Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

Tomb Raider 6: The Angel Of Darkness 5pokračovanie návodu

3. června 2009 v 9:34 | Misaki |  Tomb Raider
Maximum Containment Area

V krátkém videu viděl část těchto nových prostor. Kurtis proběhl chodbou až k mříži kterou si otevřel a ocitl se u další prosklené vrátnice. Kolmo na ní vpravo vede chodba, Kurtis do ní zabočil, došel podél pravé stěny těsně až ke kapalině v prohlubni podlahy (Pozor! Pád do ní je 100% smrt). Otočil se levým bokem k prohlubni, pověsil se rukama za kabely na stěně a okamžitě ručkoval doleva (zde je to opravdu přesně dimenzováno) a za prohlubní spadl na zem. Tady sebral z podlahy zásobník nábojů a stejnou cestou přeručkoval zpátky. Minul vrátnici, prošel další mříží a dvou-křídlými dveřmi na konci chodbičky. Za nimi se dal ihned doprava, pokračoval kupředu podél levé stěny a jakmile se přiblížil ke druhým dveřím (vlevo), podruhé použil (ve videu) své nadpřirozené schopnosti, aby na zádech mrtvého chovance přečetl kód "17068". Vrátil se k vrátnici, vešel dovnitř a do elektronického zámku na pultu tento kód namačkal. Tím si odblokoval dveře, u kterých kód zjistil. Vrátil se tedy k těmto dveřím a uvnitř cely za nimi sebral u mrtvého strážného jeho kartu "Sanitarium Low Access Pass" a hned nato ještě i zásobník. Vpravo ze stolku pak čokolá-du, otočil se a zastřelil dalšího zmutovaného chovance. Vyšel na chodbu, pokračoval doleva, okolo rohu, kde si kartou odblokoval dveře, které se vysunuly nahoru. Když jimi prošel, viděl vzadu naproti další dveře pod červeným světlem. Šel směrem k nim a těsně před nimi vešel do cely vpravo, kde z batůžku na posteli vzal další zásobník nábojů. Vyšel z cely na chodbu a dal se doleva, svažující se chodbou dolů k dalším dvoukřídlým dveřím. Těmi prošel do další chodby. Na konci té, kterou měl přímo proti sobě, viděl strážného schovaného v nízkém průlezu za roletou. Místo aby šel k němu však ihned za dveřmi zabočil doprava, doběhl ke dveřím do pitevny (první vlevo) a aniž by vešel dovnitř je otevřel. V krátkém videu viděl netvora, jak z pitevny utekl. Ihned po skončení videa odstoupil ode dveří, otočil se doleva a utíkal za netvorem Okolo rohu doprava, vyhnul se prv-nímu zmutovanému chovanci a dřív než přiběhli další dva, vlezl přikrčen do nízkého průchodu. Prošel okolo mrtvého strážného doleva, seběhl po točitém schodišti dolů, chodbou ke dveřím, další chodbou za nimi se pak dostal do vysoké kruhové šachty, kde již dříve ve videu poprvé viděl, jak unikl netvor. Kurtis se dal po ochozu doprava, po žebříku (vlevo) vyšplhal na vyšší ochoz. Tady šel doleva, přes lávku se dostal k objektu zavěšené-mu na lanech. Vytáhl se na jeho střechu, po ní přešel za druhé lano vpravo, kde přeskočil k dalšímu napůl zničenému ochozu proti sobě. Zachytil se ho, vytáhl nahoru a pokračoval po něm opět doleva. Přeskočil přes díru v ochozu a na konci se vytáhl do další části klimatizace. Lezl kupředu, na konci seskočil níž, pak ještě jednou níž, pokračoval na křižovatku, kde se dal doprava. Na další křižovatce se dal doleva, kolo rohu zabočil doprava, okolo dalšího rohu doleva a na konci seskočil na dno vysoké kruhové šachty. Po žebříku u stěny vyšplhal až nahoru, kde u mrtvých strážných sebral kartu "Sanitarium Medium Access Pass", z podlahy před skříňkami čokoládu a tlačítkem na stěně si otevřel dveře na konci úzké chodbičky. Tou se dostal na chodbu, po které běžel stále doleva a na konci si kartou rychle odblokoval dveře. Když se vysunuly dveře nahoru a Kurtis jimi prošel, ve videu viděl opět netvora. Bylo jasné, že se schyluje k jejich vzájemnému souboji. Okamžitě po skončení videa tedy začal do netvora střílet. A to tak dlouho, až se netvor dal na útěk. Kurtis tohoto okamžiku využil a v rozích (blízko červených rour poblíž dveří) sebral z podlahy lékárnu a zásobník nábojů. To už se netvor vrátil a Kurtis do něho začal opět střílet, dokud netvor nepadl (pozor, není mrtvý, pouze omráčený). Jakmile se netvor začal hýbat, Kurtis do něho ihned začal znovu střílet - celá akce střelby, proložená útěky netvora a jeho omráčením se opakovala celkem čtyřikrát - tedy netvor MUSÍ čtyřikrát padnout do bezvědomí! Pak již ve videu Kurtis netvora zabije svou starou dýkou "Shard", kterou dostal od Lary. Po skončení videa přistoupil Kurtis k páce na přístroji a páku přehodil. V delším zajímavém videu se opět setkávají Kurtis s Larou. V následujícím videu Lara (již sama) znovu viděla Eckhardta s novým mužem.

