Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

Tomb Raider 6: The Angel Of Darkness 3 pokračovanie návodu

3. června 2009 v 9:31 | Misaki |  Tomb Raider
Tomb Of Ancients

Tady došla na konec tunelu, pověsila se rukama za jeho okraj a spustila se na trám pod nohama. Z něho se podobným způsobem spustila až na zem. Došla opět na kraj tunelu, kde v krátkém videu zhlédla ohromnou kruhovou šachtu, s rytířem na dně. I tady se pověsila rukama (na správném místě) za okraj a po skále sešplhala přes převis na spodní kovovou plošinku. Tady se ihned otočila čelem do prostoru, vytáhla pistoli a zastřelila ptáka (netopýra? - nikdy "to" ke mně nestihlo přilétnout) sedícího vpravo dole dřív, než ji stihl napadnout. Z okraje plošinky přeskočila k trámu vpravo,zachytila se ho a vytáhla nahoru. Z trámu pak přeskočila do tunelu ve skále napravo. Vždy přes vis za ruce se propracovala až do místnůstky dole. Došla na okraj zborceného můstku, odkud zastřelila dalšího ptáka sedícího dole pod protější části můstku. Pak s rozběhem přeskočila na opač-nou stranu. Tady sebrala obvazový balíček, vyšla ven a zastřelila dalšího ptáka sedícího šikmo vpravo nahoře na kovové plošince. Z okraje můstku pak s rozběhem přeskočila na betonový výstupek u zdi vpravo (chybí na něm skulptura orlí hlavy). Odsud přeskočila k sousední vlevo (stála-li čelem ke zdi), vytáhla se nahoru, postavila se čelem ke zdi, pověsila se rukama za okraj a přeručkovala pod hlavou orla doleva až roh, kde se spustila na skalní převis. To už viděla páku v malém výklenku zdi a druhou nad trámem vpravo (stála-li zády ke zdi). Našla na převisu místo, po kterém před-pokládala, že se dá šplhat, pověsila se rukama za okraj a sešplhala opět níž, do malého skalního výklenku. Tady se otočila doleva a po boku skály šplhala doleva za roh a dolů na další převis. Přeběhla po něm doleva a z okraje přeskočila na trám, kde zatáhla za páku. Tím vysunula z obvodové zdi první sadu malých kamenných výstupků, po kterých se dostala (musela dobře rozměřit skoky a prokládat je i pouhým spuštěním se níž) až na dno šachty. Do rytíře vůbec nestřílela (je nesmrtelný), ale doběhla k výklenku, kam po kolenou vlezla. Zde zatažením za páku zasunula první sadu a vysunula druhou sadu výstupků. Vylezla ven a po výstupcích se propracovala k další páce (v horním výklenku). Zatažením za páku si otevřela kovo-vou mříž na dně šachty, kam pro ni nebyl problém se vrátit a spustit se dolů. Jedinou možnou cestou došla na křižovatku, zabočila doprava, kde vykopla dveře a za nimi sebrala dvě krabičky nábojů a brokovnici "V-Packer". Vyběhla ven, pokračovala doprava, kde po chvilce vykopla další dveře, kterými prošla do vysoké chodby. To už se za ní spustila mříž. Přehodila vpravo páku, kterou si sice otevřela na určitý časový limit mříž na protějším konci, ale také smrtící trny v průchodech. Bez ohledu na létající šipky běžela kupředu, přeskákala přes trny a dříve než se mříž za nimi spustila proběhla do chodbičky. V zápisníku si přečetla varování před "rozhněvanými strážci uvnitř haly", prošla jedněmi a pak druhými dveřmi do další části hry.


