Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

Tomb Raider Anniversary návod 2

3. června 2009 v 9:39 | Misaki |  Tomb Raider
1. Horské jeskyně (Mountain caves)

Artefaktů: 3
Památek: 1
Dohráním se odemkne: Památky (Láhev s kosatkou), Oděv (TR:Legenda)


1. Tutoriál
Lara se vydala ke sloupu před sebou a po plošince na jeho levé straně se dostala na římsu. Po té ručkovala doprava, přeskočila dál a ručkovala až za roh. Zde přeskočila dozadu na plošinu. Z ní skočila na plošinu u skály a po římsách se dostala nahoru. Skočila zpět přes propast a zhoupla se na háku. Doběhla ke dveřím napravo. Tady bylo slyšet ono cinknutí checkpointu.

Po plošině nalevo vyskočila Lara ke dveřím. Kolem dveří se přehoupla pomocí háku a na druhé straně vylezla. Skočila na římsu, přeručkovala doleva, vyskočila nahoru a doleva. Vytáhla se nade dveře, kde stiskla tlačítko.

V jeskyni běžela dopředu a uhýbala pastem kotouly. Vyběhla po dřevěných schodech a dvakrát přeskočila díru.

Tady se otočila a vyskočila na výstupek ve skále. Po dalších výstupcích přeskákala kolem jeskyně až k zasněženému výstupku, ze kterého viděla bílý předmět v jeskyňce. Sklouzla se po šikmině a na konci se odrazila. Sebrala Artefakt (secret 1/3) a přeskočila na římsu naproti.

Přeručkovala doleva a za rohem se spustila na zem. Pokračovala dál; nejprve zastřelila netopýry v jeskyni před sebou a pak se vydala do jeskyně nalevo. Tam z rohového výstupku napravo přeskočila na římsu a vytáhla se k lékárně. Pak pokračovala (chodbou, kde zabila netopýry) až do velké jeskyně, kde zabila tři netopýry.


2. Horolezectví
Lara se sklouzla po šikmině, na konci se odrazila a střelila hák na strop. Kousek se po laně vytáhla, rozhoupala se a chytila se římsy naproti. Po ní přeručkovala doleva, nahoru a opět doleva. Odtud přeskočila dozadu na sloup, kde se spustila na nižší římsu a ručkovala až doprava na konec. Zde skočila dozadu, chytila se okraje a za kameny sebrala Artefakt (secret 2/3).

Po římsách se Lara spustila na dno jeskyně, zabila dva netopýry a pokračovala chodbou dál. Přehodila páku a pokračovala do další jeskyně.


3. Vratký most a provaz
Lara běžela doprava a v rohu se pověsila za okraj. Rychle zase vylezla zpět, aby se vyhnula vlkům, kteří ji ucítili. V klidu je zabila. Pak se pokusila přeběhnout po mostě, ale ten to nevydržel a zřítil se. Lara si tedy doběhla pro lékárničku ukrytou v jeskyni napravo od mostu, pak se vrátila a po zbytcích mostu vyšplhala nahoru. Vyšplhala k druhému mostu a otočila se. Přeskočila na římsu na sloupu, odručkovala doprava, vyskočila výš a pak dozadu na druhý sloup. Na něm se musela nejprve pořádně chytit a pak již mohla odručkovat doleva a přeskočit k lékárničce.

Pak seskočila dolu, vyšplhala k mostu a přeběhla ho. V chodbě vylezla přes okraj nahoru a došla až do místnosti s provazem. Toho si ale nevšímala a nejprve se chytila římsy napravo, odručkovala doleva a spustila se na dno. Když zaslechla řev, rychle zase vylezla nahoru. Šikovně vylákala medvěda z jeho jeskyňky a z bezpečí ho zastřelila.

Pak se opět spustila dolu, vešla do medvědí jeskyně, zatáhla za páky a za dveřmi sebrala Artefakt (secret 3/3). Seskočila do jeskyně s mosty a vrátila se do místnosti s provazem.

Teď skočila Lara na provaz, otočila se doleva a spustila se, co nejníže to šlo. Pak se rozhoupala a skočila do výklenku s lékárnou. Pak přeskočila zpět a přes lano pokračovala do chodby. Nešla ale po šikmině dolu, ale nejprve zaběhla doleva, kde za sloupem sebrala lékárnu.