(Další část hry budete hrát s Larou.)


Aquatic Research Area

Spínačem na stěně si Lara otevřela dveře, kterými prošla na ochoz vysoké dlouhé haly. Ihned si všimla dvou automatických, kamerami navá-děných zbraní dole na zemi. Místo po žebříku se tedy pověsila rukama vlevo za okraj ochozu, seskočila na zem, lehla si na břicho (stand. Num 1 + Enter) a plazila se po břiše, okolo beden vlevo, těsně podél levé stěny, otvorem v kovové podpěře až ke kolečku na potrubí. Tady si stoupla, otočila kolečkem a počkala, až se hala zaplní modrým dýmem (automatické zbraně s kamerami Laru sice sledují dál, ale nejsou schopny ji identifikovat). Lara přelezla bedny vpravo, došla ke stěně vlevo, kde našla potrubí, po kterém mohla šplhat nahoru. Jakmile vyšplhala k vodorovnému potrubí, přeručkovala po něm doprava k dalšímu kolmému potrubí. Po něm vyšplhala k horní úzké traverze, po které již přeručkovala doprava, kde seskočila na podestu před chodbou. Běžela chodbou kupředu, seběhla po schodech vpravo dolů a na konci stiskla tlačítko pod obrazovkou na konci (vpravo měla obloukovitý vstup do sousedního skladiště). Na obrazovce viděla další dvě automatické zbraně, ale hlavně skříňku s blikajícím světýlkem na levé stěně. Prošla tedy obloukem vpravo do sousedního skladiště, oběhla bedny vlevo a stoupla si do vzdálenějšího rohu druhého oblouku v levé stěně. Několikrát střelila do skříňky pod blikajícím světýlkem a následná exploze zničila obě automatické zbraně. Lara doběhla na konec skladiště, kde si tlačítkem otevřela dveře v rohu. V kruhové šachtě za nimi vyšplhala po žebříku nahoru, chodbou a po schodech došla ke dveřím, kterými se dostala do obrovské, částečně zatopené, křížové haly. Uprostřed viděla zavěšenou jakousi konstrukci a všude lávky se schůdky. Vydala se nové prostředí prozkoumat.