The Hall Of Seasons

Lara stála v chodbičce, kde viděla ve stěnách vpravo i vlevo dvojici schránek na uložení předmětů, které musela najít, zmocnit se jich a umístit je do těchto schránek. Prošla do vysoké kruhové haly, kde se na ni rozběhl další rytíř. Vyběhla na "trosky" vlevo kam za ní nemohl a rozhlédla se. Po obvodu haly bylo osmnáct vysokých dveří a jedny nízké. Uprostřed haly pak viděla čtyři nášlapné dlaždice, které otevřely vždy trojici vysokých dveří. V chodbě za nimi pak byly šedé a hnědé podlážky, nad kterými viděla páky i mříže oddělující chodbičky. Vydala se tedy pátrat po předmě-tech, které musela najít a vsadit do připravených schránek ve vstupní chodbičce.

Začala nejbližší levou dlaždicí (stála-li zády k chodbičce se schránkami) uprostřed haly. Otevřela si tak troje vysoké dveře vlevo od vchodu, vběhla do těch úplně vlevo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vpravo a dveře vlevo za bližší mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely …


Neptun's Hall

Jakmile se přiblížila k protějším dveřím, ty se otevřely a Lara stála proti ohnivému rytíři, který proti ní ihned začal metat ohnivé koule. Lara se jim při běhu vyhnula, běžela okolo sloupů (zleva nebo zprava - podle pohybu rytíře), zaběhla do chodbičky za jeho zády a skočila do zatopeného otvoru pod kašnou. Samozřejmě nepřehlédla otvor mezi sloupy, který vedl kamsi dolů. Zatopeným tunelem plavala kolmo dolů, proplavala malým otvorem níž, až do zatopené chodby. V jejím průčelí zahlédla výklenek s pákou. Tak, aby ji nezranily ostré břity, k páce doplavala, přehodila ji viděla, jak se velká kruhová síň zaplnila do jedné třetiny vodou. Vyplavala tedy zpátky stejnou cestou nahoru, vytáhla se do chodbičky, proběhla okolo rytíře a pověsila se rukama za okraj otvoru uprostřed mezi sloupy. Pustila se, zachytila se obruby níž, odkud se již spustila do právě zatopené síně. Vynořila se nadechnout a prohlédnout si nové prostředí. Na dně viděla zamřížovaný kruhový otvor a v obvodové stěně pod skulpturou hlavy Neptuna vodou zatopené zavřené dveře. Proti nim pak za sloupy zahlédla lékárnu. Vpravo od dveří u dna našla otvor, kam se potopila, ve výklenku zatáhla za páku, čímž opět napustila do síně další vodu a vyplavala se nadechnout. To již zjistila, že si zvýšením hladiny zpřístupnila tři průchody nad hlavou Neptuna. Nejprve se vytáhla do toho vlevo a v prostoru za ním, u mříže vlevo sebrala lékárnu. Pak se dostala přes síň do prostředního průchodu, kde opět vlevo u mříže sebrala zásobník nábojů. To se již mohla vydat do průchodu vpravo, kde (opět nalevo) objevila zatopený otvor. Skočila do vody, potopila se na dno a jedinou možnou cestou plavala kupředu. Jakmile zahlédla lékárnu, sebrala ji a vrátila se zpátky nadechnout (napravit zdržení při sbírání lékárny). Znovu se potopila, plavala kupředu, dalším otvorem se potopila ještě níž (otvor se za Larou zavřel), kde rychle sebrala lékárnu a přes otvor v blízké mříži proplavala do kolmé šachtičky se nadechnout. Pak se opět potopila, proplavala otvorem bližší mříže a to již musela proplavat částmi tunelu s ostrými sekajícími bodci. Jakmile doplavala na křižovatku, zabočila doprava, kde se opět konečně mohla na-dechnout. Pak plavala přes křižovatku rovně, v síni kam doplavala se potopila ke dnu, odkud začal vyjíždět vysoký sloup s modrým drahokamem na vrcholu. Rychle ho sebrala "Water Crystal" a plavala se zpátky (rovně přes křižovatku) nadechnout. Při cestě nezapomněla na křižovatce sebrat zásobník nábojů. Znovu se vrátila ke sloupu, na jehož boku ve spodní části přehodila páku. Viděla, jak se otevřely dveře pod skulpturou hlavy Neptuna i kruhová mříž nad její hlavou. Rychle se vyplavala na hladinu nadechnout, pak proplavala otevřenými dveřmi do síně za nimi, kde již známou cestou skrze otvor a kolmou šachtu vyplavala nahoru. Vylezla z vody pod kašnou, hned za veřejemi (vpravo i vlevo) sebrala po jedné kra-bičce nábojů a dvojitými dveřmi se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na bližší dlaždici vpravo. Otevřela si tak troje vysoké dveře vpravo od vchodu, vběhla do těch úplně vpravo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo a dveře vpravo za mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely …


