Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

tomb raider anniversary návod 5

3. června 2009 v 9:41 | Misaki |  Tomb Raider
12. Doly firmy Natla (Natla's Mines)

Artefaktů: 4
Památek: 1
Dohráním se odemkne: Památky (Pohár soužení), Životopisy (Dvojník - Doppleganger), Oděv (Neoprén), Obrazy (Ztracený ostrov)


1. Jezírko
Lara doplavala do jeskyně a rovnou plavala k vodopádu. Proplavala ho a vylezla do chodby. Tou proběhla a na konci skočila na tyč. Po římsách přelezla doleva a skokem dozadu se dostala na provaz. Spustila se na bednu a přeskočila na další. Odtud skočila doprava pro lékárnu a zase zpět.

Z bedny skočila na provaz nad vodou, rozhoupala se a skočila na římsu u vodopádu. Přeručkovala doprava a skočila na plošinu vzadu. Proběhla chodbou a dostala se do řídícího střediska.


2. Pojistky
Dala se doleva po kolejích a doběhla až dozadu. Nevšímala si krys, vyskočila na vozík a sebrala si Červenou pojistku (Red fuse). Pak se vrátila zpátky. V řídící místnosti vyšla po schodech do kukaně, vzadu vložila Červenou pojistku a stiskla tlačítko. Šla ke světle zelené bedně u jeřábu v zadu v rohu a přisunula ji k prosklené místnosti. Po bedně vylezla nahoru.

Ze střechy skočila doprava na svislou traverzu a přes další na římsu naproti. Skočila doleva a nahoru. Skokem dozadu se dostala na tyč a z ní na šikminu. Z té se odrazila na plošinu, kde sebrala Artefakt (secret 1/4). Seskočila a znovu vylezla na střechu.

Skočila do chodby, proběhla, přeskočila a doběhla až na konec. Seskočila a shodila zelenou bednu. Dotlačila ji k další plošince a vylezla. Z ní skočila doprava na transformátor, nahoru a doleva na plošinu. Skočila na šikminu a z ní na další plošinu. Přeskočila doprava a slezla za plot. Sebrala Zelenou pojistku (Green fuse). Skočila podél zdi, po které přeběhla a skokem od zdi se dostala na protější římsu. Přeskočila doprava, vylezla na žebřík a skokem doleva se dostala přes hradbu. Vrátila se do řídící kukaně a vložila Zelenou pojistku.


3. Třetí pojistka
Pak stiskla obě tlačítka (tedy u zelené i červené pojistky). Vyšla ven, skočila na dlouhou řadu beden u schodů a z ní na nejvyšší zelenou bednu uprostřed jeskyně. Sebrala lékárnu. Skočila na visící bednu s rourami, ručkovala doleva za roh a skokem dozadu se dostala na plošinu. Pokračovala chodbou, zahnula doprava a po žebřících slezla až dolu. Na konci se rozběhla a skočila na protější římsu. Spustila se dolu a seskočila na zem. Proběhla jeskyní doleva a sebrala Modrou pojistku (Blue fuse). Pak vyskočila na přístroj za pojistkou.

Přeskočila na trubku, ze které unikala pára, pak na další napravo, vylezla nahoru a skočila zpátky na plošinu. Tady se dívala na rotující půlválec. Když se k ni natočil plochou stranou, skočila na něj. Když se správně natočil (tj. půl otočky a kousek :), skočila dozadu na vozík, rychle ručkovala doprava, přeskočila na druhý a na jeho konci skočila dozadu. Přeručkovala doprava za roh, skočila na rouru, vylezla nahoru a skočila zpět na římsu. Ručkovala doleva a na konci skočila dozadu.

Přeručkovala doprava a nahoru až vylezla do výklenku v rohu. Rozběhla se a skočila do chodby, kudy se sem dostala. Po žebřících vylezla nahoru a vrátila se do řídící místnosti (tj. nahoře doleva). V kukani vložila Modrou pojistku a stiskla červené, zelené a nakonec modré tlačítko.

Jde o to, aby byla bedna uprostřed střechy prosklené místnosti (nastavuje zelené + červené) a spuštěním (modré tlačítko) střechu prorazila.


