Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

Tomb Raider 6: The Angel Of Darkness 4 pokračovanie návodu

3. června 2009 v 9:33 | Misaki |  Tomb Raider
Tomb Of Ancients

Pokračovala chodbou kupředu k dalším dveřím, kde si všimla otvoru ve stropě chodby. Když se přiblížila ke dveřím, chodba se zcela zaplnila vodou. Dírou ve stropě a zatopeným tunelem proplavala do ohromné kruhové šachty (znala ji z doby, kdy zde skákala po výsuvných výstupcích) a vynořila se na hladinu. Plavala podél kruhové zdi až do místa, kde viděla na malé plošince v rohu obvazový balíček. Ten sebrala, opět skočila do vody, potopila se a dalším zatopeným tunelem (je to ten nejvyšší nad mostem), okolo trámu, plavala stále nahoru , až vyplavala ….


The Archeological Dig

Lara se objevila nad zavřeným poklopem ve známých prostorách a okolo sebe měla plot. Vylezla na bednu, plot přelezla a velkými vraty vpra-vo přešla do sklepa….


Galleries Under Siege

Vyběhla po schodišti, sklepem doleva a dveřmi na další schodiště. Po něm nahoru, okolo váz, pak opět nahoru, okolo vitrín a nad dalším scho-dištěm zabila strážného před otevřenými dveřmi výstavní síně. Pokračovala po schodišti nahoru a v krátkém videu viděla, jak byla galerie přepadena muži v plynových maskách (pozor mají samopaly). Prošla chodbičkou, otevřela dveře a v krátkém videu zahlédla respirátory ve skříňce (i o těch již věděla ze své dřívější návštěvy této oblasti), ale to již na ni začal působit jedovatý plyn. Ihned zabila lupiče proti sobě, sebrala mu samopal "Mag Vega", běžela přes výstavní síň, kde před jejím koncem zabila dalšího lupiče, který se spouštěl od stropu na laně. Vyšla na chodbu, dala se doleva a po nouzovém schodišti vyběhla až nahoru. Prošla dveřmi na chodbu, kde zabila dalšího lupiče, otevřela nejbližší dveře vpravo, prošla kanceláří, pak skleněnými dveřmi vpravo a tady ze skříňky napravo sebrala jeden z respirátorů. Ten ihned použila (od tohoto okamžiku Lara umí sprintovat). Vráti-la se na chodbu. Dala se doleva, prošla dveřmi na nouzové schodiště, po něm seběhla až dolů, v prostoru za chodbičkou zabila dva lupiče a otevřela si dveře nalevo. V síni za nimi zabila dalšího, co se spouštěl od stropu na laně, levou stranou prošla nad schodiště, kde hned vpravo za rohem zabila jeho kolegu, stejně jako posledního na odpočívadle pod schodištěm. Pravou částí schodiště sestoupila dolů a vešla do úzké chodbičky. Dveře vpravo na konci vedly na toalety, proto se dala vlevo a vstoupila do další výstavní síně.

V prvním videu byla Lara přepadena Kurtisem (viděla ho už v ulicích Paříže odjíždět na motorce i těsně po té, co se jí podařilo uprchnout ze zastavárny). Ten ji odzbrojil (tedy vzal jí pouze zbraně - náboje a veškeré ostatní vybavení ji zůstalo). V další části tohoto videa oba museli uprch-nout před lupiči a jejich šéfem, aby se posléze opět Lara pokusila Kurtise dostihnout. Nakonec byla Lara omráčena úderem do hlavy.

Ve druhém videu ji z bezvědomí probral Bouchard, který ji svým autem zavezl do Von Croyova bytu.

Ve třetím videu Laře před očima proběhl celý obraz vraždy jejího přítele a učitele…..