4. Zavřené dveře
V další místnůstce s rozběhem skočila na tyč a přeskočila dál, kde po výstupcích vyskákala nahoru. Opatrně proskákala pasti v trychtýřovité místnosti a došla až ke dveřím. Stoupla si na tlačítko a všimla si zámků na dveřích. Proto vyšplhala po levé zdi až nahoru a zabila přiběhnuvšího vlka. Pak se chytila římsy na zdi, vyskočila výš a přeručkovala doprava. Přeskočila na závaží, čímž na několik minut vyřadila jeden ze zámků.
Rychle běžela až dozadu, kde přes tři tyče přeskočila na druhou stranu. Rychle zabila vlka a pokračovala dál. Za průchodem zabila druhého vlka a přes malý výstupek napravo vyskočila na horní římsu. Skočila dozadu na tyč, a když se otočila, přeskočila na druhé závaží. Rychle se spustila po římsách dolu a tlačítkem na zemi otevřela dveře.
Než Lara prošla dveřmi, znovu vyskákala doleva nahoru a obešla celou místnost až k otočné tyči. Skočila na ni a rychle (dřív než se dotočila!) skočila dopředu. Tím se zachytila na římse. Přeručkovala doleva a skočila na tyč vlevo. Přeskočila na římsu, vyskočila výš a pak zpět na tyč. Z tyče na protější římsu a vytáhla se nahoru. Sebrala první Památku Láhev s kosatkou (Relic Killer whale bottle). Dolu se spustila po římsách.2. Město Vilcabamba (City of Vilcabamba)

Artefaktů: 1
Dohráním se odemkne: Životopisy (Lara Croft)


1. Vesnička
Lara rychle zabila medvěda a pokračovala. Před propastí přeskočila na sloup a spustila se na zem. Za rozpadlou zdí našla lékárnička a šla na druhý konec. Z výstupku přeskočila na římsu napravo, přeskočila doleva, nahoru a pak zpět na sloup. Po něm se dostala nahoru.

Seběhla po schodech a zabila dva vlky. Pak sešla ke studni a zabila medvěda (uhýbala mu tak, že skákala přes studnu). Pak skočila do vody, potopila se a plavala chodbou. Na konci rychle přehodila páku a vyplavala se nadechnout. Vylezla z vody a přehodila páku u dveří. Pak vyběhla po schodech a přeskočila přes propast. Rozběhla se po pravé části prken (protože tušila, že levá část je celá shnilá) a přeskočila naproti k lékárničce.

Seskočila dolu, zamířila na dveře a ustřelila zámek. Pak protlačila klec do vedlejší místnosti, vylezla na ni a vytáhla se nahoru. Sebrala lékárničku a náboje. Spustila se dolu a za rohem sebrala Klíč k vesnici a náboje do brokovnice. Vrátila se ke studni.

Klec, kterou našla v chatrči, odtáhla Lara ven ke sloupu mezi chatrčemi (naproti schodům). Z bedny skočila na sloup, vylezla a přeskočila na římsu. Přeručkovala doleva, vytáhla se a zabila netopýry. Přes tyč skočila na další plošinu. Skočila doleva a zhoupla se na protější římsu. Skočila doleva a přes tyče se dostala na plošinu s vodou. Sebrala Artefakt (secret 1/1) a sklouzla se dolu po střeše chatrče.


2. Brána
Lara klíčem odemkla bránu a prošla do jeskyně, kde zabila vlky. Pak došla ke dveřím a vydala se levou chodbou. Oběhla jezírko, přeskočila na výstupek, pak na římsu a přeručkovala doprava. Na konci skočila dozadu a chytila se stupínku. Vylezla a vyběhla až nahoru, kde zabila netopýry. Přeskočila a s rozběhem skočila na páku na sloupu od dveří. Spustila se dolu, po římsách seskočila na zem a dala se pravou chodbou.

Opět oběhla jezírko a přeskočila na římsu naproti. Vylezla na horní a po té přeručkovala doleva. Přeskočila doleva na nižší římsu a doručkovala doleva do chodby. Vyběhla nahoru a zabila netopýry. Přeskočila a s rozběhem skočila na druhou páku ode dveří. Spustila se dolu, po římsách seskočila na zem a bránou prošla až k propasti.