4. Ozbrojená a nebezpečná
Po bedně u prosklené místnosti vylezla nahoru a skočila dovnitř. Sebrala si své pistole. Rozstřílela okna, vyskočila ven a zabila krysy. Došla do místa, kde sbírala červenou pojistku (po kolejích doleva) a rozstřelila sklo v kukani nahoře (zaměřováním - Y). Po bedně napravo vylezla na římsu a z ní oknem dovnitř. Uvnitř stiskla tlačítko. Skočila dolu, vlezla na lokomotivu (razící stroj), v 'kabince' stiskla tlačítko a nechala se odvést.

Po rozhovoru s Larsonem ho třikrát střelila (šipka nahoru) a sebrala pojistku a jeho brokovnici. Pojistku vrátila na místo, stiskla tlačítko a vrátila se k lokomotivě.

Lara se vrátila na úplný začátek kola - k jezírku s loďkou. Vylezla na loďku a přestřelila kotvící lano. Počkala, kam ji loď odveze a pak vyskočila na římsu. Doprava, nahoru a dozadu. Pak ručkovala doprava, až se mohla spustit na plošinu, kde za bednou sebrala Artefakt (secret 2/4).

Stále v jeskyni s jezírkem Lara proplavala vodopádem a vyběhla nahoru. Vytáhla pistole a ustřelila první bednu od provazu. Seskočila a sebrala Relikvii Pohár soužení (Chalice of Torment). Známou cestou se vrátila do dolu k lokomotivě.


5. Lávová řeka
Lara stiskla tlačítko na lokomotivě a nechala ji prorazit stěnu. Lávy si nevšímala, skočila doleva na plošinu, pak na traverzu, šikminu, další šikminu, traverzu a skončila na římse. Obručkovala doleva a vyskočila nahoru a dozadu. Skočila a přes hák se zhoupla na šikminu. Skočila na tyč a počkala, až se otočí.

Lara se na tyči otočila na druhou stranu a přeskočila na plošinku v lávě (pod rozbitými kolejemi). Zde sebrala lékárničku a Artefakt (secret 3/4). Zpátky se dostala tak, že skočila na traverzu napravo (trčí z lávy) a přes další traverzu a šikminu (skákala na její levou vyšší část) se dostala na otočnou tyč.

Z tyče skočila Lara na šikminu a na římsu. Vylezla nahoru a přeskočila na koleje v chodbě. Na konci skočila na šikminu napravo a přeskočila na plošinu nahoře. Vyskákala nahoru a přeskočila na druhou stranu. Vyskočila nahoru a skočila šikmo na šikminu, ze které se vytáhla do místnosti.

Lara se skrčila dolu před Koldovou dýkou a střelila nahoru. Nakonec skočila nahoru a počkala, až se s Kidem navzájem zabijí.


6. Pyramida
UZI si nemusíte sbírat hned, protože po sebrání dostanete checkpoint - můžete to použít jako uložení po sebrání věcí a secretu ;)

Skoky po pyramidě Lara si nejprve vzala od Kida UZI zbraně a pak přisunula bednu (tu nalevo při pohledu na pyramidu) k výstupku v rohu. Vyskočila nahoru a po římsách a plošinách se dostala nahoru a doprava. Za rohem se spustila dolu a běžela po ochozu až nakonec. Zde skočila na pyramidu a pak zpět do výklenku. Posbírala lékárnu a několik nábojů do UZI.

Pak skočila na pyramidu trochu blíže a přeskočila na plošinu se šikminou. Po římsách vyskákala nahoru.

K poslednímu Artefaktu, který viděla na vysoké skále napravo, se Lara dostala tak, že z úplně posledního zasouvacího trnu napravo skočila co nejrychleji na římsu pod Artefaktem (chce to opravdu hned, protože jak se jen trochu zasune, už nedoskočí). Pak přeručkovala doprava, skočila na plošinu a po kameni a římse se vytáhla nahoru. Sebrala Artefakt (secret 4/4), skočila na pyramidu a sebrala lékárnu.

