se pověsila na trubku, ze které seskočila na traverzu. Přesně uprostřed, kde je na traverze spoj, se otočila čelem ke kolečku, pověsila se rukama za okraj traverzy a pustila se. Spadla přesně doprostřed zatopené díry dole, kterou ihned začala plavat nejprve kolmo dolů a pak jedinou možnou cestou po-kračovala dál, až vyplavala na hladinu sousední podobné šachty. Tady vyšplhala po částečně zborceném ochozu blízko stěny nahoru, popošla ku-předu (upozornění) a po trubce nad hlavou přeručkovala doleva, kde seskočila na traverzu, po které přeběhla doleva k dalšímu kolečku, kterým otočila (rozsvítila se pátá zelená kontrolka na panelu čerpadel) a vrátila se po traverze pod trubku. Otočila se doleva, pověsila se za ni rukama a přeručkovala na ochoz u protější stěny. Tady po visící části ochozu vyšplhala nahoru, došla před velkou kruhovou štolu v pravé zdi, přeskočila v přímém směru přes propadlou část ochozu a na konci otočila posledním kolečkem (rozsvítila se šestá zelená kontrolka na panelu čerpadel). To už Lara viděla, jak z kruhové štoly v místě které si dobře pamatovala, přestala proudit voda a tak se tam vydala. Přeskočila přes mezeru v ochozu zpát-ky, vešla do kruhové štoly (tentokrát ji měla vlevo), podlezla po kolenou pod mříží a nalevo skočila do úzkého šikmého tunelu, kterým se sklouzla až do nejspodnější štoly. Odsud již bez problémů trefila kam měla namířeno: doleva až na křižovatku pod vysokou šachtou, přes dvojici rour, po trubce nahoru, přes traverzu, přes ochoz, skoby na zdi, na opačné straně ochozu přes další skoby výš, tady doleva, odkud již mohla přeskočit do velké kru-hové štoly. Uvnitř vlezla do menší betonové, ve které prošla vrátky v mříži. Brzy došla na okraj, ze kterého se nejprve dobře rozhlédla. Viděla ob-rovskou betonovou nádrž s olejem. Vpravo si všimla velkého kovového válce, ale hlavně dvou velkých otvorů v protější stěně dole pod hladinou oleje. Pak se pověsila rukama za okraj a seskočila dolů. Otočila se doleva, ke zmiňované nádrži a nyní jednala přesně a velmi rychle. Do určeného místa umístila časovanou nálož "Explosive", okamžitě udělala salto vzad, dopadla do olejové nádrže (to již exploze zapálila olej) a aniž by se vynoři-la na hladinu, vplavala do bližšího z otvorů v levé stěně. Plavala zatopenou rourou kupředu, minula odbočku doleva, na další křižovatce zabočila doleva, po chvilce se vynořila a jedinou možnou cestou došla k okraji roury. Viděla hořící olej v nádrži, ale hlavně otvor ve zdi, kde před okamžikem umístila nálož. Přes vis za ruce seskočila na podestu pod nohama, otočila se doleva, vylezla po žebříku na vyšší podestu a došla na její konec. Odsud s rozběhem podél stěny přeskočila hořící část spodního ochozu. Přibližně v místě kam dopadla se vyšplhala po skobách ve zdi na další ochoz, doběh-la na jeho opačný konec, odkud přeskočila k otvoru ve zdi. Tím prošla do sklepení galerie Louvre. Dala se doleva, směrem k velkým dveřím….