The Breath Of Hades

Jakmile se přiblížila k protějším dveřím, ty se otevřely a Lara stála před rozsáhlým prostorem, s obrovskou jámou uprostřed s deseti kůly dole, po obvodu pak viděla oddechující hlavy soch. Lara sešla po schůdkách, zabočila doprava, kde zatlačila na určitou část zdi (lze zřetelně poznat to správné místo) a ve zpřístupněném výklenku nejdříve posbírala dva zásobníky nábojů, pak přehodila páku, kterou si otevřela mříž za jámou. Vrátila se zpátky k jámě a viděla, že kůly v jámě vyjely vzhůru a mírně se pohybovaly různými směry. Lara si velmi pečlivě vždy rozměřila skok (musela odhadnout i pohyb kůlů) a přeskákala po nich na protější stranu, kde sebrala ve výklenku zelený drahokam "Air Crystal". Pak se vracela cestou přes kůly (ale pravou stranou), přeskočila z kůlu ke třetí hlavě, ta se zasunula a Lara mohla sebrat ukryté náboje. Pak už se vrátila na opačnou stranu jámy a skrze dvoje dveře se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na vzdálenější dlaždici vlevo. Otevřela si tak troje vysoké dveře šikmo vlevo, vběhla do pro-středních, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo i vpravo a dveře před sebou, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely. Dalšími dveřmi prošla do …


Wrath Of The Beast

Jakmile vstoupila do síně, v krátkém videu se zřítila převážná část podlahy, včetně sochy na konci síně. Lara se nejprve spustila vpravo dolů, kde sebrala obvazový balíček a vytáhla se zpátky. Podél stěny pak s rozběhem přeskočila na nepoškozenou část podlahy v rohu, otočila se doleva a opět podél stěny přeskočila na další část nepoškozené podlahy. Tady si stoupla zády kostěně a úkroky přešla po úzké zídce (obrácené ovládání) na druhou stranu (ovládání se opět vrátí do normálu). Tady se otočila doleva rozběhla se po bortící se podlaze kupředu a dříve než se zřítila přeskočila k další části podlahy u protější stěny. Zachytila se jejího okraje (v její levé části), vytáhla se nahoru a okamžitě saltem doprava přeskočila na soused-ní část. Okamžitě se otočila doprava a dříve než se podlaha zbortila, dostala se až do rohu. Opět se okamžitě otočila doprava a vyběhla na prostřední (maximálně na nejvyšší - třetí) schůdek, kde vyčkala až se další části podlahy zřítí. Na nejvyšším schůdku se otočila doprava (čelem do zborcené části síně) a dvěma okamžitě po sobě následujícími salty vlevo se dostala až do rohu. Potom podél stěny (měla ji po levé ruce) přeskočila k vyšší části před sebou, zachytila se jejího okraje, vytáhla se nahoru a dříve než se stačila tato část podlahy zbortit, přeskočila na užší část. Z té opět podél stěny k další vyšší, pověsila se za okraj a vytáhla nahoru. To už viděla polorozbořený převis, po které běžela kupředu a ve vhodný okamžik doskočila ke dveřím. Tady nejprve sebrala dvě krabičky nábojů a nakonec hnědý drahokam "Earth Crystal". V krátkém videu se podlaha obnovila, uprostřed však zůstala díra a Lara se mohla otočit. Viděla jak těsně před ní seshora teče úzký proud vody, stejně jako u protějších dveří a uprostřed bočních stěn viděla i dvě páky. Jakmile však vkročila na podlahu, objevili se v síni tři ohniví rytíři a začali na ni házet ohnivé koule. Střílet do nich nemělo smysl (po chvilce zase ožijí), proto za neustálého běhu odlákala rytíře od pák (pokud Lara vzplála, mohla oheň uhasit pod proudem vody) a jednu po druhé přehodila (na pořadí nezáleží). Otevřenými dveřmi pak proběhla k druhým, kterými se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Nyní si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na vzdálenější dlaždici vpravo. Otevřela si tak troje vysoké dveře šikmo vpravo, vběhla do těch úplně vpravo, přehodila páku (nad šedou podlážkou), kterou otevřela mříže vlevo a dveře vpravo za mříží, kterými prošla do chodby za nimi a dveře se za ní zavřely. Dalšími dveřmi prošla do …