Teď následuje hádanka, kterou je asi nemožné popsat. Princip spočívá v tom, že musíte skákat po 'trnech' a ty, na kterých září symboly, zasunout. Když to uděláte, musíte vyskákat nahoru a přehodit páku. Zkoušejte různé cesty a mějte na paměti, že po trnech Lara skáče mnohem lépe než normálně. K páce se po zasunutí všech dostanete tak, že přeskáčete doprava a odtud teprve zpět nahoru. Tím level končí.13. Velká pyramida (The Great Pyramid)

Artefaktů: 1
Památek: 1
Dohráním se odemkne: Památky (Nákrčník trpkosti), Oděv (Dvojník + Natla), Obrazy (TRI vs. TRA: Ztracený ostrov)


1. Atlantis
V původní TRI byla poslední dvě kola pojmenována Atlantis (Atlantida) a Great pyramid (Velká pyramida). Autoři TRA se rozhodly kola přejmenovat na The Great pyramid (Velká pyramida) a The Final conflict (Poslední střet). Obsahově si ale původní a nová kola odpovídají.


2. Do pyramidy
Lara proběhla chodbou (sebrala náboje) a místností (sebrala dvoje náboje na konci napravo), připravila si UZI a na konci sledovala Natlu. Když se vrátila, napadla ji gargoyla a dvě mumie. Zabila je a na druhém konci místnosti se dala doprava. Vylezla nahoru a vešla na ochoz. Tím probudila dvě gargoyly a tak je zabila. Na ochozu sebrala dvě lékárny a náboje. Prošla chodbou na druhé straně a došla na výstupek v místnosti, kde předtím sledovala Natlu.


3. Dostat se nahoru!
Nalevo sebrala lékárnu a dvoje náboje. Pak střílela do terče napravo, až vyjel kruh. Tím také ale probudila gargoylu a tak ji zabila. Znovu střílela do terče, dokud se kolem něj nevyplnily všechny znaky.

Pozor na to, že Lara má úžasnou schopnost při zásahu vrávorat a pak vstávat výskokem. Díky tomu se jí většinou podaří neomylně seskočit dolu do lávy... :( Dalším problémem bývá, že Lara místo na gargoylu míří na terč, čímž jen plýtvá municí a životy.

Skočila na římsu napravo, přeručkovala doleva a skočila dozadu. Přeběhla po zdi (dřív než kotva zajela) a skočila na římsu. Přeručkovala doleva a skočila dozadu na výstupek.

Stejně, i když trochu složitěji postupovala i u druhého terče a kruhu. Když se dostala ke třetímu, musela zabít dvě gargoyly. Pak musela skočit na šikminu, z ní na tyč. Z té na další, na které se rychle otočila a skočila zpátky na římsu. Rychle přeručkovala doleva, skočila dozadu na tyč a dál přeběhla po zdi, skočila od zdi a znovu přeběhla na římsu.

I když předchozí odstavec vypadá jednoduše, může být dost obtížné mačkat ty správné klávesy pro udržení Lary v pohybu. Napíšu proto přímo klávesy: při skoku ze šikminy na první a druhou tyč držte šipku doprava. Na druhé tyči, když se Lara vyhoupne nahoru, stiskněte doleva, čímž se otočí a pak skok. Z římsy skočte šipkou dozadu a přes tyč přeskočte se stisknutou šipkou doleva. Po zdi běžte šipkou doleva, odskok proveďte se šipkou dozadu, přeběh po zdi opět šipkou doleva a na konci skok. Během celého skákání si můžete dovolit pouze jedno protočení na tyči, protože jinak nestíháte poslední kruh.

Další terč probudí opět dvě gargoyly, jejichž zabití je ale skoro nemožné, protože Lara raději míří na některý ze tří terčů okolo. Musíte kameru namířit nahoru! Přeskákání je oproti předchozímu až primitivní. Stačí skočit na šikminu, z ní na tyč, na další šikminu a nakonec přes tyč na římsu.

Poslední terč probudí zase dvě gargoyly, které je opět těžké zabít (hlavně protože létají moc vysoko). Přeskok je dost jednoduchý. Skočit na šikminu, přeběhnout po zdi a na další šikminu. Opět přeběhnout po zdi a na římsu. Akorát to chce po skoku ze šikminy střelit hák co nejdříve, abyste měli co největší poloměr běhu (a tedy i dlouhý následný skok).


4. Konečně nahoře
Z posledního výstupku skočila doleva na římsu. Přeručkovala doleva a vytáhla se do výklenku, kde sebrala Artefakt (secret 1/1). Jako nejlepší cestu zpět můžu doporučit skok dolu do lávy - vyhnete se tak boji s poslední gargoylou.