Louvre Galleries

Lara se ocitla na schodišti. Opatrně po něm šla nahoru a při cestě zlikvidovala dva strážné - jednoho osvědčeným chvatem - od něho získala ba-terie do své elektronické pistole a druhého zastřelila touto pistolí. Dveře pod kamerou zatím nemohla otevřít, proto pokračovala dál. Dalšími dveřmi vešla do galerie, kde již viděla infračervené paprsky (V případě, že by vyvolala poplach, zavřely by se mříže a objevil by se i strážný. Toho by muse-la zabít, spínačem u vstupních dveří mříže zvednout, ale i aktivovat paprsky). Z nejbližší vitríny přeskočila doleva, zachytila se výstupku a vytáhla nahoru. Sebrala zde lékárnu a podél stěny přeskočila přes první paprsky. Z místa kam dopadla se dostala na vitrínu vpravo uprostřed síně. Odsud ve vhodný okamžik s rozběhem přeskočila oba dva pohyblivé paprsky (i ty u podlahy) na protější vitrínu. Další paprsky překonala tak, že když na oka-mžik zhasly, přeskočila na protější vitrínu. Došla těsně k paprskům před sebou (ty nad vitrínou), pověsila se rukama za okraj a přeručkovala pod paprsky nad hlavou (i pod nohama) a v místě, kde již spodní paprsky nebyly, seskočila na podlahu. Poslední paprsky překonala tak, že vylezla na vitrínu u levé stěny, pověsila se rukama za výstupek stěny nad hlavou a přeručkovala okolo paprsků doprava, kde seskočila na zem. Prošla dveřmi na konci a v krátkém videu si prohlédla další část galerie. Elektronický zámek vlevo zatím nemohla odblokovat, proto po kolenou podlezla paprsky které byly křížem, šla doprava až ke stěně a kolmé paprsky ruce překonala tak, že si stoupla čelem ke stěně a úkroky do strany okolo nich prošla. Pak doběhla ke strážnému u dveří vpravo, kterého zastřelila. Od něho získala kartu "Louvre Low Security Pass" a pokračovala okolo dveří dál, kde v další části pod kamerou vpravo sebrala lékárnu (samozřejmě tak, aby ji kamera nezaregistrovala). Dveře pod kamerou nešly otevřít, proto se vrátila k těm, kde zabila ostrahu a prošla jimi. Nad protějšími dveřmi viděla kameru, takže pod ní proběhla ve vhodný okamžik, zezadu se připlížila ke strážnému vpravo a osvědčeným chvatem ho zabila. Nyní potřebovala vypnout paprsky okolo vitríny s obrazem a dostat se do otvoru klimatizace nad ní. Nejdříve odsunula prázdnou vitrínu v rohu na bok, aby si zpřístupnila elektronický zámek. Pak přitlačila vyšší vitrínu uprostřed těsně k sedačkám před obrazem, odblokovala kartou zámek u vitríny (na čas vyřadila paprsky) a nyní co nejrychleji doběhla k vyšší vitríně, vytáhla se na ni, s rozběhem přeskočila k vitríně s obrazem, vytáhla se na ni a vlezla do otvoru klimatizace (pokud by to nestihla, jedovatý plyn by Laře těžce ublížil, pokud by ji přímo nezabil). Pokračovala do míst kde si mohla stoupnout, šla kupředu, minula odbočku doleva a průlezem se dostala k žebříku. Vylezla po něm nahoru, kde před mřížkou počkala, až okolo projde strážný. Pak mřížku vykopla, vyšla na střechu, připlížila se strážnému za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Blízko průlezu se vytáhla na šedou skříň, z té na dvojici klimatizačních rour a s nich na obrubu zdi. Přešla kousek doprava, stoupla si čelem ke zdi, pověsila se rukama za obrubu a přeručkovala okolo mřížky, kde se zas vytáhla na obrubu. To samé opako-vala u druhé mřížky vpravo. Tam již objevila dvojitý kabel nad hlavou, po kterém přeručkovala k protější budově. Pokračovala doprava, přeskočila přerušenou část a pak mezerou v zábradlí na ochoz. Po něm doběhla k brance mříží vlevo a žebříku vpravo.

(Mohla, ale nemusela slézt po žebříku dolů, vyběhnout k vrátkům nad schůdky, projít brankou, mezerou v zábradlí se vytáhnout na střechu, přeběhnout kopuli, na druhé straně seskočit dolů, vykopnout dveře vlevo, sebrat obvazový balíček a stejnou cestou jako sem se vrátit k brance u horních mříží nad žebříkem)

Lara vypáčila zámek na mřížích, brankou prošla dovnitř, vylezla na rozvaděč a z něho do klimatizačního systému. Slezla po žebříku dolů a za zatáčkou seskočila do malého skladu. Tady si počkala, až za dveřmi uvidí projít strážného, pak prošla dveřmi, zezadu se mu připlížila za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Ke dveřím na konci vlevo neznala kód, proto otevřela dveře vpravo a zastřelila strážného za dalšími kruhovými dveřmi. Vpravo ze stolku sebrala pistoli a otočila se k pultu s počítači (doporučuji hru uložit). Přistoupila k tomu úplně nalevo a kamerou se podívala do kanceláře, kde si přiblížila papírek na nástěnce, ze kterého vyčetla tajný kód "14639" (tady jsem nezjistil, jak ukončit mód kamery, proto jsem se nezdržoval, ukončil hru klávesami Alt+F4 a znovu si ji spustil v posledním uložení a ostatní kamery mě už z toho důvodu nezajímaly i s rizikem, že jsem něco prošvih). Lara vyšla na chodbu a získaný kód namačkala do elektronického zámku. Dveřmi pak vešla do kanceláře, kde ze spodní skříň-ky psacího stolu získala další kartu "Carvier´s Security Pass). Pak si prohlédla v kanceláři vše co k prohlédnutí bylo, vyšla na chodbu a kartou od-blokovala dveře na konci. Po schodišti seběhla dolů, chodbou až k navigační ceduli, u které se dala ke dveřím vpravo (galerie 3), otevřela je a ve vhodný okamžik vstoupila dovnitř, zezadu se připlížila strážnému za záda a osvědčeným chvatem ho zabila. Odblokovala další dveře, za kterými měla nad hlavou kameru.

(Mohla, ale nemusela proběhnout galerií vlevo, svislé paprsky překonat podél zdi, křížné paprsky podlézt, odblokovat dveře vlevo, proběhnout další galerií, chodbou ke schodišti, po něm dolů ke dveřím pod kamerou, ty vyrazit, v místnosti za nimi sebrat lékárničku s obvazovým balíčkem a stejnou cestou se vrátit do místa, odkud sem vyšla.)