Von Croy's Apartment

Lara stála v apartmánu, kde zrovna nebylo moc uklizeno. Šikmo vpravo před sebou viděla na zemi světélkující náboje. Hned se vydala je se-brat, když zjistila překvapivou skutečnost: Přistoupila-li k nim přímo od místa, kde v pokoji začínala. Náboje sebrala (dřív než revolver) a přesto viděla, že zásobník na zemi zůstával stále ležet. Využila toho a nabrala si jich tedy dostatečný počet (budou se hodit do jediné zbraně, kterou najde šikmo vpravo opodál). Když měla nábojů dostatek, pečlivě prohledala celé přízemí bytu a vše co se jí hodilo, tak si vzala. Jedinou věc prozatím nechala ležet na podlaze - vycházkovou hůlku "Jack Walking Stick". Když prohledala celý byt, vykopla dveře za točitým schodištěm, v chodbičce za nimi posbírala co našla a po šedých schodech vyběhla do koupelny. I zde vše posbírala, pokračovala po schodech nahoru a dveřmi prošla do ložnice. I tu dobře prohledala a opět vše posbírala. Nyní již sestoupila po točitých schodech dolů, stoupla si nad vycházkovou hůlku tak, aby stála čelem proti průchodu v knihovně a sebrala ji. V chodbičce za knihovnou se skrýval chlapík se samopalem. Toho určitým počtem výstřelů (počet se nedá přesně specifikovat) zahnala na útěk. Nesměla ho však zabít, protože deaktivoval červené infrapaprsky. Pak za ním vyběhla na chodbu. Vlevo viděla další červené infrapaprsky, proto se dala doprava. Na konci chodby otevřela dveře a sebrala zde lékárničku se zásobníkem nábojů. Pak se vracela chod-bou, vstoupila do starého pokoje vpravo, kde nejprve sebrala na podlaze náboje vpravo a pak teprve náboje vlevo u přístěnku. To již známý chlapík prostřílel ve zdi otvor. Došly mu náboje, proto samopal odhodil, vytáhla dvě pistole a začal na Laru střílet. Ta střelbu opětovala a opět ho zahnala na útěk. Prošla otvorem ve zdi, vlevo sebrala samopal "Viper SMG" s náboji a čokoládou a vyšla na další chodbu. Vlevo i vpravo viděla další červené infrapaprsky. Lehla si na břicho a podplazila se pod těmi dvěma napravo. Jakmile zašla za roh, exploze zničila část chodby a schodiště. Lara s rozběhem přeskočila rozbořenou část schodiště, dopadla vpravo od plamenů v protější chodbě, kde na konci sebrala lékárničku. Pak poblíž radiáto-ru vlevo přeskočila zábradlí na schodiště v rohu, seběhla dolů, kde posbírala dva zásobníky s lékárnou. Vyšla po schodišti do chodby vlevo a nyní jednala přesně a rychle. Jakmile zašla za roh chodby vlevo, aktivovaly se nálože a červené infrapaprsky za jejími zády. Na konci chodby viděla u otevřených dveří opět známého chlapíka, který na Laru začal střílet. Na nic nečekala, rychle doběhla ke dveřím vlevo, sebrala zde zásobník, pak přeběhla ke dveřím šikmo vpravo, sebrala zde další zásobník, vytáhla pistoli a chlapíka zabila. V krátkém videu pak prohledala jeho mrtvolu, vy-slechla si telefonát od zrádného Boucharda, přečetla si údaje z kreditní karty a přešla do další části hry….