Na nejvyšším výstupku Lara sebrala lékárnu a náboje a vydala se chodbou. Za rohem sebrala dvoje náboje. Pasti bez problémů proskakovala kotoulem. Rychle sebrala lékárnu (skrčená se k ní doplazila) a pokračovala.


5. Doppelganger
Než Lara sklouzla dolu, všimnula si svého mumijního já (angl. Doppelganger) stojícího na druhé straně místnosti. Sklouzla dolu a zabila tři mumie (ale dávala pozor, aby nestřílela 'sama na sebe').

Když byl klid, chopila se společně se svým druhým já kormidla uprostřed. Otočila jím a běžela k žebříku. Přes vysunutý výstupek vyskočila a vylezla po žebříku. Skočila doprava a rychle dozadu na plošinu. Přešla po mostě a zabila gargoylu. Pak stejný postup opakovala i na druhé straně a zabila druhou gargoylu (to aby měla klid na další 'práci').

Znovu otočila kormidlem a šla tentokrát k žebříku, který vede ke dveřím. Nahoře přehodila páku, čímž otevřela poklop na mostě. Seskočila, otočila kormidlem a tentokrát šla k žebříku vedoucímu k páce. Když skočila na most, zbavila se svého zlého já. Teď už jen stačilo posbírat po místnosti čtvery náboje a dvě lékárny, dostat se nejprve k páce, která otevírá dveře a pak dveřmi dál.


6. Poslední dveře
Došla do místnosti s pastmi po stranách. Nejprve šla k té nalevo. Vždy, když se past zasunula, přeběhla do díry a počkala na další úder. Na druhé straně přepnula páku a zabila gargoylu. Pak se přes past vrátila. Šla k pasti na druhé straně. Zde postupovala přesně obráceně. Když se past vysunula, skočila (s dostatečným odstupem od kraje) na první část, rychle na druhou a pak přeskočila na plošinu. Přehodila páku, zabila gargoylu a přes past se vrátila.

Než prošla dveřmi, podívala se Lara na strop. Našla terč a střelila do něj. Spadl kámen, který vytvořil v podlaze šikminu. Lara po ní sjela, skočila a chytila se hákem. Zhoupla se do výklenku, sebrala lékárnu, vylezla po žebříku a sebrala Relikvii Nákrčník trpkosti (Torc of Embittement). Ven se dostala přes průlez a za mostem přeskočila díru.14. Závěrečný střet (Final conflict)

Artefaktů: 4
Dohráním se odemkne: Podvůdky (aka Cheaty - poslední 3), Zvláštní (Bonus level), Obrazy (všechny zbývající), Životopisy (Richard Croft), Ztracený ostrov (filmy, hudba, komentáře, obrazy, hrát znovu levely)


1. Příšera
Laru čekal souboj s beznohou příšerou. Nejprve do něj prostě střílela. Když se naštval, rozběhl se na ni. Lara skočila dopředu a ve vhodný okamžik ho střelila do hlavy. Tím ho zmátla a on zasekl svou levou ruku do podlahy. Rychle, ale opatrně k ní přišla a snažila se ji ustřelit. Když se jí to podařilo, příšeru zranila (ale nijak vážně, protože jí ruka zase dorostla).

Zásadní krok se Laře povedl, když nalákala příšeru k okraji - tedy naštvala ji a stoupla si ke kraji plošiny. Když pak příšeru střelila do hlavy, ta přepadla přes okraj a chytila se pravou rukou. Lara tedy přiskočila a vší silou (nejlépe brokovnicovou - Word navrhuje, že lepší by byla brokolicová :) se snažila příšeře ruku ustřelit. Když se jí to povedlo, příšera spadla dolu do lávy a byl konec.


2. Cesta k cíly
Nejprve si doplnila zásobu nábojů a lékáren z plošiny a vydala se chodbou. Přeskákala po plošinkách a sebrala lékárnu. Pak přeskákala po sloupech na plošinu a zabila gargoylu (musela uhýbat, aby ji nezasáhla). Přehodila páku a v okamžiku, kdy se přiblížila další plošina, přeskočila. V chodbě sebrala náboje a v další místnosti zabila kentaura. Sebrala náboje a lékárnu a přehodila páku. Zabila gargoylu a pokračovala dál. Zabila mumii a gargoylu a pak posbírala dvoje náboje a lékárničku v místnosti s vodou.