The Sanctuary Of Flame

V krátkém videu z tlam hadů vytekla láva, protekla žlábky a zničila podlahu. Z lávy vyčnívalo několik málo neporušených částí, přes které se Lara musela dostat na opačnou stranu síně. Nejprve počkala, až přestanou létat ohnivé koule a zmizí i ohnivá vlna. Pak opatrně, tak aby nespadla do jam s lávou na dně postupovala kupředu (nesměla stoupnout ani na tmavé dlaždice). Z okraje podlahy pak přeskakovala po vyčnívajících dlaždicích z lávy kupředu (nikde se nezdržovala déle než bylo nutné - vybuchovaly), až na podlahu za lávou. Tady si všimla malého výklenku v pravé stěně. Z vrcholu schodiště přeskočila na plošinu ve vzduchu, vytáhla se na další nad hlavou, ze které už přeskočila k výklenku, zachytila se jeho okraje vytáhla dovnitř. Sebrala zde obvazový balíček s krabičkou nábojů a s rozběhem přeskočila přímo na podlahu k chodbičce. Tady sebrala červený drahokam "Fire Crystal" a došla na okraj schodů k lávě. Brzy vpravo zahlédla nad lávou vpravo malé plošinky podobné těm, přes které se dostala do výklenku. Přes ně přeskakovala k dalším které vždy objevily až do středu síně (myšleno na délku). Tady přeskočila na tu doleva dolů (byla těsně nad lávou) a přes další co se objevovaly vlevo až ke dveřím. Dalšími dveřmi za nimi se vrátila do haly.