Seběhla po schůdkách vpravo dolů a když došla k hladině uprostřed, uviděla ve vodě plavat další velkou krakatici. Šla podél stěny doprava a všimla si, že pod žluto-černě označeným průchodem, je pod hladinou porušená mříž. Když zjistila, že v chodbě za průchodem nemůže otevřít dveře, vyšla ven, skočila do vody, potopila se a proplavala zatopenou mříží do sousední zatopené místnosti. Vlevo na stěně zahlédla páku, tak ji doplavala přehodit. V krátkém videu viděla, jak se v jiném průchodu otvírají dveře. Otočila se o 180°, plavala v přímém směru zatopenou místností, pak naho-ru, znovu rovně kupředu a nakonec kolmou šachtou nahoru až na hladinu. Vytáhla se do chodby, kde si hned vlevo za zábradlím všimla lékárničky. Když ji sebrala, tlačítkem nad schody si otevřela dveře a chodbou za nimi se vrátila do křížové haly. Tady ji napadlo, že dveře které viděla ve videu jak se otvírají, budou asi v protější odbočce za dalším žluto-černě namalovaným průchodem. Oběhla tedy křížovou halu, prošla otevřenými dveřmi a na konci chodby si spínačem otevřela další dveře. V místnosti za nimi v čelní stěně, vlevo od zábradlí zahlédla známou obrazovku, tak tam nakoukla (standardně tlačítko Akce). Neviděla nic, než červeně osvětlenou místnost. Proto oběhla okolo místnosti za zábradlí vpravo, kde si pákou na stěně přivolala výtah. Nastoupila a sjela s ním dolů. Vyšla ven, po schůdkách vpravo seběhla do místnosti, tou se dala doleva, po dalších schůdkách opět dolů, prošla automatickými dveřmi a na konci dlouhé místnosti přehodila páku, kterou zapnula v celé hale energii. Vrátila se k výtahu, pákou na stěně vpravo si ho přivolala a vyjela nahoru. Když se vracela chodbou ke křížové hale, ve videu viděla další části haly a to už si uvědomila, že to budou prostory, kde opět musí splnit určité úkoly.

V odbočce haly kam vyšla z chodby se dala hned doprava, po schodech nahoru, kde na konstrukci nad vodou viděla stát kontejner. Když k němu přišla, zjistila, že s ním může manipulovat. Přitáhla ho tedy na kraj dopravníku, který pak tlačítkem na sloupku spustila. Když kontejner přejel na opačnou stranu, Lara k němu doběhla a odtlačila ho doprava do prosklené boudy pod ústí zásobníku ve stropě. Pak zatáhla za páku v boudě vlevo a kontejner se naplnil rozsekaným masem. To už Laře bylo jasné, že připravuje žrádlo pro krakatici. Odtáhla tedy plný kontejner zpátky na dopravník (získala novou sílu), spínačem na sloupku ho nechala dopravit na opačný konec a ručně ho pak dotlačila do konstrukce nad vodou (tam, kde původně stál). Šikmo vlevo za konstrukcí si všimla další prosklené budky (vede do ní zespoda žebřík). Seběhla tedy po schodech až dolů, oběhla odbočkou až ke středu haly, dala se doprava, pokračovala okolo středu haly k protější odbočce, tu také oběhla a tam už mohla vyjít po schodech nahoru. Po žebříku u stěny vyšplhala do prosklené boudy, ve které našla dvě tlačítka. Nejprve stiskla to vpravo a v kameře viděla zatopenou páku pod tabulkou s číslem 1. Když stiskla levé tlačítko, v kameře viděla v kruhové, červeně osvětlené místnosti další páku pod tabulkou s číslem 2. Nyní již mohla vyjít dveřmi na ochoz před boudou, po něm doprava až dolů na konec, kde objevila trubku, po které mohla šplhat. Začala tedy šplhat nej-prve nahoru, po další vodorovné trubce přeručkovala doprava k další kolmé trubce, po ní opět nahoru, kde se zachytila úzké traverzy pod stropem, po které ručkovala doleva až do místa, kde mohla seskočit na palandu pod nohama. Tlačítkem na sloupku si přivolala z protější strany klec lanovky, pak stiskla spínač podruhé a ihned na lanovku nastoupila, aby se převezla k protější plošině. Tady prošla automatickými dveřmi do chodby. Přímo proti automatickým dveřím si spínačem otevřela další dveře, hned na to další nad schody a uvnitř místnosti za nimi okamžitě zastřelila strážného. Krakati-ci v inkubátoru uprostřed nevěnovala pozornost, za to prohledala obě skříně (jsou za rohem po stranách vchodu), ze kterých sebrala po jednom zá-sobníku nábojů. Vrátila se na chodbu, šla doprava, kde pákou vpravo od okna spustila konstrukci s kontejnerem plným žrádla do vody.