The Monstrum Crimescene

Lara přijela na zasněžené náměstí v Praze. Proti sobě vlevo viděla chlapíka u červeného auta. Oslovila ho (další větvený rozhovor) a když se dozvěděla vše potřebné včetně jeho povolání (novinář) i jména (Luddick), zaběhla do úzké uličky, kde za rohem vpravo zastřelila strážného a sebrala ze země kladivo "Combined Claw Hammer". Vrátila se na náměstí, zaběhla do jeho zadního rohu (vpravo od kašny), kde kladivem vypáčila zámek na mříži kanalizace, otevřela ji, spustila se dolů a po žebříku si slezla dolů pro lékárničku. Vylezla zpět na náměstí, dala podél domů (směrem ke kašně) a zabočila do uličky vpravo. Tam v další uličce za rohem vlevo zabila dalšího hlídače i jeho psa. Posledního hlídače (pokud se objevil) poblíž další mříže kanalizace (je v úzké uličce proti obloukovité mříži). Na ní opět vypáčila zámek, otevřela ji a spustila se do kanalizačního systému. Jak-mile došla k vodě, zabočila doprava a prolezla otvorem v pravé zdi do skladiště. Vyběhla po schůdkách, zabočila do chodbičky vlevo, vystoupila po schodech do horní chodbičky, kde před jejím koncem zhlédla video, kde omráčila Boucharda. Když se probral z bezvědomí, podrobila ho výslechu (další větvený rozhovor). Po jeho skončení prošla dveřmi (jsou šikmo proti židli na které Bouchard sedí) do velké knihovny. Brzy zjistila, že v přízemí nic nevyřeší, proto vystoupila po schodech nahoru. Vlevo přisunula komodu k zábradlí (získala sílu), vylezla na sousední lešení, přeskočila s rozběhem na protější lešení těsně k oknu (okno měla po pravé ruce). Tady našla řetěz, za který dvakrát zatáhla. Ve videu se odsunula skříň dole a odkryla tajný výklenek. Nyní opět s rozběhem přeskočila podél okna na další lešení, kde zatáhla za druhý řetěz, ale tentokrát čtyřikrát. Ve videu viděla, že se odklopilo sklo dole na hodinách a malba na podlaze jasně ukázala římskou trojku. Lara se otočila k oknu zády, přeskočila na protější lešení, po kterém slezla na balkon, seběhla po schodišti dolů, kde nejprve sebrala ve skrýši za skříní lékárničku, došla k hodinám, na kterých nastavi-la čas na tři hodiny (a stiskla Enter). Symbol uprostřed podlahy se otevřel a Lara mohla seběhnout po schodišti do tajné místnosti. Tady si prohlédla všechny exponáty ve vitrínách, pak sebrala před psacím stolem ze země papír "Vasiley Full Fax", ze kterého se dozvěděla (v ITEMS) číselný kód "31597", který hned naťukala do kódového zámku na stěně poblíž obrazu za psacím stolem. Obraz se odsunul a Lara mohla z tajné skrýše za ním sebrat dokument "Last Obscura Engraving". Vyběhla po schodišti do knihovny a dveřmi poblíž hodin se vrátila do místnosti, kde zanechala Bou-charda. Toho tam však nenašla. Dveřmi vpravo prošla do chodbičky, kterou šla k nejbližším šedým dveřím v levé stěně. V krátkém videu se dveře kumbálu otevřely a před Laru se zhroutil mrtvý Bouchard. Poblíž jeho těla sebrala klíče "Cellar Key", proběhla chodbou, po schodišti do skladiště, kde si klíči odemkla červené dveře. Po schodech za nimi vyšla do známé úzké uličky, kde podruhé oslovila novináře Luddicka. Ten Laru odvezl na Strahov….