3. Jámy
Skočila na šikminu a sjela dolu. Zabila vlka a sebrala náboje. Pak vytáhla klec ze stěny a odvlekla ji do rohu nalevo od šikminy. Přes klec a římsu vylezla nahoru. Znovu skočila na šikminu a na konci se odrazila na tyč. Z tyče přeskočila na stupínek, pak na vrcholek sloupu a dál.

U další jámy přeskočila a slezla na dno. Přešla na druhou stranu, kde vyskočila na římsu napravo. Z ní pak skočila dozadu na tyč u sloupu a po římsách na druhé straně nahoru. Dala si pozor na past a vylezla na stupínek. Pak skočila na sloup a pokračovala dál.3. Ztracené údolí (Lost Valley)

Artefaktů: 2
Památek: 1
Dohráním se odemkne: Památky (Keramický hrnek), Oděv (Klasika), Obrazy (Přebaly + TRI vs. TRA v Peru)


1. Vodopád
Lara se pověsila za okraj a počkala, až přiběhnou vlci. Pak se vytáhla zpět a zabila je. Seskočila a došla si pro Ozubené kolo (Cog) nalevo od jezírka. Po jeho sebrání pokračovala touto cestičkou, přeskočila na římsu a vylezla doleva na plošinu s náboji. Pokračovala po římse doprava, přeskočila k vodopádu a vyšplhala až nahoru.

Běžela kolem řeky, jeskyní a pak přeskočila na druhou stranu. Přes římsy a skok zpět se dostal na lešení. Zamířila směrem nahoru na most a přestřelila provazy. Pak se pověsila za římsu, ručkovala doleva a přeskočila na tyč. Z tyče dál jeskyně až k místu, kde skočila a chytila se hákem za strop. Rozhoupala se a přeskočila na dřevěný mostek. Chytila se římsy napravo za rohem a vyšplhala nahoru. Přeskočila doprava, vytáhla se a jeskyní a po mostě si došla pro druhé Ozubenékolo (Cog 2). Rychle zabila netopýry.

Lara si pozorně prohlédla most, po kterém se sem dostala. Pak střelila do jeho lan a most se zřítil. Skočila tedy v jeho místě a chytila se hákem za kruh. Spustila se, co nejníže to šlo, a pak se natočila na dírku, které si všimla mezi spadlým mostem a levou stranou vodopádu. Rozhoupala se a skočila. Skrz jeskyňku se dostala až k místu, kde našla brokovnici (secret) a lékárnu. Pak skočila do vody, nechala se odnést pod vodopád.


2. Stroj
Pod vodopádem se Lara potopila a podvodní jeskyní doplavala pro lékárničku. Pak se vrátila a vyplavala na hladinu. Dobře si prohlédla žebřík napravo od vodopádu. Když vylezla z vody, rychle k němu běžela a utekla tak vlkům. Z bezpečí dřevěného lešení vlky zabila. (Případně skočila do vody a vylezla na kameny napravo od jezírka).

Pak nasadila Ozubené kolo na hřídel a pákou spustila první část stroje. Vyskočila na tyč na malém kolečku, roztočila se, a když jela tyč nahoru, přeskočila na tyč na velkém kole a ihned dál na žebřík. Po něm vylezla nahoru.

Skočila na římsu a ručkovala doprava a nahoru, kde se skokem zpět dostala na dřevěnou podestu. Z ní skočila šikmo zpět ke skále, kde viděla římsu. Po ní ručkovala doprava až na konec. Spustila se na nižší římsu a vlezla do otvoru. Sebrala lékárnu a po šikmině se dostala dolu k jezírku. Vylezla po žebříku a po tyčích se dostala k druhé páce.

Nasadila druhé Ozubené kolo a pákou spustila druhou část stroje. Skočila na římsu a ručkovala doprava a nahoru, kde se skokem zpět dostala na dřevěnou podestu. Z ní skočila šikmo zpět ke skále, kde viděla římsu. Po ní ručkovala doprava až na konec a vyskočila nahoru. Skokem zpět se dostala na lano. Otočila se doprava (resp. doleva při pohledu na vodopád), rozhoupala se, co nejvíce to šlo, a skočila na římsu. Po té ručkovala doprava a přeskočila nad chodbu. Spustila se dolu a vešla do chodby.

Zde se liší Beta verze a konečná česká verze. V Beta verzi je potřeba kámen podlézt, zatímco v české verzi se kámen přelézá horem skrz nízkou štěrbinu.