Nyní se mohla vydat splnit poslední úkol, otevřít si cestu dál. Vyšla tedy automatickými dveřmi ven a odsud seshora seskočila (doprava) s rozběhem do vody uprostřed křížové haly (krakatice žrádlo dostala, nechala tedy Laru na pokoji), plavala kupředu k páce pod hladinou, kterou přehodila. Ve videu viděla, jak se otevřel první pokop na dně. Po skončení videa se otočila o 180°, plavala kupředu k hladině, kde po žebříčku vylez-la na ochoz. Když se nadechla, skočila do vody (proti žebříčku), doplavala nad zatopený vstup do tunelu a potopila se do něj. Plavala kupředu a pak kruhovou šachtou kolmo nahoru, kde se nejprve nadechla, pak přehodila pod hladinou druhou páku, aby ve videu viděla, jak se otevřel druhý poklop v místě, kde se otevřel první. Nadechla se, plavala kolmo dolů, kupředu a otevřenými poklopy dolů, zabočila doleva, do další části hry…


The Vault Of Trophies

Lara tuto část hry začínala v zatopené staré chodbě. Na nic nečekala, plavala rychle kupředu, okolo rohu doleva, kde musela proplavat známou nástrahou vyjíždějících ostrých bodců. Jakmile jimi proplavala, na křižovatce chodeb se vynořila do vzduchové kapsy pod stropem, kde se mohla nadechnout. Tady měla na vybranou:

Buď zariskovat, proplout chodbou přímo před sebou, proplavat další nástrahou bodců a na další křižovatce se nadechnout ve vzduchové kapse pod stropem, nebo (jako já) plavala odbočkou doprava, okolo rohu doleva (zde nejsou bodce v činnosti), pak ještě jednou okolo rohu doleva a na další křižovatce se nadechla ve vzduchové kapse pod stropem (zde se obě cesty setkávají). Pak pokračovala rovně, kde před dalším rohem v levé zdi objevila kolmý sopouch dolů. Plavala tedy dolů, na konci plavala doprava, na křižovatce doleva až na další křižovatku. Tady zabočila doprava, až objevila kolmý sopouch nahoru. Tím vyplavala do zavalené chodby, kam vylezla a sebrala zde obvazový balíček a dýchací přístroj "Aqua-lung". Znovu skočila do vody, potopila se až na dno, plavala kupředu, minula odbočku vlevo a to již doplavala ke zdi postavené z šedých kvádrů. Oběma nohama ji rozkopla a vplula do obrovské zatopené síně. Dole na dně viděla osm soch, za každou z nich výklenek s řetězem, před sebou obrovskou kamennou knihu, ale nad ní hlavně další zeď z šedých kvádrů. Nelenila, doplavala k ní, opět ji rozkopla a sopouchem za ní se vyplavala nadechnout do vzduchové kapsy pod stropem. Nyní se vrátila prozkoumat síň: na knize si všimla dvou písmen "L" a "V". Také zjistila, že všech osm soch v kruhu má za zády na podstavci tabulku se jmény: (zprava, počítáno z pohledu Lary, byla-li ke knize zády) "Montsegur", "Vysiley", "Occitern", "Aicard", "DeCombel", "Bogomil", "Limoux" a "Guilhelm". Z toho usoudila, že musí zatáhnout za řetězy ve výklencích za sochami vyznačených písmeny na knize - "L-Limoux" a "V-Vysiley". Jakmile tak učinila, obě sochy se přesunuly ke středu kruhu a ve videu se modré jiskry jejich mečů spojily a zbortily kruhovou část stropu nad nimi. Uvolněným otvorem Lara plavala kruhovou kolmou šachtou k hladině.

Ve videu si pak Lara zaměnila výstroj a vydala se jedinou možnou cestou - skalním tunelem - kupředu. Za místem, kde seskočila v tunelu níž postupovala kupředu opatrně! Jakmile se přiblížila k velkému balvanu pod stropem, ten začal fungovat jako buchar. Lara tuto nástrahu snadno pře-konala a dostala se k okraji propasti se skalním útesem po pravé straně, výklenkem nad ním vpravo a dalším tunelem naproti. Nejdříve přehodila páku napravo. Nad propastí se objevily malé plošinky, přes které se musela dostat na druhou stranu propasti. Stoupla si k propasti šikmo doprava tak, aby po pravé ruce měla dvě plošinky, sama stála proti třem plošinkám a po levé ruce měla čtyři plošinky. Pak z místa přeskočila na tu prostřední ze tří před sebou - ostatní plošinky se zřítily, ale hned se objevily dvě další vpravo. Z té kde stála s jedním krokem rozběhu přeskočila přímo na skalní útes (může se stát, že se ho musí zachytit rukama a vytáhnout se nahoru, pak ale nemusí fungovat další popisované plošinky správně). Otočila se doprava a přeskočila na tu vzdálenější z těch dvou, které se před chvílí objevily. Opět se plošinky zřítily, ale objevila se další Laře nad hlavou. Na ni se vytáhla a přeskočila z ní do skalního výklenku, kde sebrala druhý dýchací přístroj "Aqua-lung". Z okraje výklenku pak seskočila na skalní útes, ze kterého pak s rozběhem do skalního tunelu vpravo.