Lara skočila do vody, našla páku a přehodila ji. Vylezla a vyskočila na vysunutou plošinu. Zabila mumii a pak se vytáhla do chodby. Sebral lékárnu a vyskočila nahoru.

Otočila se, skočila na plošinu a sebrala Artefakt (secret 1/4).

Lara shodila klec dolu a skočila za ní. Přitáhla ji ke skále u zavřené brány, vylezla a zabila gargoylu. Sebrala lékárničku.

Vyskočila na plošinu nad dveřmi a přehodila páku. Skočila dolu, odtáhla klec do chodby a skočila do výklenku doleva, kde sebrala Artefakt (secret 2/4). Pak přitáhla klec zpět ke skále.

Vyskočila po kleci na skálu a po římsách rychle přeskákala doleva. Po římse přeručkovala doleva za roh, skočila dozadu a přeběhla po zdi. Skočila na římsu, chytila se a přeručkovala doleva. Vyskočila nahoru, sebrala náboje a prošla chodbou. Dole sebrala náboje, skočila na kryt a pak střelila do terče (musíte se kamerou podívat nahoru). Přes kámen se dostala do místnosti.

Skočila na kovový kryt se symboly vlevo v rohu. Když sjel dolu, skočila dozadu a střelila do terče. Pak totéž udělala v druhém rohu, kde navíc musela přeskočit díru s lávou (skákala z boku).


3. Do nitra Země
Skočila do vody a rychle proplavala chodbou (na dně ještě sebrala lékárničku). Vylezla ven a sebrala náboje. Prošla a proskákala chodbou a na konci skočila na žebřík doprava. Vylezla nahoru a podívala se na díru vlevo nahoře. Když vyšlehl plamen, skočila doleva, nahoru a přeručkovala doprava. Vyskočila nahoru a doleva. Z římsy skočila doleva a spustila se dolu. Chytila se, vylezla a sebrala lékárnu. Pak se opět pověsila, spustila se dolu a skočila dozadu. Chytila se římsy a spustila se na zem.

Lara přeskočila na první plošinku v lávě. Skočila na druhou a otočila se doprava. Skočila na výstupek schovaný za lávovým vodopádem. Pak došla pro Artefakt (secret 3/4) a vrátila se.

Po stupíncích rychle přeskákala na římsu naproti. Vyskočila nahoru a přeručkovala doleva. Skočila dozadu na sloup. Když vyšlehly plameny, skočila na další sloup, získala zpět rovnováhu a skočila na tyč.

V Beta verzi je potřeba získat rovnováhu na druhém sloupu, zatímco v české verzi až na tyči.

Z tyče skočila na plošinu a rychle do chodby. Přes další stupínek skočila na žebřík a vylezla nahoru.

Otočila se, skočila a zhoupla se přes hák do skryté chodby. Sebrala lékárnu, přeskočila na výstupek a sebrala další lékárnu. Přeskočila doprava a sebrala Artefakt (secret 4/4).


4. Natla
Lara došla do místnosti, kde našla Natlu. Po rozhovoru posbírala po zemi náboje a vším, co měla, střílela do Natly (tedy na její křídla). Když ji dostatečně zranila (na polovinu), všimnula si Lara zářícího kamene na jejích zádech. Střílela tedy do ní, aby ji naštvala. Když na ní Natla běžela, skočila dozadu (nebo kamkoliv jinam) a střelila ji do hlavy. Po úspěšném zásahu přiskočila k Natle a střílela do zářícího kamene. Po několikerém opakování (Natla nabíhá na Laru 4-6 krát za jedno naštvání) se jí podařilo Natlu přemoci.

Před poraněnou Natlou nejprve Lara vyskočila nahoru a pak se skrčila dolu. Před fireballem uhnula dolu a střelila nahoru, čímž ji oslepila. Nakonec střelila doleva hák a strhla na ní sloup.15. Sídlo Croftů (Croft Manor)

Artefaktů: 8
Dohráním se odemkne: Sídlo Croftů (hudba, komentáře, hrát znovu level)


1. Mapa sídla
Pro začátek bych se pokusil sepsat jakousi mapu, abych nemusel místnosti nazývat "ty druhé nalevo nahoře". Budu používat věty jako "...šla do Tělocvičny a ..." - přeci jen, Lara svůj dům zná, takže se nemusí omezovat na číslování dveří, ne?