Odblokovala dveře napravo, chodbičkou došla ke schodišti a po něm seběhla dolů (když míjela otevřené dveře vpravo, mohla ale nemusela za-běhnout dovnitř zabít dalšího strážného). Dveřmi prošla do sklepa, tím doleva a po širokých schodech opět dolů. Obrovskými vraty přešla do další části hry.


The Archeological Dig

Lara proběhla otevřenou bránou, dala se okolo plotu vpravo od oplocené jámy. Jakmile se přiblížila k buňce, vyšel z ní strážný, kterého hned zabila. Vešla do buňky a pákou na stěně zapnula agregáty. Viděla, jak se rozsvítily obrazovky počítačů v nedaleké hale a začala blikat kontrolka výtahu. Vyšla z buňky, dala se doprava a jakmile vyšel ze žlutého přístřešku další strážný, zabila i jeho. Pak prošla velkými šedými vraty do haly, kde si pákou na pultu přitáhla přístroj, kterým začala prohledávat zem. V jednom místě přístroj zaměřil zvláštní symbol, jehož tvar si zapamatovala. Při prohledávání se na monitoru zaktivizuje v pravém rohu ruka, aniž by bylo cokoliv vidět (doporučuji to "nic" sebrat!). Pak už si Lara klekla, opustila tak mód prohlížení přístrojem (zřejmě by to fungovalo i u kamer v Louvru, ale tam jsem se již nevracel). Nyní se podívala do svého inven-táře a zjistila že vlastní pergamen se symbolem " Firts Ancient Symbol Copy", který zaměřil přístroj. To už mohla projít vraty ven, dát se doprava, kde v buňce sebrala z tiskárny vedle počítače další pergamen " Second Ancient Symbol Tracing". Vyšla z buňky, dala se doleva, poblíž žlutého přístřešku zastřelila dalšího strážného a došla k vysazené brance v plotu okolo jámy (vpravo). Před sebou viděla kruhový otvor pod žlutým přístřeš-kem. Slezla po žebříku na lešení, dala se doprava, kde po dalším žebříku slezla opět níž. Tady došla k žebříku vlevo, po kterém vylezla výš, šla doleva ke konci lešení, kde propadla mezerou mezi prkny na lešení o položení níž. To už zahlédla dole na zemi strážného. Aniž by mu věnovala pozornost, přeskočila podél zdi na sousední lešení, ze kterého po žebříku slezla opět níž. Potom podél zdi kterou měla za zády, přeskočila zábradlí vpravo na sousední lešení, odkud po výstupcích zdi vyšplhala na betonovou podestu vlevo nahoře. Tady se rukama pověsila za skálu nad hlavou a přeručkovala na podobnou podestu na protější stranu. Z té se vytáhla na dřevěnou podlážku, ze které vylezla na horní chodník. Šla doprava, zabočila hned doleva, kde u branky výtahu spustila pákou výtah o patro níž (vpravo si všimla kruhového kovovým plátem zakrytého otvoru). Pak se vrátila přes dřevěnou plošinku na betonovou podestu, ze které (saltem do boku) přeskočila na výtah. Z něho doběhla před velký kruhový otvor, kde se právě zastavilo obrovské kolo složené ze čtyř rotujících segmentů. Na každém segmentu viděla namalované různé symboly. Kolo bylo opatřené pákou (mohla s ní protočit segmenty - každý jiným směrem). V levé části pak bylo místo, kde se segmenty daly zablokovat. Hned ji bylo jasné, že jejím úkolem je, seřadit v této části čtyři určité segmenty vedle sebe. Lara tedy pootáčením segmentů dosadila jako první symbol zleva ten, který nejvíc připomínal srpek měsíce. Pak vyběhla po sousedních schůdcích za roh, kde na válci pákou úplně vlevo tento segment zablokovala. Vrátila se zpátky a jako druhý zleva do vymezeného prostoru natočila symbol, který se podobal tomu, který sebrala pomocí přístroje (First…). Opět zaběhla za roh a druhou pákou zleva opět zablokovala tento segment. Potřetí se vrátila ke kolu a jako třetí v pořadí zleva do vymezeného prostoru natočila symbol nejvíce podobný tomu, který sebrala v druhé buňce z tiskárny. Potřetí vyběhla k pákám a třetí zleva zablokovala patřičný segment. Jako poslední pak natočila symbol nejvíce připomínající řepu s chrástem nahoře. To již viděla, jak se otevřel kovový poklop kruhového otvoru pod žlutým přístřeškem, nad její hlavou. (Jak jsem přišel na první a čtvrtý symbol, prostě jsem si nalistoval správnou stránku v zápisníku!) Lara došla na výtah (pokud by chtěla, mohla zastřelit strážného, který se mezitím dostal na lešení), přeskočila na betonovou podestu u zdi, přes dřevěnou plošinku se vytáhla na chodník, došla k otevřenému otvoru, kterým seskočila do další části hry.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!