The Strahov Fortress

Tuto část hry Lara začínala v obrovské hale s uskladněnými kontejnery. Nejdříve si zaběhla do protějšího otevřeného kontejneru pro lékárnu. Jakmile se přiblížila k šedým vratům, portálový jeřáb zvedl nejvyšší ze tří na sobě naskládaných kontejnerů a přepravil ho za dělící zeď skladiště. Přes samostatný kontejner se Lara dostala na ty dva ze kterých byl odvezen třetí a když si stoupla čelem k dělící zdi, všimla si po levé ruce klimati-zační jednotky na zdi. S rozběhem k ní přeskočila, zachytila se ji a vytáhla nahoru. Otočila se doprava a s rozběhem přeskočila k mezeře v zábradlí, zachytila se dělící zdi a vytáhla se na ni. Stoupla si vlevo na drátěnou krabici u zdi, udělala čelem vzad a přeskočila přes zábradlí na lávku. To už viděla vlevo dole tři strážné (dva chodili po skladišti a třetí stál v budce). Po lávce nepozorovaně přešla doprava až k žebříku vlevo a odsud seshora zastřelila ty dva, kteří chodili vlevo dole. Pověsila se rukama v otvoru se žebříkem, spustila se na bedny pod nohama a seskočila na zem do rohu k žebříku. Pak si lehla na břicho (standardně Num 1 + Ester), plazila se okolo beden doprava, uličkou mezi rourami a bednami, až dozadu ke vchodu do budky. Zezadu pak osvědčeným chvatem zabila strážného v budce dřív, než spustil poplach. Sebrala mu kartu "Strahov Low Security Pass" a konečně mohla posbírat zásobníky po mrtvých strážných. Pak na konci, v uličce blízko tří navršených rour červeným spínačem spustila dolů výtah s bednou. Přes ni a regály se vyšplhala na vrchol, přeskočila na navršené potrubí, po konstrukci došla před lávku, přeskočila k ní, zachytila se zábrad-lí a přelezla ho na lávku. Přeběhla do místa, odkud se před okamžikem vydala dolů pro kartu, přeskočila k žebříčku, po kterém vylezla na vyšší lávku u zdi. Vpravo i vlevo viděla ve zdi zelené dveře. Běžela po lávce doleva (minula žebřík co vedl nahoru) a dveřmi prošla do malé místnůstky. Tady vpravo získanou kartou odemkla automatické dveře (já jsem je tedy odemkl ještě dřív, než jsem kartu měl a zřejmě jsem ji tedy nepotřeboval) a prošla jimi do další části skladiště. Hned u zábradlí se skrčila do dřepu a počkala si, až se první ze dvou strážných vpravo přiblíží na dostřel a zabila ho. Pak běžela okolo rohu doleva, sebrala po něm zásobník, zabočila okolo rohu doprava. Přibližně v polovině lávky si opět v kleče počkala na jeho kolegu a zastřelila ho. To už si všimla, že v chodbičce nad žebříkem nad levou části lávky, chodí další strážný. Počkala si až zajde dovnitř, přiblížila se k žebříku (ne moc blízko, ani nešplhala nahoru) a jakmile strážný vykoukl ven, sestřelila ho dolů. Sebrala po něm samopal "Mag Vega", vyšplhala po žebříku do prosklené budky, kde pákou na panelu pustila elektriku do jeřábu. Slezla zpátky na lávku, přeběhla k vysokému žebříku naproti, po něm vylezla až nahoru, dala se doleva a jakmile se přiblížila ke dveřím kabiny jeřábu, v krátkém videu jeřábem zničila dva automatické kulomety. Stejnou cestou jako sem se vrátila pod prosklenou budku (tam kde pustila elektriku) a po žebříku vpravo slezla dolů až na zem. Dvířky v zelených vratech prošla do další obrovské haly s točnou uprostřed. Dala se uličkou mezi zdí a točnou doleva. Jakmile se přiblížila k šedým dveřím vlevo (ne blízko, jsou pod proudem), obdržela další úkol (ruka), který si hned v notesu přečetla a vydala se ho splnit. Přeběhla přes točnu vpravo, k navršeným bednám u plotu (pozor je také pod elektrickým proudem). Prošla uličkou mezi navršenými bednami a levou zdí k bedně, co je těsně u plotu, otočila se doprava a opatrně na ni vylezla. Opět se otočila doprava a přitáhla k sobě (jako-by k plotu) bednu, co měla před sebou (šlo to asi třikrát až čtyři-krát), aniž by se dotkla plotu. Pak se otočila doleva a seskočila na zem (to už za plotem viděla dva psy které mohla, ale nemusela zabít). Oběhla bedny doprava a zezadu (jako-by od točny) si k těm navršeným přisunula jednu ze dvou samostatně stojících beden. Na tu vylezla, pak na další vyšší a tu nejvyšší zatlačila až těsně k plotu (pozor na unikající páru z potrubí nad hlavou). Nyní slezla na zem, doběhla k točně, kde vpravo stály dvě navršené bedny na sobě. Ty přetáhla pod klimatizační skříň na zdi proti bednám, vylezla na ni a kolečkem na potrubí páru zastavila. Slezla dolů, přeběhla k bednám u plotu, vylezla na tu nejvyšší, pověsila se rukama za trubku nad hlavou, zachytila se jí i nohama a přelezla tak přes elektrikou nabitý plot. Za ním seskočila dolů, (pokud psy před tím zastřelila - nemusela pospíchat) rychle oběhla drátěnku vlevo a za ní vylezla po žebříku na palandu, kde pákou na panelu spustila dvě obrovské pily. Ta bližší z nich se však porouchala a poškodila potrubí klimatizace nad sebou a zasekla se. Lara se pověsila za traverzu nad hlavou, přeručkovala doprava a jakmile byla mimo trubku, vytáhla se na traverzu. Šla po ní doprava, vystoupila na trám, po něm zabočila doleva a vytáhla se na potrubí klimatizace. Po něm se po kolenou dostala doprava, kde se postavila, otočila se zády k pile a pověsila se za okraj klimatizace. Pustila se, aby se hned zachytila hned niž a vlezla dovnitř. Klimatizací lezla kupředu a v místě, kde už nemohla dál, kotoulem seskočila do její nižší části. Jakmile se přiblížila k mříži pod nohama, ve videu viděla šéfa lupičů a Eckhardta, jak zavraždil novináře Lud-dicka. Po kolenou dolezla na konec klimatizace, počkala, až strážný dole přejde skladištěm doprava a kotoulem seskočila dolů. Zezadu pak osvědče-ným chvatem strážného zabila. To už zahlédla dalšího strážného v buňce za cívkou s kabely. Připravila si zbraň, vyběhla po schůdkách, kartou si otevřela automatické dveře a strážného za nimi zabila. Nyní si vzala nejsilnější zbraň ze svého arzenálu a za rohem vpravo, v zadní části buňky zabila poslední dva strážné. Pak posbírala zásobníky po strážných, další ze stolu, čokoládu, ze skříní v přední části buňky další zásobníky a pákou na ovládacím pultu deaktivovala silové pole. V krátkém videu zahlédla, prapodivného netvora, jak se vymkl kontrole. Vyšla z buňky a z místa kam seskočila z klimatizace odstřelila červenou plynovou láhev. Ta uvolnila cívku s kabelem, která projela skrze žluté a červené infrapaprsky (dobře se dívala, kudy se kutálí). Pak zašla do krátké chodbičky, kartou odemkla dveře a v místnůstce s mrtvým novinářem sebrala z postele pistoli "Skorpion X", ze skříně obvazový balíček a vyšla ven. Došla si do regálu vpravo před prvními paprsky pro samopal, lehla si na břicho a místy kudy se převalila cívka všechny paprsky podlezla. Cívku obešla zprava, přeběhla na točnu vlevo za rohem, kde si vpravo kartou odemkla již přístupné zelené dveře. Těmi prošla do další části hry….