Lara začínala pohledem na krb - pěkné romantické místo, ale pro popis nevhodné. Proto se raději přesunula doprava k bednám, aby měla lepší výhled na Hlavní místnost.

Za prvními dveřmi napravo je Bazén (momentálně teprve ve výstavbě). Za druhými dveřmi napravo je pak Tělocvična. Nalevo je východ (slouží jen jako alternativa ke Quit z menu). Nalevo pod schody je pak Zahrada.

První dveře vlevo v druhém patře (tedy ty, co jsou dále od schodiště) vedou do Lařiny Ložnice. Zatímco první dveře napravo vedou do Zamčené místnosti. Oboje dveře blíže schodům vedou do pracoven - budeme jim říkat Levá pracovna a Pravá pracovna (podle toho, jestli jdete po schodech doleva nebo doprava).

V domě jsou ještě další místnosti. Ty pojmenuju, až se tam poprvé Lara dostane. Poznáte je podle toho, že budou uvedeny s velkým písmenem (Např. "Tajná chodba").

Ještě jedna poznámka: Po celém domě jsou rozeskládány knihy, které si můžete číst. Některé obsahují vodítka, jiná jen bláboly. Já je budu v návodu všechny ignorovat...

V úvodní animaci si Lara přečetla o problémech v domě. Tak se je vydala řešit.


2. Vypnutí bezpečnostního systému
Lara se vydala do levé pracovny. Když se tam dostala, všechny dveře v domě se zamkly. Vyběhla po schodech napravo nahoru a dostala se do malé Knihovny s počítačem. Na protější zdi zasunula dvě podezřelé knihy a získala tak přístup ke svým věrným pistolím.

Mluvíc o věrných pistolích, víte, že Lara používala pokaždé jiné pistole, i když stále vydapají podobně? Původně používala Browning 9 mm (kalibr .355"; TRI-TRIII), ale později přešla na známý Desert Eagle alias Magnum (.375" = 9.5mm; TRIV-TR5). V nejnovějších dílech používá Heckler & Koch USP (.45" = 11.5mm; TRAoD-TRL) a Colt M1911 (.45" = 11.5mm; TRA).

Vyběhla ven a všimnula si velkého obrazu nalevo. Skočila na něj, počkala až sjede a skočila zpět dozadu. Vytáhla pistole a střelila do terče. Tím se otevřela Tajná chodba. Prošla tedy chodbou, přeskákala bedny a vyšla do Pravé pracovny - dveře otevřela tlačítkem nalevo. Nahoře nad schody je Relikviář, ale tam teď nešla. Přistoupila ke dveřím a na panelu namačkala kód. Tím odemkla celý dům.


3. Deníček
Každá holka má mít svůj deníček a tak se Lara vydala do Ložnice. Tady si prohlédla symbol Medúsy nalevo a pak zatáhla za obě dýky po stranách. Zpoza Medúsy pak sebrala deník. Divím se, kam se jí takový sešit vejde do malého batůžku :). Deníček mohla Lara kdykoliv vytáhnout z batůžku (tj, klávesa TAB) a zapsat si do něj, co ji zrovna napadlo... (občas to může být nápověda pro Vás).

Tip: V Ložnici je napravo Šatník, kde si můžete zkoušet oblečení, které jste odemkli během hry...


4. Bludiště v zahradě
Mapa bludiště Nejprve šla Lara do Relikviáře v Pravé pracovně. Pistolemi rozstřelila sklo napravo a sebrala Ručičku slunečních hodin (Sundial gnomon). Pak přes Tajnou chodbu prošla do Levé pracovny. V dolním patře zasunula podezřelou knihu a z tajné skříně získala Mapu bludiště (Maze map). Tu si mohla kdykoliv v inventáři prohlédnout.

Teď se Lara vydala do Zahrady a došla k velkým slunečním hodinám. Nasadila na ně ručičku. Pak se hodin chopila a natočila je na jedenáctku (XI), dvojku (II) a sedmičku (VI) - tuto kombinaci našla v knize v Relikviáři.