Proplazila se pod kamenem / Přeskočila přes kámen, došla k dalšímu a podlezla ho. Rychle utíkala doleva, kde vylezla nahoru. V klidu pak zabila naštvaného medvěda. Po římsách vylezla nahoru ke dvěma sloupům. Nejprve vylezla na plošinu napravo, kde sebrala náboje do automatických pistolí ráže .50.

Z plošiny skočila Lara ke skále (tam, kde je dole šikmina). Ze šikminy se odrazila a chytila se římsy. Přeručkovala doleva, skočila dozadu a vytáhla se. Sebrala Artefakt (secret 1/2).

Pak se vrátila a vylezla po první kládě co nejvýše. Přeskočila na římsu u zdi, nahoru a zpět, čímž se dostala na vrcholek klády. Přeskočila na druhou kládu a pak do výklenku. Sjela po šikmině a dala se rovně. Nad schody sebrala náboje a došla k místu se šikminami. Přeskočila na tu vzdálenější, na konci se odrazila a chytla se římsy. Z ní skočila doprava na stupínek s náboji.

Skočila směrem k tyči a pak na římsu, po které se dostala nahoru. Pokračovala dál, skočila na římsu, ručkovala doleva, přeskočila zpět na další římsu a po té ručkovala doprava. Rychle se pustila, zabila netopýry a sebrala lékárnu. Přes římsu a malý průchod pokračovala až ke Ztracenému údolí.


3. Ztracené údolí
Když Lara došlápla na dřevěné výztuhy, povolily a ona sjela dolu. Vyběhla z jeskyně a rychle skočila na kámen napravo. Odtud mohla v klidu zabít raptory (pokud to nějaký neobešel a nedostal se na kámen zezadu). Když je zabila, běžela kousek údolím, ale jak spatřila další raptory, rychle se vrátila na osvědčený kámen a odtud je opět zabila. Před tím, než dorazila posledního, se přesvědčila, že je zcela vyléčená.

Lara sledovala zoufalý souboj raptorů s T-Rexem. Rychle před ním uhnula dolu, střelila nahoru na raptora a pak vyskočila nahoru.


4. T-Rex
Nyní nadešel očekávaný okamžik - souboj s prvním bossem. Bosse nelze zabít obyčejným střílením. Na něho se musí použít akční úskoky a headshoty (rány do hlavy). Všimněte si, že v pravém horním rohu se objevily dvě stupnice. Horní ukazuje počet životů nepřítele a dolní, červený, jeho zuřivost. Pokud zuřivost, kterou zvyšujete střílením, dosáhne maxima, nepřítel zařve a rozběhne se proti Laře. Ta ho musí zaměřit do bojového módu (PTM) a v okamžiku, kdy se nepřítel přiblíží, zpomalí se čas. V tom momentě musíte zmáčknout nějakou směrovou klávesu (pro každého bosse platí jiná) těsně následovanou SHIFTem. Tím Lara uskočí a zaměří se na nepřítelovu hlavu (stále musíte držet bojový mód!). V okamžiku, kdy se u nepřítelovy hlavy objeví červený terč, stiskněte střelbu (LTM). Laře se povede headshot a tím bosse zraní.

Lara se rychle otočila na T-Rexe a za neustálého střílení z pistolí od něho utíkala. Když se naštval, rozběhl se za ní. Lara ho pozorně sledovala a těsně před jeho útokem uskočila do strany (!) a ve vhodný okamžik ho střelila do hlavy. Pokud se jí navíc podařilo, aby T-Rex narazil do bodáky pobitých tyčí po stranách, zranila ho ještě více. Takže v ideálním případě jí stačili pouhé tři headshoty, aby zabila tohohle obávaného predátora :).

Když se T-Rex naposledy rozběhl na Laru, uskočila dolu a pak rychle nahoru, čímž ho zmátla a definitivně dorazila.


5. Chrám ve Ztraceném údolí
U mrtvého T-Rexe Lara sebrala lékárničku, mezi stromy naproti chrámu náboje a nakonec ještě doběhla pro náboje ležící na opačné straně údolí. Pak se vrátila a po kameni napravo od T-Rexe vyskočila do chrámu. Přeskočila vodu a sebrala poslední Ozubené kolo (Cog 3). Pak skočila do vody a chodbou proplavala doprava do sousední místnosti. Tady vylezla na sloup a vyšplhala po něm nahoru. Přeskočila na podestu a pak po římsách nalevo ručkovala doleva. Přeskočila do malého výklenku a pak zpět na sloup. Ze sloupu přeskočila na protější římsu, vylezla na horní a z její levé části skočila do okna. Vydala se doprava a dole sebral a lékárničku. Pak po výstupcích vylezla nahoru, přeběhla přes chrám a po výstupcích oběhla celé údolí.