The Bio-Research Facility

Z místnosti kde Lara začínala, prošla dveřmi na schodiště a po něm sešla na terasu. Viděla před sebou zimní zahradu s překrásnými květy a rostlinami (brzy mohla zjistit, že i nebezpečnými). Seběhla po dalších schodech dolů a vlevo od kašny oslovila zahradníka. Na konci rozhovoru ji sice zahradník postříkal jakýmsi roztokem, ale Laře to nijak neublížilo. Pak vstoupila do kašny a zatáhla za skulpturu hlavy sochy s jedním rohem. Tím si otevřela tajný vstup. Od kašny šla cestičkou mezi ploty doleva, zabočila doprava a klekla si. Po čtyřech lezla kupředu, kde opatrně, aby jí nezasáhla nebezpečná rostlina (v rohu zahrádky vpravo) sebrala na rohu zásobník nábojů. Pokračovala doprava, kde prošla tajným vstupem do malé místnůstky, kde po žebříku vyšplhala nahoru. Vlevo nejprve sebrala dva zásobníky a pak si pákou otevřela další dveře na opačné straně zahrady. Vrátila se tedy do zahrady, přeběhla přes ni a vystoupila k otevřeným dveřím. Než však do nich vstoupila, přes zeď vlevo seskočila do levého rohu, kde posbírala další dva zásobníky. Opět přes zeď (jinak by ji ohrožovaly rostliny) vylezla zpátky ke dveřím a v krátké chodbičce za nimi si žlutým spínačem otevřela další dveře, kterými prošla do dlouhé, vysoké síně, se dvěma řadami inkubátorů.

To už ve videu viděla, jak se z jednoho z nich dostal na svobodu jeden mutant (tomu, ač ji pronásledoval se vyhýbala, protože pokud by do ně-ho střílela, objevily by se nebezpečné larvy). Seběhla po schodech vpravo dolů, běžela podél řady inkubátoru (měla je po levé ruce) a jakmile narazi-la na schodiště po pravé ruce, vyběhla po něm nahoru, kde na této terase (na opačném konci) sebrala zásobník do samopalu. Běžela zpátky ke scho-dišti, seběhla po něm dolů a po protějším schodišti vyběhla na protilehlou terasu. Na ní vlevo posbírala další zásobníky nábojů (pokud by byl mutant nebezpečně blízko, sklouzla po šikmině dolů a po schodech vlevo by se vrátila zpátky na tuto terasu) a za druhým otvorem v boční zdi (počítáno od schodů) objevila potrubí, které vedlo nad inkubátory. Pověsila se za něj rukama, přeručkovala nad lávku nad inkubátory a seskočila na ni. Tady otočila kolečkem na potrubí vpravo, pak přeběhla (přeskákala mezery) po lávce na opačnou stranu, kde poblíž žebříku otočila druhým kolečkem. Viděla, že se jí otevřel poklop v inkubátoru poblíž žebříku. Po něm však dolů nelezla (nevedl až na zem), vrátila se k potrubí nad lávkou a po něm přeručkovala nad terasu, seskočila na ni, utíkala doprava, seběhla po schodišti a otevřeným poklopem v rozbitém inkubátoru seskočila do vody v místnosti pod ním.