Vešla do bludiště - buď zatočila doleva a šla pořád podél pravé zdi, nebo zatočila doprava a šla podél levé zdi. Tak jako tak se nakonec dostala k zadnímu vchodu k Fontáně uprostřed.

V mapě určitě najdete i kratší cestu - tohle byl jen univerzální návod, jak procházet bludiště.

U Fontány si sebrala svůj Hák. Pak ho střelila na bránu a otevřela ji.


5. Tělocvična
Ze stupínku s číslem 1 skočila Lara na kolotoč, na římsu, doleva, dozadu na kolotoč, na římsu a doprava na zelený žebřík. Vylezla nahoru a skokem dozadu se dostala do výklenku. Sebral lékárničku a přepnula tlačítko. Na zem se dostala po žebříku.

Ze stupínku s číslem 3 skočila na římsu, nahoru a doleva. Skočila dozadu a chytila se hákem. Vytáhla se tak, aby byla na naznačené dráze. Pořádně se rozhoupala a skočila podél zdi na římsu. Ručkovala doleva, spustila se dolu a skočila doprava do výklenku. Přepnula tlačítko.

Ze stupínku s číslem 3 skočila na římsu, nahoru a doprava. Nahoru, dozadu, doprava. Přeskočila doprava na římsu, spustila se dolu a ručkovala doprava kolem skály. Skočila dozadu, přeběhla po zdi a chytila se římsy. Ručkovala doprava a na konci se skokem dozadu dostala na tyč. Když se otočila, skočila do výklenku. Sebrala lékárnu a přepnula tlačítko. Dolu se dostala po zeleném žebříku.

Ze stupínku s číslem 3 skočila na římsu, nahoru a doprava. Nahoru, dozadu, doprava. Přeskočila doprava na římsu a skokem dozadu se dostala na tyč. Přes druhou tyč se dostala na modrý sloup. Vyšplhala nahoru, skočila doprava na další modrý sloup. Pak skočila na sloup napravo a přes další sloup se dostala až plošinu u stropu. Dolu se dostala po zeleném žebříku.


6. Přívod vody
Na plošině u stropu Tělocvičny sebrala Lara Hasák (Wrench). Běžela do zahrady a proběhla celou promenádou až dozadu. Tady našla Čerpadlo. Vlezla dovnitř a na kohout nasadila hasák. Otočila jím k sobě, aby se rozsvítila všechna tři světýlka zeleně.


7. Bazén
Lara vešla do Bazénu. Nejprve odtáhla červený kontejner s rourami tak, aby byl mezi dvěma lešeními. Pak střelila do kotvy na lešení vzadu.

Vyskákala na bedny vpravo vzadu, otočila se a skočila na tyč. Z té na římsu a přeručkovala doprava. Skočila dozadu a přeručkovala doprava za roh. Skočila dozadu a dostala se na lešení. Otočila se doleva a skočila na kopí vojáka.

Stejnou cestou se dostala znovu na lešení a znovu skočila na kopí - tentokrát už v podobě tyče. Z ní přeskočila na balkón. Nejprve běžela doprava, kde sebrala lékárnu a střelila do kotvy.

Otočila sochou tak, aby její kopí ukazovalo stejným směrem, jako kopí na podlaze (tj. úplně doprava). Pak chytila červený vozík s tyčemi a odtáhla ho do díry na druhé straně. Trčící tyč pak natočila podle druhého kopí na zemi. Nakonec střelila do terče.

Skočila zpět na tyč - kopí vojáka, odtud na římsu na lešení, přeručkovala doleva a skokem dozadu se dostala na lešení. Z něho skočila na tyč trčící z červeného kontejneru a pak dál naproti.

Vzadu skočila doprava a pomocí háku přeběhla po zdi. Skočila na lešení s bednou s červenou cedulkou (zatím ji nechala na pokoji). Pokračovala dál až k malé soše Atlase.

Hákem zatáhla za kruh, uhnula a nechala kouli zakutálet se do díry s tlačítkem. Pak ještě přeskočila přes bedny vzadu a střelila do kotvy. Pak se vrátila na lešení a bednu s červenou cedulkou shodila na zem (to aby se sem mohla rychle vrátit ;).

Skočila na plošinu před sebou a rychle po ní přeběhla a vyskočila na římsu (dřevěná prkna) naproti - musela to udělat tak, aby se plošina mírně naklonila a druhý konec byl výš, ale ne zase tolik, aby po ní mohla běžet.

