Ak si chcete pozriet dalšie moje stránky ta kliknite SEM

zvieratká 2

15. července 2009 v 12:04 | Misaki |  Vecičky

Zvieratá

13. srpna 2008 v 19:55 | Mačka
Medveď žadový
medvedladovy.jpg(241 kb)
Viete, źadové medvede majú velmi dobre vyvinutý čuch. Sú schopné zavetri� mŕtvu vežrybu na vzdialenos� a� 30 km a úkryty tuleňov nájdu, aj keď le�ia v hĺbke viac ako 1 m pod snehom.
�impanz učenlivý

simpanzucenlivy.jpg(345 kb)
Viete, �impanzy trpia mnohými žudskými chorobami, napríklad maláriou. Rôzne choroby sú prenosné z žudoopov na človeka a naopak. Lí�i sa v�ak ich priebeh - napríklad na�a chrípka je pre �impanza vežmi nebezpečná.
Slon africký
slonafricky.jpg(301 kb)
Viete Slon mô�e be�a� rýchlej�ie ako človek a vydr�í dlhé hodiny klusa� rýchlos�ou osem a� devä� kilometrov za hodinu, bez toho, aby musel odpočíva�. Putujúca skupina slonov prekoná za deň bez námahy 80 kilometrov.
Tuleň sivý
tulensivy.jpg(326 kb)
Viete, Latinské meno tuleňa sivého je odvodené z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená "malé prasa z mora".
Vráskavec obrovský
vraskavecobrovsky.jpg(294 kb)
Viete, Najväč�í známy samec meral 31 metrov, samice v�ak bývajú e�te väč�ie. Najväč�ia dolo�ená hmotnos� bola 178000 kg.
Jaguár americký
jaguaramericky.jpg(139 kb)
Viete, Jedného z jaguárov, ktorého biológovia označkovali, na�li pri ďal�ej kontrole na novom teritóriu le�iacom o 800 kilometrov ďalej.
Tiger pásavý indický
tigerpasavyindicky.jpg(304 kb)
Viete, Nenasýtený tiger je schopný ulovi� a� tridsa� byvolov za rok. Hlasný rev tigra mo�no v noci poču� a� vo vzdialenosti dvoch kilometrov.
Lev krážovský
levkralovsky.jpg(329 kb)
Viete, Vežkos� územia levej svorky závisí od počtu jej členov a dostatku zveri a vody.
Vlk dravý polárny
vlkdravypolarny.jpg(288 kb)
Viete, V Arktíde je potravy tak m álo, �e sa musí vyu�i� úplne v�etko, Preto vlk zo�erie zajaca polárneho aj s ko�ou, chlpmi, tukom a kos�ami.
Delfín skákavý
delfinskakavy.jpg(316 kb)
Viete, Počas spánku le�ia samice na hladine vody a majú dýchací otvor nad vodou. Samce spí priamo pod hladinou a z času na čas sa reflexívne vynoria, aby sa nadýchli.
Panda vežká
pandavelka.jpg(329 kb)
Viete, Denne sa panda vežká venuje �es�nás� aj viac hodín prijímaniu potravy, ale za celý ten čas strávi len tožko, čo zo�erie za jednu hodinu.
U�katec �tíhly
uskatecstihly.jpg(308 kb)
Viete, Mokrá srs� u�katca sa zdá by� hladká a skoro úplne čierna. Za sucha má v�ak čokoládovú alebo matne hnedú farbu a na pohmat je príjemne zamatová.
Mustang
mustang.jpg(298 kb)
Viete, Označenie mustang pochádza zo �panielskeho slova "mesteno" ("bez majiteža, zatúlaný"). Tento výraz sa etymologicky odvodzuje od výrazu "la mesta" = "patrí ka�dému a nikomu".
Leopard �kvrnitý
leopardskvrnity.jpg(333 kb)
Viete, Leopard pije pokiaž mo�no denne, ale v prípade nutnosti vydr�í bez vody vežmi dlho - niekedy aj celý mesiac.
Medveď hnedý grizly
medvedhnedygrizly.jpg(307 kb)
Viete, Podža posledných údajov �ije v Kanade a v USA menej ne� 300. Na porovnanie - začiatkom minulého storočia ich v Severnej Amerike �ilo 80 a� 100 tisíc.
Poletu�ka asapan
poletuskaasapan.jpg(321 kb)
Viete, Poletu�ky plachtia priamo z jedného miesta na druhé, ale doká�u vo vzduchu predvádza� aj skutočne akrobatické kúsky. Doká�u zatáča�, opisov� kruhy alebo �pirály a nakoniec pristá� na tom istom mieste, z ktorého vzlietli.
Pes hyenovitý
peshyenovity.jpg(292 kb)
Viete, Psy hyenovité si len kedy-tedy vyhrabávajú vlastné nory, rad�ej pou�ívajú opustené diery iných zvierat, napríklad diviakov bradavičnatých.
Gofer horský
goferhorsky.jpg(332 kb)
Viete, Gofre, ktoré �ijú na územiach s tvrd�ou a such�ou pôdou, majú rezáky o poznanie väč�ie a silnej�ie ako zvieratá �ijúce na vlh�ích a kyprej�ích pôdach.
Lama alpaka
lamaalpaka.jpg(333 kb)
Viete, Všetci príslušníci čežade �avovité sú medzi cicavcami výnimoční tým, �e ich červené krvinky nemajú okrúhly, ale oválny tvar.
Makak magot
makakmagot.jpg(317 kb)
Viete, Makak magot je v oblasti Gibraltáru zákonom chránený a jeho stavy doplňujú exemplármi dová�anými z Afriky.
Byvol africký
byvolafricky.jpg(282 kb)Viete, Byvol africký má hrubú a pevnú ko�u, ktorá ho vežmi dobre chráni. V nebeypečenstve byvol uniká aj cez vežmi husté a tŕnisté hú�tie, ktorému sa ostatné zvieratá vyhýbajú.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Hlasujte za ankety...a zapojte sa do sútaží................dakujem...!!!!!!!!!!