Jediným průchodem se dostala do velké haly, kde u protější stěny viděla žebřík. Proti němu se sklouzla po šikmině, před jejím koncem se odra-zila, zachytila se žebříku, (pokud by se jí to nepovedlo, spadla by dolů do vody, musela by proplavat dírou v mříži do sousední místnosti, tam se pod hladinou vyhnout velké krakatici, najít si žebříček vedoucí z vody, vylézt na souš a to dřív, než by ji zabil strážný) vyšplhala nahoru, sebrala zde lékárničku a dveřmi prošla do další dlouhé a vysoké síně plné paland se zábradlím a schodišť. Hned vlevo u stěny seběhla po schodišti níž, na odpo-čívadle zabočila doprava a zastřelila strážného dole proti sobě (sem by vylezla, pokud by v minulé místnosti spadla do vody). Po dalším schodišti sestoupila opět níž, z konce palandy přeskočila na potrubí (pozor na pád do vody - krakatice), kde nejprve sebrala zásobník nábojů a pak kolečkem zastavila unikající páru na jiném tenčím potrubí. Vrátila se na palandu, vyběhla po dvojích schodech výš, kde vlevo přeskočila zborcenou část palan-dy. Po žebříku vlevo vyšplhala nahoru, kde poblíž rostliny sesbírala dva zásobníky nábojů a tablety. Slezla po žebříku zpátky a vlevo po úzké traver-ze těsně podél zdi (úkroky do strany) došla k úzkém potrubí (na němž před okamžikem zastavila unikající páru). Po potrubí vyšplhala nahoru, zachy-tila se další úzké traverzy, ručkovala po ní doleva, kde se vytáhla na kovovou palandu. Z té s rozběhem přeskočila k další palandě se zábradlím (vi-děla na ni žebřík), zachytila se zábradlí a přelezla ho. Po žebříku u stěny slezla dolů, tlačítkem u dveří si je otevřela, stejně jako druhé dveře.

Pokračovala kupředu a brzy ve videu viděla rostlinu, jak svými větvemi zavřela dveře. Lara slezla po žebříku dolů a nejprve si zaběhla za slou-pek vlevo od schodiště (blízko muchomůrek) pro zásobník nábojů. Vyběhla po schodech do přístřešku, kde vlevo u nástěnky odsunula na stranu stůl. Tím si odkryla papír přeškrtnutý křížem. Z něho zjistila jakými kolečky na potrubí vpravo otočit, aby namíchala rostlině u dveří kombinaci živin, která by ji zlikvidovala. Podle toho co vyčetla jednala. Přistoupila k nejbližšímu kolečku (1. zleva) a otočila jím. Pak k sousednímu (2. zleva), kte-rým taky otočila a nakonec ke čtvrtému zleva a otočila i tím. Pak přešla k páce na směšovacím kotli vpravo, pákou pustila směs do potrubí a po chvilce viděla, jak rostlina uvolnila dveře. Těmito dveřmi prošla, druhé si otevřela sama a v krátkém videu si prohlédla novou část objektu.