Ručkovala doprava, skočila dozadu a z další římsy opět skočila dozadu. Na malém balkonku střelila do kotvy.

Skočila do vody, proplavala podvodním Tunelem, přehodila páku a vyplavala v Tělocvičně.


8. Zamčená místnost
Nejprve se Lara potopila do Bazénu a na dně sebrala Ozdobný luk (Decorative bow). Pak šla do Tajné chodby mezi pracovnami a sebrala Prázdné vědro (Empty bucket). U jakékoliv fontánky (nejlépe v Zahradě) do něho nabrala vodu (Vědro s vodou - Bucket of water).

Vrátila se do hlavní haly a mezi bednami našla jednu s červenou cedulí. Tu odtáhla na tlačítko v podlaze. Přistoupila ke krbu a uhasila ho vodou. Pak sebrala Ozdobný šíp (Decorative arrow).

Pak vyskákala po bednách napravo až nahoru. Přeskočila na obraz a chytila se jeho horního okraje. Přeručkovala doleva a skočila na bedny. Po těch přešla a sebrala Soukolí sochy (Sculpture gear).

Šla do Zahrady a k Fontáně uprostřed Bludiště. Tady hákem chytila desku zepředu fontány a strhla ji. Dovnitř vložila Soukolí sochy. Pak přistoupila k soše uprostřed fontány a do rukou jí vložila luk a šíp (viz symboly na zemi).

Šla před fontánu a zatáhla za páku. U sochy pak sebrala Válec z hrací skříňky (Music box cylinder).

Lara šla tedy k Zamčené místnosti a do strojku vložila Válec. Prošla dveřmi a splnila tak vše v domě.

Poslední místnost je Hudební salónek, kde si Lara může na gramofonu přehrávat všechny melodie odemčené během hraní. Hudební nástroje pravděpodobně nemají hlubší význam - vše ve hře jste již přeci objevili, ne?


9. Artefakty
Artefakt 1 - Levá pracovna - vitrína v patře (rozstřelit)

Artefakt 2 - Bludiště - (viz mapa) - prostor s '+' vlevo dole

Artefakt 3 - Bludiště - (viz mapa) - prostor s 'o' vpravo dole

Artefakt 4 - Bludiště - (viz mapa) - prostor s '-' přímo nahoře

Artefakt 5 - Bazén - spojovací Tunel do Tělocvičny

Artefakt 6 - Tělocvična - Ze stupínku s číslem 2 skočila na římsu, nahoru doleva a za rohem skokem dozadu na sloup. Přes druhý sloup skočila na římsu nalevo od modré šikminy. Doleva, nahoru, doleva a skokem dozadu do výklenku.

Artefakt 7 - Tělocvična - Ze stupínku číslo 3 skočila na římsu, nahoru a doleva. Skočila dozadu a chytila se hákem. Pak se vyšplhala co nejvýše a rozhoupala se. Při zhoupnutí doleva skočila dozadu od zdi na šikminu. Rychle skočila na další a odtud na tyč. Když se otočila, seskočila z tyče do výklenku.

Artefakt 8 - Levá pracovna - hákem stáhnout lustr nad stolemZávěr

Po dohrání hry můžete dělat několik věcí. Zaprvé můžete založit nový účet a začít znovu na vyšší obtížnost.

Nebo můžete se současným profilem zvolit pod Začít hru položku Hrát znovu level. Pak můžete zvolit obtížnost kola a oblečení, které má mít Lara na sobě (z již odemčených) a pokusit se najít dosud neobjevené secrety. Výhodou je, že dostanete všechny zbraně a náboje, ale nemáte lékárničky (do začátku) a nemůžete používat uložení. Secrety se Vám započtou ihned po sebrání, ale pro odemčení bonusů musíte dané kolo projít až do konce!

Dalším bonusem jsou cheaty. Po spuštění hry můžete v menu zvolit Nastavení a pak Podvůdky a zapínat nebo vypínat uvedené položky.

Po nalezení všech secretů se Vám pod bonusy zobrazí poslední položka: Pod Zvláštní zvolte Dovednostní úroveň a dostanete se do kola, na kterém autoři testovali všechny prostředí ze hry. V kole ale nic není, takže není potřeba návod.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!