Na konci skočila na dřevěnou kládu, vylezla nahoru a skočila do průchodu. Na druhém konci skočila na římsu a ručkovala doleva. Přeskočila díru, ručkovala za roh, opět přeskočila díru a pak skočila zpět na dřevěné lešení. Po něm běžela až k šikmině, z jejíhož konce skočila na kládu. Vylezla nahoru a přeskočila do díry. Seskočila dovnitř a došla si pro lékárničku. Pokračovala jeskyní doprava a v malé jeskyni se dala doprava. Seskočila na podestu napravo, sebrala lékárničku a seskočila na dno údolí. Běžela doleva a u dvou vodopádů našla lékárničku. U vodopádu u vchodu, kterým se sem dostala, pak našla náboje a pod vodopádem lékárničku.

Běžela dál kolem skály a v místě, odkud vyběhli první tři raptoři, našla lékárnu. Pak doběhla k výraznému kameni poblíž dřevěné konstrukce, z něho vyskočila na dřevěnou podestu a pak zpět do malé jeskyně. Vylezla po římse napravo nahoru, přeskočila most a došla si pro lékárnu na konci. Pak se vrátila a vyskočila na římsu na sloupu nad údolím (při pohledu od mostu je to nalevo).

Ručkovala doleva, spustila se dolů ještě kousek doleva a pak vyskočila nahoru. Přeskočila doleva na římsu, po které oblezla roh doleva. Vyskočila nahoru a pak dozadu na římsu na skále. Odtud se dostala až nahoru.

Lara přeskočila šikminu s tekoucí vodou (odrazila se včas, aby neuklouzla po vodě) a doskočila na sloup. Z něho skočila doprava na nižší plošinu a spustila se do místa, kde sebrala Artefakt (secret 2/2). Pak vylezla a seskočila do místa, kde před chvílí sbírala lékárnu. Opět tedy vylezla nahoru k šikmině s vodou.

Skočila na šikminu, na jejím konci přeskočila na další a z ní pak na tyč. Přes dvě tyče a dvě dřevěné plošiny se dostala až do jeskyně, kterou opustila Ztracené údolí.


6. Zpět u vodopádu
Lara doběhla až k propasti se šikminou. Sklouzla se a skočila k římse. Z ní pak zpět na další římsu. Spustila se a doručkovala doprava a přeskočila na plošinu. U další propasti skočila na šikminu a hned se odrazila k římse. Vyskočila nahoru, odručkovala doleva a spustila se na druhou šikminu. Na konci skočila a po římsách vylezla nahoru.

Doběhla ke kládě, po které vylezla, skočila na šikminu nalevo, z ní na sloup a do výklenku. Skočila do jeskyně nalevo a spustila se pro lékárnu.

Vylezla zpět, sklouzla se dolu, přeskočila na plošinu a seskákala na zem. Podlezla pod dvěma kameni (resp. přelezla ten druhý) a dostala se k vodopádu. Skočila na tyč nalevo a přeskočila nad vodopád. Skočila dolu do vody, vylezla a po žebříku, kolech a římsách se dostala nahoru na dřevěnou podestu. Přes otáčející se plošinku přeskočila k poslední páce. Nasadila na hřídel kolo a pákou spustila celý stroj.

Lara skočila dolu do vody. Nešla ale do zpřístupněné chodby, nýbrž vyšplhala nad vodopád. Podlezla kládu, proběhla jeskyní a pokračovala dál kolem řeky až k místu, kde sbírala druhé Ozubené kolo (viz výše). Proti vodopádu (za kterým sbírala brokovnici) si všimnula tyče na točícím se kolu. Skočila na ni, a když jela nahoru, přeskočila na protější římsu. Vyšplhala nahoru doprava a pak skočila dozadu do chodby. Tou prošla a přehodila páku, která otevřela mříž v řece pod ní. Seskákala do vody, potopila se a vplavala do podvodní jeskyně, na jejímž konci našla Památku Keramický hrnek (Relic Kero Mug). Pak se vrátila, doplavala k hrázi a vylezla doprava.