Hned ode dveří šla doprava až k rohu a jakmile zprava přišel strážný, zastřelila ho a sebrala mu kartu "Botanical Low Access Pass". Pak přes schůdky vlevo vystoupila na centrální záhon, kde vpravo po žebříku vyšplhala na ochoz. Dala se doprava a ve vhodný okamžik (druhý strážný byl vpravo nahoře od schodiště) s rozběhem přeskočila přes průrvu k protějšímu ochozu, toho se zachytila, vytáhla se nahoru a strážného hned jak se přiblížil po schodišti zastřelila. Od něho získala druhou kartu "Botanical Medium Access Pass" (může se stát, že pokud kartu nenajdete, spadla z ochozu na zem a budete ji muset najít později). Vyběhla po schodech výš a od stromu vpravo zastřelila třetího strážného, jakmile došel na kulatou část vyššího ochozu. Nyní seběhla ze schodů, dala se doleva, kde našla a sebrala zásobník. Po žebříku slezla kam až to šlo a seskočila na zem Pokud u (druhého) strážného kartu nenašla, musela ji teď najít). Po schůdkách se znovu dostala na centrální záhon, po žebříku vyšplhala na ochoz, po kte-rém se dala tentokrát doleva. Vyběhla po dvojích schodech a dostala se před šikmou střechu skleníku. Přešla na nejbližší rovný vikýř, z něho přesko-čila na další bližší u okraje střechy, až se propracovala na poslední vikýř před zábradlím (pokud by chtěla, mohla se sklouznout po šikmé střeše, zachytit se jejího okraje, přeručkovat k nejbližší okapové rouře a po ní slézt dolů, kde by v rohu nad vodou nalezla obvazový balíček. S tím by muse-la absolvovat ještě jednu cestu až na nejbližší vikýř před zábradlí). Z levého okraje konce vikýře přeskočila k protějšímu ochozu, pověsila se rukama těsně vlevo od zábradlí, přeručkovala kousek doleva, kde se vytáhla nahoru. Běžela k rostlině nalevo, oběhla ji zleva, strom zas oběhla zprava, po ochozu běžela až ke zdi vpravo. Podle ní pokračovala doleva, kde už viděla za průrvou ležet lékárnu. Pro Laru nebyl problém ji získat (posílila si i sílu v nohou), vrátit se okolo stromu k rostlině. Od rostliny s rozběhem (již posílena) přeskočila dlouhou průrvu k ochozu u protější zdi, zachytila se ho a vytáhla nahoru. Po schodech vlevo vyběhla výš a pokračovala až na konec ochozu, kde viděla, že zeď vpravo je porostlá zelení. Po této zdi vyšplhala nahoru, přeručkovala na ochoz vpravo, na který se vytáhla. Šla po ochozu kupředu a ve videu viděla Eckhardta s dalšími novými lidmi, i a Boaz, která byla vhozena larvě. Po skončení videa již mohla doběhnout k mrtvému strážnému u rostliny a sebrat třetí kartu "Botanical High Access Pass", za rostlinou na konci sebrat zásobník nábojů a vydat se na cestu zpět na zem. Přes ochoz pod sebou až do rohu, kde se u rostliny pověsila rukama do okrouhlého otvoru ochozu a seskočila níž. Oběhla strom, v mříži za ním si otevřela branku, seběhla po dvojím schodišti, po žebříku vpra-vo sešplhala dolů, po schůdkách vpravo z centrálního záhonu na zem. Okolo centrálního záhonu běžela doleva až do průchodu pod lampou. V chodbě si třemi kartami odblokovala velké dveře, kterými se dostala na schodiště a po něm do velké haly.

Přes halu vedla lávka, s otvory po stranách. Běžela tedy po lávce kupředu a u druhé roury s unikající párou vpravo, seskočila do vody pod otvo-rem. Zatopeným tunelem proplavala do malé místnůstky, kde po žebříku vylezla z vody. Menší ze dvou beden si přitáhla pod otvor v palandě nad hlavou, přes bednu se dostala na palandu, kde ze skříní vlevo sebrala obvazový balíček a tabletky. Západka na dveřích byla zaseklá, takže slezla dolů, proplavala zatopeným tunelem do sousední haly, kde vylezla z vody. Šikmo vpravo u stěny rychle sebrala zásobník s náboji a co nejrychleji vyběhla po schůdkách vlevo nahoru pryč z dosahu nebezpečného plynu. Podruhé přeběhla lávku, prošla automatickými dveřmi na konci a za nimi si tlačítkem otevřela další dveře. Za nimi vlevo prošla dalšími automatickými dveřmi a v krátkém videu se domluvila s Kurtisem na další spolupráci. (Od tohoto okamžiku budete hrát s postavou Kurtise.)


The Sanitarium

Kurtis jako muž je poměrně neohrabaný, navíc neumí sprintovat, což však nahrazuje svými nadpřirozenými schopnostmi. Dalším handicapem je jeho skromná výbava. Pistole s malým počtem nábojů, střílí dva najednou (i po cestě jich mnoho nenajde, proto s nim šetřete) a uzdravovacích prostředků také zrovna moc nemá. Kurtis nejprve sebral z ochozu vpravo zásobník nábojů, pak se pověsil rukama za okraj do výtahové šachty, pustil se a ihned se zachytil o patro níž. Vytáhl se nahoru a vpravo před žebříkem (ten je u zdi) sebral další zásobník nábojů (nyní pokud by chtěl, mohl by pokračovat po žebříku dolů, přeskočit na ochoz a výtahovou šachtou dál dolů). Vrátil se k výtahové šachtě, pověsil se rukama za okraj do výtahové šachty, pustil se a ihned se zachytil o patro níž, to samé hned udělal ještě jednou a hned vzápětí to samé potřetí. Tady se vytáhl nahoru, sebral z ochozu vpravo tablety a pak se znovu pověsil rukama za okraj do výtahové šachty. Pustil se a dopadl na strop kabinky výtahu. Otevřel na něm poklop, seskočil dovnitř, vyšel na ochoz, dal se doleva, kde nejprve po krátkém a pak po delším žebříku slezl níž. Z okraje ochozu přeskočil k protějšímu vyššímu, zachytil se ho a vytáhl nahoru. Dveřmi vlevo prošel do vstupní chodby sanatoria.