Tím se dostala do chodby, která ji zavedla do krásné místnosti. Tady byla hned napadena dvěma rytíři. Jednoho po druhém za sebou vylákala k propasti (pokud to bylo nutné, přeskočila i na skalní útes a pak zpátky) a vždy několika ranami sestřelila rytíře do propasti. Nyní se již mohla vrátit do místnosti a neobtěžována plnit další úkoly. Nejprve se došla podívat ke kostře mrtvoly sedící v křesle (přečetla si vzkaz v zápisníku) a pak přeho-dila páku vpravo od krbu s ohněm. Tím si ve zdi vlevo od krbu otevřela tajný výklenek, kde sebrala obvazový balíček. Pak přeběhla ke zdi naproti krbu, před kterou visel gobelín. Řetězem vlevo gobelín vytáhla ke stropu a po odkryté zdi vyšplhala doprava nahoru k puklině ve zdi, té se zachytila a přeručkovala doprava k dřevěné podlážce pod stropem, kam se vytáhla. Stoupla si čelem ke krbu a saltem doprava přeskočila na dřevěnou mřížku lávky vpravo. Zachytila se rukama podobné dřevěné mřížky pod stropem a ručkovala kupředu až k dřevěné konstrukci, na které dole vise lustr se svíčkami. Jakmile na konstrukci pod nohama seskočila, odsunula se dole skříň a odkryla další tajný výklenek. Lara se pověsila rukama za konstrukci a spustila se na zem. V právě odkrytém výklenku sebrala dřevěný obrázek "Last Obscura Paiting" (to již také zhasl oheň v krbu). Lara došla ke krbu, prolezla do chodby za ním, prošla dveřmi do další části chodby a skočila do vody. Potopila se na dno, plavala rovně, na konci zabočila doprava a stále jedinou možnou cestou kupředu, až se dostala do velké kruhové kolmé šachty. Tou plavala vzhůru k hladině.

Ve videu pak vyměnila právě získaný obraz s Eckhardtem za život Kurtise. Na oba byla vypuštěna Larva (zmutovaná Boaz, dále jen Boaz), a byl ji předhozen jako předkrm Eckhardtův člověk. Než však došlo k boji, Kurtis pomohl Laře uniknout z pasti a hodil ji obě staré dýky "Shard".

(Podruhé budete hrát s postavou Kurtise.)


Boaz Returns

Ihned po skončení videa se Kurtis pustil do velmi tvrdého souboje s larvou-Boaz (dále jen "larva" nebo "Boaz" podle potřeby).

Poznámka: Teprve zde naplno "vynikla" neohrabanost a pomalost postavy Kurtise - neodpustitelná chyba tvůrců hry - stejně jako neustálého míření do již zlikvidované části cíle. Již se zdálo, že mě to natolik odradí, že snad hru a tedy i návod nedokončím. Jistě existuje víc způsobů likvida-ce larvy-Boaz, ale já použil tento (další jsem nezkoušel, protože jsem byl znechucen ovládáním postavy Kurtise):

Ihned po skončení videa, začne larva se svou první variantou útoku - snaží se Kurtise zabít kusadly. Jakmile se ke Kurtisovi larva přiblížila, za-čal střílet Boaz do obličeje (ten je na hrudi larvy - chce to tedy střílet z co nejmenší možné vzdálenosti, avšak mimo dosah jejích kusadel). Asi tak po čtyřech výstřelech larva zastaví svůj útok, začne se kývat ze strany na stranu a nastává další varianta jejího útoku - zvedne některou ze čtyř krovek na boku (na každé straně má dvě), ze kterých začne na Kurtise vystřikovat žlutou tekutinu, která mu kromě toho že mu ubližuje, brání v pohybu. Kurtis musí aktivní krovku ustřelit (míří do světlé blány pod odkrytou krovkou). Úspěch pozná tak, že buď zahlédne krovku odpadnout, nebo larva přestane vystřikovat tekutinu.