Lara skočila do vody a vylezla do chodby skryté za vodopádem.4. Tomb of Qualopec

Artefaktů: 2
Dohráním se odemkne: Životopisy (Larson), Peru (filmy, hudba, komentáře, obrazy, hrát znovu levely)


1. Rozcestí s dírou
Lara doběhla do hrobky a před propastí skočila na sloup. Z něho na tyč a přes dva sloupy na výstupek. Pak přeskočila naproti a došla do hlavní místnosti. Pokusila se jít rovně nahoru, ale rychle musela vycouvat a uhnout před koulí, která rozbila podlahu. Přeskočila tedy zpět a po římsách napravo se spustila na dno jámy. Nejprve dotáhla kus sloupu zpět k římsám, aby se mohla dostat nahoru. Pak sebrala náboje. Chytila volný sloup a odtáhla ho zpět do místa, kde byl na zemi bílý flek. Vylezla po římsách nahoru a skočila na sloup.


2. Rozbitá místnost
Přeskočila do chodby. Na konci sebrala náboje a přes past a tyč skočila na římsu. Přes pasti skákala doleva. Na konci skočila dozadu na druhou stranu a ze žebříku doprava na římsu. Ručkovala doprava a z horní římsy přeskočila na sloup a dál. V chodbě sebrala 2 lékárničky a přes pasti pokračoval až do zničené místnosti. Vyskočila a přes hák se dostala na podestu. Skočila na levý sloup a z něho na tyč a přes římsy nahoru.

Sebrala náboje a skočila na páku. Otevřela tak třetí bránu. Seskočila a vrátila se chodbou zpět. Vyhnula se všem pastem a za nimi zabila raptora. Přes tyč se dostala na římsu a přeskákala doleva, kde se přes tyč dostala do chodby. V hlavní místnosti skočila na sloup.


3. Gong na stropě
Z něho pak na římsu nalevo. Vyšplhala po římsách, přeskočila doprava a vylezla na sloup. Z něho přeskočila na dřevěnou kládu. Skočila nad dveře a prohlédla si gong naproti. Pak ho zamířila a sestřelila. Skočila a přes dvě zhoupnutí na háku se dostala do výklenku s pákou. Tou otevřela první bránu. Pak opět přes háky přeskákala zpět a spustila se k bráně.


4. Rozbití místnosti
Spustila se na dno díry a přetáhla oba volné sloupy do druhé části díry. Uspořádala je vhodně pro přeskákání (tj. jeden k bílému fleku a druhý k výstupku). Vylezla nahoru a přeskákala do chodby.

Došla až k propasti, kde se nejprve přes římsy spustila na dno. Za rohem našla Artefakt (secret 1/2). Pak skočila na kládu a vylezla po ní nahoru.

Skočila na kládu, doleva na římsu a přeručkovala doprava. Spustila se na spodní a přes kládu skočila do chodby. Doběhla do místnosti a pokusila se skočit na páku. Dole zabila vlky a po ochozu po stranách došla ke kleci ve zdi. Tu vytáhla a shodila dolu. Pak jí dotlačila k pravému sloupu a vylezla na něj. Z horní římsy skočila na sloup a vylezla co nejvýše. Přeskočila na druhý sloup, vylezla nahoru a skočila na římsu. Z ní pak doprava, na tyč a na plošinu naproti.

Po římsách se dostala nahoru a doprava, kde přeskočila na kládu. Vylezla nahoru a skočila směrem k páce, na kterou se pak spustila. Tím otevřela druhou bránu. Seskočila na zem a známou cestou se dostala znovu na poslední dřevěnou kládu nahoře.

Tentokrát ale z klády skočila do výklenku nalevo od páky. Tady našla druhý Artefakt (secret 2/2). Skočila ven na plošinu napravo.


5. Qualopec
Při cestě zpět opět zabila raptora a přeskákala přes propasti. Dostala se do hlavní místnosti a nic jí už nebránilo projít bránou a sebrat si první část Potomka (Scion).

Qualopec trochu zaspal a tak stačilo Laře proběhnout chodbou, přeskákat všechny díry a utíkat ven (postup je opačný než na začátku kola). Při rvačce s Larsonem vyskočila Lara nahoru a pak se skrčila dolu před pískem. Nakonec skočila doprava, aby se vyhnula brokovnici.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!