The Hall Of Seasons

Vběhla do vstupní chodbičky, kde všechny čtyři drahokamy vložila do schránek na bočních stěnách. Tím odsunula na dveřích v podzemí čtyři závory a mohla se k těmto dveřím vydat. V hale si stoupla (stála-li zády k vstupní chodbičce) na bližší dlaždici vlevo. Otevřela si tak podruhé troje vysoké dveře šikmo vlevo za sebou, vběhla do těch prostředních, přehodila páku (nad hnědou podlážkou). Podlážka pod jejíma nohama se otevřela a Lara spadla do podzemních prostor. Po šikmině sklouzla dolů a vyběhla do kruhové chodby pod halou. Ta byla plná různých nástrah a pastí. Nejbliž-ší z pastí viděla napravo před bucharem. Tam však nešla, vydala se doleva, ve vhodný okamžik proběhla pod sekajícími ostřími minula odbočku k výtahu (vlevo), pokračovala na úzkou zídku (nad hlavou se jí vysunulo a spustilo rotující ostří) a z jejího konce přeskočila na podlahu za lávou. Zaběhla si do odbočky vlevo pro krabičku nábojů a přeskočila přes další lávu. Opatrně šla kupředu a jakmile začaly z otvorů v bocích chodby vyjíž-dět smrtelné trny, opatrně, aniž by se jich dotkla, mezi nimi prošla kupředu. Do další odbočky vlevo si doběhla pro zásobník nábojů a pokračovala chodbou kupředu. Přeskočila dvě jámy s lávou na dně, dveře vpravo zatím neotvírala, přeskočila další lávu a dříve, než se rozjel válec s ostny, zaběh-la před ním do odbočky vlevo. Tady sebrala lékárnu, vrátila se na chodbu (k bucharu vlevo opět nešla) a šla zpět ke dveřím (nyní je měla po levé ruce). Těmi prošla na točité schodiště, seběhla po něm dolů, pákou vpravo si otevřela další dveře, kterými prošla do vysoké haly s podivným mecha-nizmem. Viděla, že centrální část bude zřejmě kotel, který po uvedení do provozu bude otáčet ozubenými koly, řetězy vedoucí kamsi do stropu, okolo stěn si všimla dřevěných ochozů různě propojených žebříky a zahlédla i rytíře dole vzadu (pokud by Lara chtěla, mohly by ho zabít tak, že by ho sestřelila brokovnicí do lávy). Lara seběhla po schůdkách na dřevěnou lávku, kde na konci vlevo otočila (prvním) kolečkem pod zelenou rourou. Přeběhla na opačný konec lávky, kde po žebříku slezla níž. Přeběhla opět na opačný konec a slezla až na zem. Udělala čelem vzad a běžela po kru-hové lávce kupředu až k druhému kolu s řetězem vlevo u zdi. Z betonu blízko něho sebrala zásobník nábojů, vytáhla se zpátky na kruhovou lávku a po protějším žebříku vyšplhala do střední části centrálního kotle. Dala se doprava, minula zavřený poklop okénka, zaklopenou mřížku na kolečku a brzy objevila řetěz visící k trámu se žebříkem. Pověsila se za něj, přeručkovala na trám, po žebříku vylezla o kousek výš, kde saltem dozadu přesko-čila na trám za svými zády. Z trámu přešla na lávku, kde vpravo vylezla po žebříku opět výš, kde otočila (druhým) kolečkem. Otočila se doprava a viděla, že je nejvyšší část centrálního kotle odkryta a okolo ní vede další kruhová lávka. Odsud z okraje lávky přeskočila na horní lávku centrálního kotle, dala se doprava a jakmile objevila další řetěz nad hlavou přeručkovala po něm na lávku u zdi. Po žebříku vylezla nahoru a otočila (třetím) kolečkem. Když se podívala na kotel, viděla, že se otevřel poklop na okénku ve střední časti centrálního kotle a vpravo od něj se odklopila mřížka dosud zakrývající (čtvrté) kolečko. Slezla tedy po žebříku níž, přeručkovala k centrálnímu kotli, ve vhodném místě se pověsila rukama za okraj lávky, pustila se jí a ihned se zachytila nižší lávky, na kterou se vytáhla. Došla ke kolečku a otočila jím. To se již spustil mechanizmus, řetězy vedou-cí do stropu se začaly pohybovat, ale také začala fungovat celá řada sekajících i různých jiných ostří. Na nic nečekala, ustoupila dozadu, pověsila se rukama za okraj lávky a seskočila na rošt pod touto lávkou, aby ji nezasáhly. Po žebříku za zády vylezla na lávku, na jejím opačném konci ještě výš, kde po schodech došla k páce, kterou si otevřela dveře na točité schodiště. Po něm vyběhla do kruhové