Poznámka: Chovanci blázince jsou většinou nebezpeční a pokud není jiná možnost - třeba jim utéct, nebo se jim vyhnout - je dobré je zabít. Rukama to mnohdy nejde (zvláště u těch zmutovaných), střeliva není nazbyt, proto je třeba do nich střílet z co nejkratší vzdálenosti (to pak stačí asi tři zásahy). Někdy se po zásahu dají na útěk (pak je lze "dolikvidovat" ručně). Je také dobré se nikde dlouho nezdržovat, předejde se objevení dalších chovanců, stejně jako nenavštěvovat zbytečně cely a místnosti, kde nemusí Kurtis plnit žádné úkoly, nebo sbírat potřebné předměty, čímž se vyhnete dalším zbytečným soubojům.

Tady si počkal až blázen otevře branku v mříži vedle vrátnice a pak ho zblízka zastřelil. Prošel do další části chodby a jakmile se přiblížil k mrtvému hlídači, shlédl krátké video. Po skončení videa sebral z podlahy zásobník nábojů a vyšel po schůdkách na další chodbu (chodí zde další blázen - pokud Kurtise nenapadne, není třeba ho zabíjet), dal se doprava, kde hned vešel do cely vpravo. Tady oslovil chovance sedícího na posteli. Po skončení videa vyšel na chodbu, dal se doprava k mříži, kde využil své nadpřirození schopnosti (standardně tlačítku "Akce"), aby zjistil kód "06289" do elektronického zámku, který tam také hned vložil. Brankou prošel do další části chodby, oběhl vrátnici a prošel další brankou. Zlikvido-val agresivního blázna na chodbě, na konci chodby prošel další brankou, zabočil doleva a musel zneškodnit dalšího chovance. V cele napravo hned dalšího, sebral z podlahy čokoládu, vyšel na chodbu a dal se doprava. Minul zdevastovanou jídelnu (je vlevo) a všimnul si čísla "38471" na tabulce u dveří vpravo. To již přiběhli další dva chovanci "šedého" zabil a toho v oranžové kombinace nechal žít - nebyl nebezpečný. Doběhl ke dveřím na konci chodby, kterými prošel do další chodbičky, kterou se dostal do laboratoře. Poblíž přivázaného netvora sebral z podlahy zásobník nábojů a u mrtvého vědce kartu "Strahov Assistants Pass". Vrátil se chodbičkou a dveřmi na chodbu, z té přešel do zdevastované jídelny napravo, kde nejprve našel a sebral z podlahy další zásobník nábojů a čokoládu. To už viděl za sklem ve výdejně jídel dalšího blázna (toho nemusel zabíjet, mohl se mu vyhnout). Kartou si odblokoval dveře vpravo od výdejny jídel a hned za nimi vyběhl po schůdkách doleva nahoru. Tady si nejprve doběhl doprava pro lékárnu, pak se dal doleva, přeskočil díru v podlaze a na rohu zadal do počítače číslo "38471", které viděl na tabulce u dveří před jídelnou. Tím si tyto dveře otevřel. Přes jídelnu se k nim vrátil a prošel jimi na schody. Dalšími dveřmi pak do další chodby před laboratoř. Pokračoval doprava a ve videu viděl netvora, jak zabil vědce. Hned po skončení videa běžel chodbou dál, zabočil doleva (blázna zlikvidoval dřív než se objevili další dva jeho kolegové) a na konci vysadil mříž klimatizace. Vlezl dovnitř, pokračoval kupředu do místa, kde si mohl stoupnout. Vytáhl se do vyšší časti, kterou se dostal až do laboratoře. Tady vysadil další mříž a klimatizací prolezl opět do místa, kde si mohl stoupnout. I zde se vytáhl do další její vyšší části, kde opět zahlédl ve videu netvora. Na konci seskočil do místnosti s ventilátorem. Tady nejprve sebral vlevo zásobník nábojů, rozstřelil poblíž venti-látoru plynovou láhev, která zničila žebříček u palandy. V tom místě se Kurtis vytáhl na palandu, kde pákou na stěně vypnul ventilátor. Tím pak prolezl do sousední místnůstky, z té pak další částí klimatizace prolezl do chodby (za dveře které nemohl předtím otevřít - jsou vlevo) a dal se dopra-va ke schodišti.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!