Pak následuje opakování první i druhé varianty útoku larvy a samozřejmě i oba druhy obrany Kurtise - opět střelba do obličeje Boaz a ustřelení další krovky. Problém je v tom, že Kurtis většinou míří do již ustřelené krovky. V tom případě je třeba při střelbě přepnout zaměřování na další cíl (standardně klávesou Alt).

Dříve, nebo později Kurtisovi dojdou náboje (je dobré tedy pistoli schovat - relativně jednodušší pohyb). V tom okamžiku se objeví na písku arény zásobník. Neustálým pohybem musí Kurtis získal takový náskok, aby mohl doběhl k zásobníku, sebrat ho (sebere vlastně dva najednou), pokračovat v úniku a ve vhodný okamžik se otočit a pokračovat ve střelbě (při likvidaci čtvrté krovky larva chrlí žlutou tekutinu i z ústního otvoru).

Když Kurtis ustřelil larvě poslední čtvrtou krovku, v krátkém videu se larva proměnila ve skoro průsvitného, ale o to nebezpečnějšího motýla. Proto Kurtis začal do motýla okamžitě střílet. V době střely ho motýl nenapadal a většinou zůstávala viset na místě. Jakmile však Kurtisovi došly náboje, musel se opravdu velmi "hbitě" uhýbat útokům motýla, navíc stihnout sebrat další zásobník a pokračovat ve střelbě (já vystřílel asi dva a půl zásobníku).

V závěrečném videu, když si už Kurtis myslí, že motýla zabil, ten ho z posledních sil ještě bodl žihadlem. Kurtis nakonec motýla zabijí svou rotující zbraní, sám však ztrácí vědomí - umírá?

(Další část hry budete hrát opět s Larou.)


The Lost Domain

Lara dokončila skluz šikmým skalním tunelem dolů a první co udělala bylo, že si přečetla vzkaz v zápisníku. Na křižovatce zabočila vpravo, minula odbočku s lékárničkou za mříží a došla k propasti. Sklouzla po šikmině, ve vhodný okamžik se od ní odrazila a doskočila na skalní útes v propasti. Z toho přeskočila na další a z něho už na podestu za propastí, kde přehodila páku. Tou si nejen otevřela mříž u lékárny, ale získala novou schopnost, "skákat při sprintu". Vytáhla se na dřevěnou lávku se zábradlím, přeběhla po ní k lékárně, sebrala ji a pokračovala tunelem doprava až k další propasti. V té viděla poněkud delší skalní útesy a na konci mříž. U ústí tunelu nalevo přehodila páku, kterou otevřela na určitý (opravdu dobře vypočtený) časový limit mříž za propastí. Dříve než se mříž zavřela, musela Lara střídavě přeskočit na bližší skalní útes, sprintovat po něm, ve vhod-ný okamžik přeskočit na druhý útes, opět po něm sprintovat a ve vhodný okamžik přeskočit k mříži a proběhnout do skalního tunelu za ní. Tím se dostala k další jeskyní s tekoucí lávou. Dobře si všimla zavěšené i když poškozené lávky pod stropem, páky nad dřevěným povalem vzadu na pravé skále, dvou soch s ohni v rukou i zavřené brány nad schodištěm. Z ústí tunelu přeskočila doleva dolů ke stěně k žebříku, po něm a hned po dalším vyšplhala nahoru, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila přerušenou část visuté lávky. Na konci pak vlevo viděla šikmá prkna, která vedla k směrem k palandě s pákou, ale opticky se palanda zdála poněkud vpravo. Lara se tedy rozběhla, nad šikmými prkny se odrazila, přeskočila k palandě, zachytila se jí vtáhla nahoru. Přehodila páku, kterou uhasila ohně v rukou obou soch nad schodištěm. Pověsila se rukama za okraj palan-dy, spustila se na výstupek pod nohama, ze kterého přeskočila na schodiště, proběhla mezi sochami a ve videu viděla, jak se brána otevřela. Tou pak prošla do další části hry…