chodby, kterou se dala doleva. Přeskočila dvě jámy s lávou na dně, prokličkovala mezi vysouvajícími se trny a přeskočila další jámu. Před válcem s bodci, dříve než se rozjel, zaběhla do odbočky vpravo. Jakmile válec odjel, přeskočila další jámu, rychle přeběhla po úzké zídce pod rotujícím ostřím dřív, než se spustil a zaběhla do odbočky vpravo. Ve výtahu zatáhla za provaz a když výtah zastavil poprvé, ve výklenku za zády sebrala obvazový balíček s krabičkou nábojů a vrátila se k provazu. Opět za něj zatáhla a vyjela výtahem až nahoru. Tady prošla dveřmi do chodbičky a dalšími dveřmi do haly, kde vyšla na vrchol trosek. To již viděla všechny změny, které mechanizmus v hale vyvolal. Přes nejbližší pohybující se sloup (vpravo) přeskákala na ten nejvyšší a jakmile na něm vyjela nahoru, vytáhla se na kovovou konstrukci nad hlavou. Po jediném plochém rameni doběhla k zábradlí, přeskočila ho a dala se po balkonu doprava. Jakmile se přiblížila k hnědé části na obvodové zdi, prorazil ji rytíř. Jako vždy, i tady rytíře ignorovala, pouze se jim vyhýbala. Doběhla až ke schodišti, po něm nahoru a v chodbičce nahoře vyběhla na horní balkon vlevo. Po něm běžela doleva až na konec, kde vyšplhala po levé zdi k páce vpravo, kterou si otevřela dveře v chodbičce. Od páky přeskočila na balkon (na tu část, odkud sem vyšplhala), opět se vyhnula rytířům, vrátila se do chodbičky, kde za dveřmi sebrala krabičku nábojů. Potom zatlačila zeď vpravo do výklenku, ve kterém sebrala vlevo lékárnu. Z chodbičky vyběhla zpátky na balkon a přeběhla do míst, kde podruhé vyšplhala k páce. Nabrala síly a šplhala po zdi tentokrát kolmo nahoru, až ke stropu, kde jakmile se otočila, rychle doručovala na šedý výstupek u levé stěny, kde znovu nabrala sílu. Otočila se doprava, znovu se pověsila za ruce a ručkova-la kousek jako-by zpátky, pak hned doleva stále nahoru k vrcholu kopule. V místě zlomu se podruhé otočila, pokračovala ve šplhání a tam kde už šplhala kolmo nahoru (docházely ji už síly) saltem dozadu přeskočila na kruhovou mříž ve výklenku kopule za svými zády. Dveřmi prošla do chod-bičky, dalšími dveřmi na schodiště a jak se přiblížila k jeho vrcholu, otevřely se další dveře. Za nimi uviděla uprostřed obřadní síně těsně u sebe stojící sochy, s katafalkem na ramenech. Okolo nich pak další sochy (u pravé z nich si všimla malého modrého světla, které soše svítilo v rukou. Jakmile Lara prošla dveřmi, ty se za ní zavřely a v krátkém videu si přečetla tajemný nápis "ULTRA VIGLIS UMBRAM, ECCE VERITAS". Hned po skončení videa se podívala do notesu, kde si přečetla vzkaz, že "Přes ducha majitele spatří pravdu". Také se hned rudý duch objevil a okamžitě ji začal napadat. Při tom, jak před ním utíkala si všimla jednak lékárny, brokovnice i krabiček nábojů ležících na podlaze, ale i toho, že jakmile se přiblíží k soše s modrým světýlkem v rukou, modré světýlko se objevuje v rukou jiné sochy. Důležitým poznatkem bylo to, že pokud si klekla (moh-la se v kleče i pohybovat), duch ji sice stále napadal, ale nebyl schopen ji v této poloze ublížit. Proto nenechala nic náhodě, po čtyřech "oblezla" všechny předměty na podlaze a posbírala je. Pak se věnovala prvořadému úkolu - obelstít rudého ducha a získat knihu z rukou sochy. V kleče se přiblížila k soše, která v ruce držela modře osvícenou knihu na co nejbližší vzdálenost, ale pouze tak, aby světýlko nepřeskočilo na jinou sochu. Potom stále v kleče střílela do ducha z brokovnice a po určitém počtu výstřelu (nelze specifikovat přesný počet) se duch na okamžik zastavil k Laře zády. Tohoto okamžiku Lara využila (ani tento okamžik se nedá přesněji specifikovat), doběhla k soše a modře osvětlenou knihu "First Obscura Paiting" jí z rukou sebrala. Ihned si zase klekla a otevřenými dveřmi vylezla ze síně. Seběhla po schodech dolů a začala se brodit částečně zatopenou chodbou kupředu, dokud se za ní nezavřely dveře..... 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!