Eckhard's Lab

Krátkým tunelem prošla do chodby a tou do laboratoře. Hned vlevo od vchodu zatáhla za páku, kterou odsunula mříž v podlaze (odkryla tím jámu s vařící vodu na dně) a otevřela poklop žebříku u zdi vedle vchodu. To už si všimla, že se k ní blíží dva rytíři (seshora nad schůdky za zády). Stoupla si těsně do bližšího rohu ke schůdkům a jakmile se k ní první rytíř přiblížil, několika kopy ho shodila do právě otevřené jámy. Rychle se vrátila do rohu a to samé provedla i s druhým rytířem. Nyní měla čas nerušeně prozkoumat laboratoř. Tady dole okolo nic nenašla, vyběhla do míst-nosti nad schůdky, kde vzadu za dřevěnou konstrukcí našla a sebrala lékárničku. V zadním rohu ze stolku vedle knihovny pak špičatou ampulku "Alchemic Phial #1". Podle označení usoudila, že jich bude víc, proto se je vydala hledat. Když se vracela ke schůdkům, všimla si druhé, která ležela v kleci nad jámou. Po žebříku blízko dveří vyšplhala až pod strop a po dřevěné palandě běžela stále doleva. Když míjela oblý vrchol dřevěné kon-strukce, všimla si na něm držáku, do kterého ampulku vložila. Pokračovala okolo rohu a na trámu u protější zdi viděla ležet lékárnu. Přeskočila přes zábradlí, trámu se zachytila, vytáhla nahoru a sebrala si ji. Vybrala si vhodné místo (delší část palandy) a saltem do boku na ni přeskočila zpátky. Pokračovala dál až do místa s žebříkem. Stoupla si zády ke stěně tak, aby měla žebřík po levé ruce a přeskočila zábradlí na dřevěnou klec. V místě kam dopadla se jí pod nohama otevřel poklop a Lara spadla do klece. Nyní si stoupla tak, aby stála čelem ke stěně klece pod otevřeným poklopem, pozpátku couvla nad ampulku a sebrala ji "Alchemic Phial #2". To už s Larou začala klec klesat do jámy. Rychle tedy vyšplhala po stěně klece, přelezla na sklopený poklop vlevo a vytáhla se na vrchol klece (stála těsně nad vařící vodou). V boční stěně jámy viděla temný otvor. Vytáhla se dovnitř kde našla (sebrala) třetí ampulku "Alchemic Phial #3" a kotoulem se vrátila (pozor na pád do otevřeného poklopu) na vrchol klece. Po stěně vpravo od temného otvoru vyšplhala nejvýš jak to šlo a přemetem vzad přeskočila zpět do laboratoře. Vyběhla po schůdkách k dřevěné konstrukci, kam vložila druhou ampulku. Udělala čelem vzad a všimla podobného, ale kruhového držáku v sousední místnosti s bazénkem. Přeběhla tedy k němu a vložila tam třetí ampulku. Ve videu viděla bílou kapalinu, jak žlábkem vtekla do kruhového bazénku za jejími zády a voda v něm ochladi-la. Lara tedy do bazénku skočila, potopila se ke dnu, kde z držáku vytáhla další starou dýku "Shard". Ve videu viděla, jak se otevírá mříž v laboratoři. Vyplavala ven a prošla otevřenou mříží do skalního tunelu.

Na konci si otevřela bránu, kterou prošla do obrovské kruhové haly. Okolo stěny viděla ochozy a jakýsi přístroj zavěšený uprostřed. Jakmile vstoupila na kruhový rošt (dále jen aréna) pod přístrojem, spustilo se video. V něm viděla Eckhardta, jak vstřebává energii a z přístroje spustil zvláštní bytost zavěšenou na laně. Lara z toho vyvodila, že se nyní utká přímo s nejvyšším bosem. Vzájemný souboj začal Eckhardt tím, že se spustil na zem a celý prostor okolo kruhové arény (mezi všemi sloupy) obklopil silovým (neprůstřelným) polem.

1. souboj: Potom začal proti Laře ze své rukavice vysílat fialové energetické vlny. Lara se proti nim bránila tak, že si lehla na břicho (standard-ně Num 1 + Enter) a v této pozici zůstala do té doby, kdy Eckhard změnil taktiku. Spočívala v tom, že za hranicí arény postupně vytvořil tři své kopie, což samozřejmě chvilku trvalo. Tohoto času Lara využila k tomu, že si prohlédla svou výbavu a připravila si nejlepší zbraň, kterou vlastnila. Pak si stoupla poblíž středového kruhu (asi tak na dva kroky od něj) proti druhé kopii Eckhardta. Jakmile byla vytvořena třetí kopie, všechny tři kopie se najednou rozběhly ke středu arény, aby se spojily. To byl pravý čas k útoku Lary. Již když se rozběhly skrze silové pole, začala do kteréko-liv ze tří postav střílet a neustala, dokud si spojená postava uprostřed kruhu neklekla na jedno koleno. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila ke klečící postavě. Ve videu jí pak vrazila první ze svých dýk "Shard" do hrudi (pokud dodržíte postavení i střelbu podle popisu - mě přes několika-násobné přezkoušení tato taktika vždy vyšla).

2. souboj: Eckard se znovu uchýlil za silové pole a začal proti Laře metat ohnivé vlny. I těm se Lara vyhnula tak, že si stejně jako poprvé lehla na břicho a počkala si, až Eckhardt opět začne vytvářet své kopie. Opět tohoto času Lara využila k tomu, aby zaujala své stanoviště poblíž středové-ho kruhu. Když se rozběhly ke středu arény aby se spojily, stejně jako poprvé začala do kterékoliv z nich střílet a neustala, dokud si spojená postava neklekla. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila k postavě. Ve videu jí pak vrazila druhou ze svých dýk "Shard" do hrudi

3. souboj: Eckard se potřetí uchýlil za silové pole a začal proti Laře metat již dobře známé fialové energetické vlny. Lara si před nimi stejně ja-ko již dvakrát lehla na břicho a počkala si, až Eckhardt opět začne vytvářet své kopie. Lara opět zaujala své stanoviště poblíž středového kruhu. Jakmile se rozběhly ke středu arény, aby se spojily, stejně jako již dvakrát začala do kterékoliv ze tří postav střílet a neustala, dokud si spojená po-stava neklekla. V tu dobu Lara přerušila střelbu a přistoupila k postavě. Ve videu jí pak vrazila třetí ze svých dýk "Shard" do hrudi.

Spustilo se video s bělovlasým mužem jménem Karel. Eckhard ho požádá o záchranu, ale Karel mu místo pomoci vrazí "Shard" do čela. V další části videa Lara zjistí, překvapující skutečnost o skoro všech postavách. V poslední části videa si Lara znovu "promítne" vraždu Von Croye.

Po skončení videosekvencí začal Karel okolo Lary létat a vrhat proti ní zelené elektrické koule. Bylo zbytečné do Karla střílet (musela se opět spolehnout na svou rychlost, koulím uhýbat a doufat, že vlastní dostatečný počet ozdravovacích prostředků). Nejprve zaběhla ke sloupu, kde ležela Eckhardtova mrtvola a poblíž ní sebrala jeho rukavici "Eckhardt´s Glove". Tu zasunula do schránky v jednom ze sloupů (našla ji zezadu na sloupu vlevo od mrtvoly - stála-li k ní čelem). Tak si spustila za nejnižšího ochozu žebříky. Po některém z nich vyšplhala na ochoz (1. patro). Běžela po něm k dalšímu žebříku, po kterém vyšplhala opět výš (2. Patro). I zde utíkala doleva ke kruhovému rozšíření (vpravo je pultík u zábradlí) a na sloupu za ním vyšplhala po žebříku opět výš (3. Patro). Tady doběhla k plošince vysunuté směrem k zavěšené bytosti pod přístrojem (plošinky jsou dvě). S rozběhem přeskočila k této bytosti (já k ní skočil zezadu) ……

V závěrečném videoklipu se Lara bytosti zachytila ………

…Tak skončil šestý příběh Lary Kroftové …
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 WaclawH WaclawH | E-mail | 17. ledna 2017 v 17:45 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na robertpattisonsk.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

2 MarcoX MarcoX | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 10:51 | Reagovat

Přidal jsem svůj blog do oblíbených

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!